Đề cương ôn thi Môn CNXHKH

1: Trìnhbày cơ sở khách quan quyết định sứ mạng lịch sử củagiai cấp công nhân liên hệ với giai cấp công nhân việt nam. 2: Tại sao nói ĐCS là nhân tố quyết định thắng lợi sứ nghiệp cáchmạng của GCCN.Liên hệ với DCS VN. 3: Phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển củathời đại ngày nay. 4: Phân tích những nội dung cơ bản cần thực hiện để đổi mới hệthống chính trị ở VN. 5:Trình bày cương lĩnh DT của CN M và chính sách DT của Đảng ta. 6: Phân tích định hướng cơ bản của việc xây dựng gia đình mớiở Việt Nam hôm nay.

doc4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 4936 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn thi Môn CNXHKH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1: Trìnhbày cơ sở khách quan quyết định sứ mạng lịch sử củagiai cấp công nhân liên hệ với giai cấp công nhân việt nam. 2: Tại sao nói ĐCS là nhân tố quyết định thắng lợi sứ nghiệp cáchmạng của GCCN.Liên hệ với DCS VN. 3: Phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển củathời đại ngày nay. 4: Phân tích những nội dung cơ bản cần thực hiện để đổi mới hệthống chính trị ở VN. 5:Trình bày cương lĩnh DT của CN M và chính sách DT của Đảng ta. 6: Phân tích định hướng cơ bản của việc xây dựng gia đình mớiở Việt Nam hôm nay. ĐÁP ÁN : Câu 1 :Cơ sở khách quan qui định sứ mạn g lịch sử của gccn: a.Dựa vào quan điểm của chủ gnhĩa duy vật lịch sử .Trong các cuộc CM xã hội , giai cấp nào đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ thì giai cấp đó trở thành giaicấp lãnh đạo CMXH b.cơ sở 2: dựa vào các giai cấp đang đối lâp với giai cấp tư sản chúng ta thấy:  _Giai cấp nông dân. _Giai cấp tiểu tư sản  _Tầng lớp trí thức. => Các giai cấp , tầng lớp trên kô đại diện cho lực lượng sản xuất tiếnbộ nên kô trở thành lực lượng lảnh đạo cách mạng XH nửa. _GCCN xuất phát từ địa vị KT ,XH là những người lãnh đạo sản xuấtg8án với nền công nhgiệp hiện đại do không có lực lượng sản xuấtphải bán sức lao động bị bóc lột giá trị thặng dư đã tạo cho giai cấp CN những đặc điểm cơ bản sau: +Do KTXH gắn với nền đại CN hiện đại mà đại CN hiện đại biểu hiệncho trình độ văn minh tiến bộ của nhân loại lại được nsống tập trungnơi đô thị có điều kiện học tập để nâng cao tri thức .Vì vậy GCCN là giai cấp tiên tiến nhất. +Do lao động sản xuất trong nền đại công nghiệp tạo cho công nhânmột ý thức tổ chức kỷ luật cao.Đó là nhân tố quan trọng để tổ chứcđấu tranh dành thắng lợi., +Do không có tư liệu sản xuất nên việc đấu tranh xoá bỏ tư hửu mâuthuẩn cơ bản của XHTB là thuận lợi nấht đối với GCCN.Chính vậy màMÁc đã khẳng đ5inh trong cuộc đấu tranh này GCCN không có gì để mất,Có mất chăng là mất xiềng xíchnô lệ còn được là được cả thế giới tự do +GCCN có khả năng đoàn kết với tất cả NDLD trong và ngoài nướctạo nên sức mạnh to lớn đấu tranh giành thắng lợi .=>Từ sự phân tích ở t đi đến kết luận trong mọi giai cấp hệin đang đốilập với giai cấp tư sản thì chỉ có GCCN là có đủ khả năng trở thànhgiai cấp lãnh đạo XHCN CM . *Giai cấp công nhân Việt Nam a> Đặc điểm :  _Ra đời trước giai cấp tư sản VN _Sớm có Đảng lảnh đạo,sớm trở thành lực lượng lảnh đạo CMVN.  _Xây dựng khối liên minh công nông trí thức vững chắc .  _Kế thừa được truyền thống yêu nước thông minh cần cù sáng tạochủa dân tộc.Tuy nhiên xuất than từ nước chậm phát triển lạc hậu còn mang nặngdấu ấn tàng dư của Xh cũ cần được khắc phục. b>Phương hướng:  _Phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm .  _Không ngừng học tập ,rèn luyện nâng cao năng lực phẩm chất đạođức nhằm đáp ứng được yêu cẩu của sự nghiệp đổi mới xây dựngCNXH ở Việt Nam. Câu 2 :Đảng cộng sản VN là nhân tố quyết định cho sự thắng lới của GCCN 1>Tính tất yếu ra đời của DCS : _Trong lịch sử bất cứ 1giai cấp nào muốn đấu tranh giành thắng lợicũng phải thành lập 1 chính đảng vì vậy GCCNmuốn đấu tranh giành thắng lợi cũng phải thành lập nên chính Đảngcủa mình _DCS là sự kết hợp tất yếu giữa CN M-L và phong trào CN. _DCSVN là sự kếthợp tất yếu giữa CN yêu nước +PTCN+CNML 2> Vai trò của DCS : DCS là đội tiên phong của GCCN bao gồm những người tiên tiến giác ngộ , có khả năng nhận thức được CN M_L và thực tiển đề ra đường lối đúng đắn đưa phong trào đấu tranh của GCCN đến thắng lợi hoàn toàn. Với sự ra đời của DCS PTDT của GCCN chuyển từ tự phát lê tựgiác.  _Thực tế đã chứng minh qua các DCS như TQ ,Cuba,VN. 3>DCSVN: a>Những thành tựu :DCSVN đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành CN giải phóng dân tộc thống nhất đất nước _Hiện nay lãnh đạo sự nghiệp đỗi mới xây dựng CNXH , đạt đượcnhững thành tựu đáng khích lệ. b>Khuyết điểm :  _Bộ máy của Đảng và nhà nước còn cồng kềnh và hoạt động kémhiệu quả.  _tệ quan liêu cửa quyền thamnhũng còn nhiều làm giảm lòng tin củaquần chúng nhân dân đối với Đảng. c>Phương hướng:Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu cửa quyền và thamnhũng từng bước lấy lại lòng tin của uqần chúngnhân dân đối với Đảng.  _Tổ chức lại bộ máy của Đảng và nhà nước theo phương châm hoạtđộng có hiệu quả.  _Tăngcường công tác xây dựng Đảng ta đủ trong sạch và năng lựcphẩm chất lãnh đạo thành công sự nghiệp xâydựng CNXH ở VN Câu 4: Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta: 1>Nguyên tắc chung:  _Đổi mới về nội dung , phương pháp, cách thức tiến hành nhưng vẫngiử vững mục tiêu CNXH.  _Trong tiến trình đổi mới phải giử vững vai trò lãnh đạo của Đảng vàtăng cuờng chức năng , nhiệm vụ NN XHCN  _Đổi mới toàn diện nhung co' những bước đi thích hợp nhằm ổn địnhCT ,phát triển kinh tế , nâng cao đời sống VC , TT chonhân dân  _Xuất phát từ điều kiện thực tiển ở nước ta ,Đảng ta không chấp nhậnđa nguyên chính trị. 2>Phương hướng đổi mới: a>Đổi mới về vai trò lãnh đạo của Đảng : được thể hiện ở những điểmsau:  _Cần nắm vững tính khoahọc và cách mạng của CN M-L kết hợp vớitình hình thế giới và trong nước ,đề ra đường lối đúng đắn đưa đất nước tiến lên. _Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc ,giám sát việc thực hiện cácchủ trương , chính sách đó biến thành hiện thựctrong cuộc sống.  _Phải thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng tậht sựtrong sạch , đủ năng lực , hầpm chất và uy tínlãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. b> Đổi mới về bộ máy NN:  _Phải đổi mới về tổ chức và hoạt động của quốc hội cụ thể là:.Đại biểu quốc hội phải đi vàochuyên môn hoá , chuyên nghiệp hóa ..Hoạt động của Quốc Hội phải tập trung hoàn toàn vàoviệc hoàn chỉnhhệ thống hiến pháp ,pháp luật,đồng thờikiểm tra , đôn đốc , gáim sát thực hiện.  _Bộ máy nhà nước phải:.Gọn nhẹ , hoạt động có hiệu quả .Để làm được điều này còn xác địnhrõ chức năng , nhiệm vụ của các tổ chứctrong bộ máy nhà nước ,đồng thời đào tạo đội ngũ có chuyên môn,nghiệp vụ ,năng lực , phẩm chất hoàn thành tốtcác nhiệm vụ được giao.  _NN quản lý bằng pháp luật , vì vậy phải hoàn chỉnh hệ thống hiếnpháp , pháp luật và làm cho mọi người hiểu,thực hiện đúng phương châm"sống,làm việc theo hiến pháp và phápluật"  _Toà án , viện kiểm sát phải được tăng cường về đội ngũ cán bộchuyên môn nghiệp vụ , năng lực phẩm chất đểthực sự là cơ quan cầm cân nãy mực điều tiết xã hội. c> Các tổ chức CT-XH:  _Phải đổi mới cả về mặt tổ chức , nội dung phương thức hoạt động,  _PHải làm theo các tổ chức CT_X, thật sự là nơi tạo điều kiện cho cácthành viên của tổ chức mình phát huy đượchết tài năng cống hiến cho XH và tạo dựng hạnh phúc cho bản thân. Câu 5 : *Quan điểm của CN M-L đối với vấn đề dân tộc trong CNXH Dựa vào 2 xu hướng phát triển của phong trào dân tộc và mối quan hệgiữa giai cấp với dân tộc,Lênin đã đề racương lĩnh dântộc như sau: 1>Các dân tộc đều có quyền bình đẳng như nhau:  _CÁc dân tộc trên thế giơi dù lớn hay bé phát triển hay chậm pháttriển đều có quyền bình đẳng như nhau .Dây làmục tiêu phấn đấu của các dân tộc.  _Trong 1 quốc gia có nhiềudân tộc,quyền bình đẳng được thể hiệntrong hiến pháp ,pháp luật đặc biệt là trong thực tế cuộc sống.  _Thực hiện tốt quyền bình đẵng là cơ sở để thực hiện quyền tự quyết. 2>Các dân tộc đều có quyền tự quyết:  _Các dân tộc đều có quyền tự mình quyết định vận mệnh , xu hướngphát triển của dân tộc mình , quyền tự tựquyết trước hết được thể hiện ở quyền tự quyết về chính trị . _Quyền tự quyết còn bao hàm cả quyền tự nguyện liện hợp thành liệnbang hay khu vực nhằm giúp nhau cùngphát triển.  _Khi nghiên cứu quyền tự quyết phải đứng vững trên lập trường củaGCCM ủng hộ quyền tự quyết chính đáng , lênán việc lợi dụng quyền tự quyết để chia rẽ các dân tộc. 3>Liên hiệp giai cấp Cn các dântộc lại _Đây là tư tưởng cơ bản trong cương lĩnh dân tộc của CN M-L nóphản ánh bản chất quốc tế của phong trào CN.  _CHỉ có liên hiệp giai cấp CN các dân tộc lại mới tạo nên sức mạnh tolớn đấu tranh giành thắng lợi. Quan điểm của Đảng ta về vấn đề dân tộc ở VN 1>Tình hình dân tộc ở nước ta:Nước ta có 54 dân tộc anh em ,trong đó dân tộc ít ngừơi chiếm 13%dân số cả nước.  _Các dân tộc VN thường sống xen kẽ lẫn nhau.  _Đồng bào các dân tộc VN có truyền thống đoàn kết trong đấu tranhxd bảo vệ đất nước.  _ Đồng bào các dân tộc VN thường sống ở vị trí chiến lược quan trọng Đồng bào các dân tộc VN có sự chênh lệch khá lớn về đời sống vậtchất và tinh thần. 2>Chính sách dântộc của Đảng ta:  _Phát triển kinh tế hàng hóa ở những vùng đồng bào ,dân tộc ít ngườiphù hợp với dk phát triển từng vùng.  _Tôn trọng và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bàocác dân tộc.  _Tăng cường giúp đở vật chất , tinh thần trong các đồng bào vùng sâu,vùng xa.  _Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân , nhằm gíup đở nhau cùng pháttriển.  _Thường xuyên đào tạo đội ngũ cán bộ cho đồng bào các dân tộc. Câu 7 :Quan điểm của Đảng ta về vấn đề xây dựng gia đình : 1>Quanđiểmchung:  _Xây dựng gia đình mới CNXH ở VN phải dựa trê những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đìnhViệt Nam đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiến bộ của giađình nhân lạoi.  _Xây dựng gia đình mới XHCN ở Vn phảidực trên cơ sở hôn nhân , tựdo , tiến bộ.  _Xây dựng gia đình mới XHCN ở VN phải dựa trên cơ sở xây dựngđúng đắn mối quan hệ giữacác thành viên tronggia đình , tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình phát huy hếttài năng , cống hiến cho xã hội và tạo dựnghạnh phúc cho bản thân.  _xây dựng gia đình mới XHCN ở VN phải dựa trên cơ ở mở rộng quanhệ của các tổ chức cộng động trong xã hội. 2>Phương hướng cụ thể :  _Xây dựng gia đình VN phải phù hợp với điều kiện . đặc điểm từngvùng  _Xây dựng gia đình mới ở VN với mục tiêu là xây dựng gia đình ấmno, tự do, hạnh phúc.  _Xây dựng gia đình ở VN phải gắn với định hướng XHCN mà cụ thể làgiải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tăngtrưởng KT và chính sách công bằng XH.  _Phải tăng cường viêc giải phóng phụ nử , tạo điều kiện cho ngườiphụ nử có vai trò đối với xã hội.  _Thành lập những cơ sở nghiên cứu khoa họa để giải quyết vấn đềgia đình mà Xh đặt ra. n cơ sở phát huy