Nêu những thuận lợi, khó khăn trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa

Những thuận lợi trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa -Giai cấp công nhân xuất thân chủ yếu từ giai cấp nông dân nên giữa họ có nhiều sự tương đồng. Họ đều bị bóc lột và vì thế họ liên minh với nhau để chống lại các tổ chức bóc lột -Lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp hài hòa với lợi ích của dân tộc và đồng thời thỏa mãn lợi ích của đại đa số nhân dân lao động nên quan hệ giữa các giai tầng trg thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là quan hệ hợp tác đấu tranh trg nội bộ nhân dân vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tạo đk thuận lợi cho sự liên minh giai cấp nông nhân, giai cấp công nhân và các tầng lớp khác -Mặc dù mỗi giai cấp tầng lớp đều có lập trường chính trị, tư tưởng của riêng mình nhưng nhu cầu lợi ích chính trị cơ bản của giai cấp công nhân, nông dân, tri thức và của cả dân tộc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội -Trong đk hiện nay Đảng ta xác định “ từng bước phát triển kinh tế tri thức” trg quá trình hội nhập khu vực và quốc tế đã tạo đk cho tri thức ngày càng gắn bó với sản xuất công nghiệp nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác từ đó mối liên minh công nông tri thức ngày càng có khả năng tăng cường hơn

doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 12687 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nêu những thuận lợi, khó khăn trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi: Nêu những thuận lợi, khó khăn trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa Bài làm Những thuận lợi trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa Giai cấp công nhân xuất thân chủ yếu từ giai cấp nông dân nên giữa họ có nhiều sự tương đồng. Họ đều bị bóc lột và vì thế họ liên minh với nhau để chống lại các tổ chức bóc lột Lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp hài hòa với lợi ích của dân tộc và đồng thời thỏa mãn lợi ích của đại đa số nhân dân lao động nên quan hệ giữa các giai tầng trg thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là quan hệ hợp tác đấu tranh trg nội bộ nhân dân vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tạo đk thuận lợi cho sự liên minh giai cấp nông nhân, giai cấp công nhân và các tầng lớp khác Mặc dù mỗi giai cấp tầng lớp đều có lập trường chính trị, tư tưởng của riêng mình nhưng nhu cầu lợi ích chính trị cơ bản của giai cấp công nhân, nông dân, tri thức và của cả dân tộc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Trong đk hiện nay Đảng ta xác định “ từng bước phát triển kinh tế tri thức” trg quá trình hội nhập khu vực và quốc tế đã tạo đk cho tri thức ngày càng gắn bó với sản xuất công nghiệp nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác từ đó mối liên minh công nông tri thức ngày càng có khả năng tăng cường hơn Những khó khăn Trg liên minh, nông dân chiếm đại bộ phận về số lượng và khu vực nông thôn còn nhiều tiềm năng chưa đc khơi dậy và cũng có nơi còn nhiều khó khăn, thiệt thòi. Do đó, 1 mặt phải khuyên khích tạo điều kiện cho người nông dân ngày càng chủ động trg việc hợp tác liên kết với công nhân tri thức và các thành phần kinh tế để họ phát huy đc tiềm năng của mình. Mặt khác, nhà nước, gccn và đội ngũ tri thức phải thực sự đến với nông dân. Công dân không chỉ hợp tác mà còn có nhiệm vụ hướng dẫn giúp đỡ cải thiện đời sống cho nông thôn và gc nông dân. Vấn đề đói nghèo: Giai cấp công nhân, công dân tri thức có thu nhập ko cao và ko đồng đều, đặc biệt là giai cấp nông dân đời sống của họ rất khó khăn đây là một trở ngại rất lớn trg liên minh và cần phải đưa ra những biện pháp xóa đói giảm nghèo Tình trạng thất nghiệp cũng là một trở ngại trg việc thực hiện liên minh công nhân, nông dân và các tầng lớp khác. Nhưng người thất nghiệp sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội trở thành một trg những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, đổ vỡ của liên minh và của xã hội chủ nghĩa Các tệ xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, quan liêu đặc biệt là ở nông thôn vùng sâu vùng xa hẻo lánh.