Đổi mới quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ trong điều kiện tự chủ và hội nhập tại trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt Bài viết này phân tích, đánh giá công tácquản lý đào tạo trình độ thạc sĩcủa Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) trong điều kiện tự chủ và hội nhập quốc tế, được xem xét trên các mặt: 1). Đổi mới quản lý nội dung, chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 2). Tiếp tục đổi mới chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn chất lượng, thực hiện kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, 3). Đổi mới hoạt động quản lý người học theo hướng tăng cường tính tự chịu trách nhiệm của học viên kết hợp với việc giám sát đồng bộ, 4). Gắn kết hoạt động đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học, 5). Các giải pháp về phối, kết hợp với công giới, 6). Đề xuất tăng quyền tự chủ toàn diện, 7). Các giải pháp tiếp tục đổi mới phát triển nguồn lực, phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. Từ đó, đề xuất kiến nghị định hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHNT trong điều kiện tự chủ và hội nhập quốc tế trên các mặt đó.

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đổi mới quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ trong điều kiện tự chủ và hội nhập tại trường Đại học Ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan