Giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa - Một số quan điểm và giải pháp

Giải quyết tốt các vấn đềxã hội là một trong những chủtrương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế- xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới.Những vấn đềxã hội Đảng ta quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sựphát triển của con người và xã hội như: dân sốvà nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hoá, những đảm bảo vềan ninh và an toàn xã hội của đời sống cá nhân và cộng đồng. Các vấn đềxã hội có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, do vịtrí của con người trong xã hội quy định. Song, do địa vịcủa con người ởmỗi chế độxã hội khác nhau là không giống nhau, cho nên vai trò, bản chất của các vấn đềxã hội cũng khác nhau. Trong chủnghĩa tưbản,nhân dân lao động là người làm thuê, mục tiêu của chủnghĩa tưbản là tăng lợi nhuận, duy trì sựthống trịcủa giai cấp tưsản. Để đạt tới mục tiêu đã được xác định, chủnghĩa tưbản đã có nhiều chủtrương, giải pháp vềcác vấn đềxã hội, trong đó có những mặt tiến bộnhưcoi trọng giảm nhẹsựbất bình đẳng trong xã hội cũng nhưtìm cách giảm căng thẳng trong xã hội. Tuy nhiên, những mặt tiến bộ ấy không bền vững vì mâu thuẫn cơ bản của chủnghĩa tưbản là xã hội hoá của sản xuất và chiếm hữu tưnhân vềtưliệu sản xuất vẫn còn tồn tại.Trong chủnghĩa xã hội,nhân dân lao động là người làm chủ, con người được coi là vốn quý nhất, mục tiêu phục vụcủa chủnghĩa xã hội là nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người. Do vậy, nhà nước xã hội chủnghĩa luôn tạo ra những khả năng khách quan đểthủtiêu tình trạng người bóc lột người, cải thiện không ngừng các điều kiện sống, tạo ra các tiền đềcho sựphát triển của cá nhân, của người lao động đểhọtựgiác tham gia có hiệu quảcác hoạt động sống, cũng nhưxây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

pdf6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa - Một số quan điểm và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên