Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam

Hoạt động kinh tế là bộ phận quan trọng nhất cấu thành nên xã hội loài người, hoạt động đó không thể xảy ra ngoài không gian sống của con người, đó chính là môi trường địa lý. Lãnh thổ và hoạt động kinh tế của con người luôn có mối quan hệ qua lại lẫn nhau.

pdf103 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4667 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan