Giáo trình Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

Hàm mật độ xác định trên Ă ; +f(x) > 0: Đồ thị nằm trên trục hoành; +Trục Ox là tiệm cận ngang; +Giá trị cực đại 212ps, đạt đđợc tại x = m; +Đồ thị đối xứng qua đđờng thẳng x=m, có dạng hình chuông (Hình 1.1)

pdf187 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên