Hình thành cho sinh viên sinh học kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức các bài lên lớp

ABSTRACT To build the information technology skills for pre-service teachers of biology The information technology (IT) skills has become essential skills for teachers in the 21st century. Therefore, it is necessary to develop IT skills for pre-service teachers of Biology. To build these skills for students, we have used the integration training model (train IT skills in Biology context). Accordingly, skills of mining internet, editing digital images, and using Microsoft PowerPoint of Biology pre-service teacher have improved remarkably. 8

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hình thành cho sinh viên sinh học kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức các bài lên lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan