Hồ sơ nhân viên- Đánh giá thực hiện công việc

Nội dung trách nhiệm chính: Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quảvà đánh giá kết quảthực hiện công việc:

pdf4 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2634 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hồ sơ nhân viên- Đánh giá thực hiện công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC 2: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Dành cho Nhân viên tự đánh giá) PHẦN VII: THÔNG TIN NHÂN VIÊN Tên đầy đủ của nhân viên: Số CMT của nhân viên Mã số chức danh: Phòng/ban: PHẦN VIII: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VIIIA. Trách nhiệm công việc Nội dung trách nhiệm công việc Trọng số đánh giá:: 40% Điểm đánh giá Nội dung trách nhiệm chính: Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc: 50 40 30 20 10 Nội dung trách nhiệm chính: Các yêu cầu thực hiện công việc: Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc: 50 40 30 20 10 Nội dung trách nhiệm chính: Các yêu cầu thực hiện công việc: Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc 50 40 30 20 10 HỒ SƠ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN (P02) Mẫu này chỉ dùng nhằm mục đích tham khảo về phương pháp Để ứng dụng trong thực tiễn, mẫu này cần xây dựng trên cơ sở hệ thống đánh giá phù hợp của mỗi tổ chức Tổng A VIII.B. Mục tiêu công việc Mục tiêu công việc giao trong kỳ Trọng số đánh giá : 40% Điểm đánh giá Mục tiêu 1: Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu : 50 40 30 20 10 Mục tiêu 2: Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu : 50 40 30 20 10 Mục tiêu 3: Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu : 50 40 30 20 10 Mục tiêu 4: Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu : 50 40 30 20 10 Tổng B VIIIC. Yêu cầu với người thực hiện Phần này xem xét các yêu cầu, mong muốn cụ thể của công việc với người thực hiện. Cần lựa chọn yêu cầu được coi là quan trọng (yêu cầu và mức độ đánh giá được mô tả cụ thể theo hướng dẫn...........) Trọng số đánh giá: 20% Điểm đánh giá Yêu cầu chung Yêu cầu: TÍNH HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc: 50 40 30 20 10 Yêu cầu: TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc: 50 40 30 20 10 Yêu cầu: PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc: 50 40 30 20 10 Yêu cầu cụ thể (sử dụng bản ............ ). Cần ít nhất 1 yêu cầu gắn với nội dung công việc cụ thể Yêu cầu: TÍNH SÁNG TẠO Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quả và đánh giá kết quả công việc 50 40 30 20 10 Yêu cầu: TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quả và đánh giá kết quả công việc 50 40 30 20 10 Tổng C Xếp loại chung Tổng A Tổng B Tổng C Trọng số x Số nhiệm vụ + Trọng số x Số mục tiêu + Trọng số x Số yêu cầu = Điểm đánh giá chung 40% x + 40% x + 20% x = 2. Xếp loại (tích ô phù hợp) Hoàn thành xuất sắc – (45 – 50 điểm): Hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đáp ứng vượt mức hầu hết các trách nhiệm, mục tiêu, và yêu cầu với người thực hiện của công việc, thể hiện được năng lực làm việc nổi trội Hoàn thành tốt– (35 – 45 điểm): Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáp ứng đủ các trách nhiệm, mục tiêu, và yêu cầu với người thực hiện của công việc, đôi khi đáp ứng vượt yêu cầu. Phát huy tốt năng lực làm việc Hoàn thành – (25 –35 điểm): Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Đáp ứng được hầu hết các trách nhiệm, mục tiêu và yêu cầu với người thực hiện của công việc Chưa hoàn thành, cần cố gắng – (15 – 25 điểm): Chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Chỉ thực hiện được một phần trách nhiệm, mục tiêu và yêu cầu với người thực hiện công việc cần phải cải thiện Không hoàn thành – (10-15 điểm): Không đáp ứng được yêu cầu công việc, cần xem xét tính phù hợp với công việc Bạn cho biết những khó khăn và trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý vừa qua (nếu có): Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý kế tiếp, Bạn cần Trưởng đơn vị và Công ty tạo những điều kiện gì? Chữ ký nhân viên: Ngày: Chữ ký người quản lý: Ngày: Ghi chú: Sau khi ký xác nhận, Nhân viên copy giữ một bản, chuyển bản gốc cho Trưởng đơn vị làm căn cứ đánh giá chính thức và lưu tại Phòng Nhân sự hành chính. Chữ ký xác nhận của Người quản lý không có nghĩa là sự đồng ý về kết quả tự đánh giá của nhân viên
Tài liệu liên quan