Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC - part 1

(Bản scan) Bộ điều khiển lập trình bước phát triển mới trong kỹ thuật điều khiển, được sử dụng ngày càng rộng rãi. Các vấn đề cơ bản về lý thuyết mạch và điều khiển điện - điện tử là cơ sở để phát triển bộ điều khiển lập trình. Các học viên trong trường công nhân kỹ thuật, sinh viên cao đẳng cà đại học chuyên ngành điện và cơ khí đẵ và đang học về điều khiển lập trình, cả lý thuyết và thực hành, do các ứng dụng hàng ngày càng rộng rái của PLC trong thực tiễn

pdf23 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC - part 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan