Lập trình mã nguồn mở Bài 9: Profile + Message

 Gửi tin nhắn nội bộ giữa các thành viên  Components > Messaging

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình mã nguồn mở Bài 9: Profile + Message, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ Bài 9: Profile + Message Nguyễn Hữu Thể 2 Profile  Quản lý thông tin cấu hình của user đã đăng ký 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Private Messages Manager  Gửi tin nhắn nội bộ giữa các thành viên  Components > Messaging 7 Private Messages Manager  Components > Messaging > New 8 Private Messages Manager  Chọn user, nhập thông tin gửi 9 Private Messages Manager  Đăng nhập với user khác để xem tin  Tin sau khi xem có thể Rely 10 Private Messages Manager  Đăng nhập với user khác để xem tin  Tin sau khi xem có thể Rely
Tài liệu liên quan