Mẫu biên bản họp phòng

Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt: trên tổng số: + Vắng mặt: trên tổng số: - Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự:

doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 21256 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản họp phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cty……………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng kinh doanh dệt may Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Họp ……………………… Thời gian họp: Khai mạc: lúc …………………giờ, ngày… tháng … năm…… Địa điểm: Nội dung: Thành phần dự họp: Thành viên: Có mặt:…………………………… trên tổng số:……………………… Vắng mặt:……………………… trên tổng số:……………………… Đại biểu (Khách mời nếu có):……………………………………………………………………………………………………… Tổng số người tham dự:…………………………………………………………………………………………………………………… Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ tên, chức vụ công tác) Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ tên, chức vụ công tác) Nội dung cuộc họp: ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………………… Tổng kết: Ghi ý kiến kết luận của chủ trì Biểu quyết :……………% nhất trí ……………% không nhất trí Ý kiến bảo lưu (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………… Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng ……………năm ………………………………… Tài liệu kèm theo (nếu có) …………………………………… …………………………………… THƯ KÝ CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) NGƯỜI THAM DỰ (nếu cần) Nguyễn Văn A …………(ký tên)………………… Nguyễn Thị B……………………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………………………………………, ngày……………tháng…………….năm……………………… BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA Kính gửi: Giám đốc công ty TNHH Thương mại Khatoco Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………………………………………… Sinh ngày………………………………tháng……………………………năm…………………………………………………………………………………… Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trình độ chuyên môn được đào tạo: …………………………………………………………………………………………………………… Công việc chính hiện đang được đảm nhiệm: ……………………………………………………………………………………… Đơn vị đang làm việc (Phòng, chi nhánh, tổ, nhóm…)……………………………………………………………………… Hệ số lương (cơ bản) đang hưởng:………………………………………………………………………………………………………………… Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày………………tháng………………năm……………………………… Trình tự diễn biến sự việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:………………………………………………………………………………………………………… Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều ………………………………………………………………… Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm. Người viết tường trình (ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với ông (bà) …………………………………………………………………bắt đầu lúc……… giờ……… ngày……… tháng……… năm…………………… Địa điểm tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I. Thành phần dự họp gồm: Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ hoặc chức danh: …………………………………………………………………………………………………………………………… Theo ủy quyền số:…………………………………ngày…………………tháng…………………năm………………………………… (nếu có văn bản ủy quyền) Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đương sự: Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị làm việc: Công việc đang làm: Người bào chữa cho đương sự (nếu có): Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị làm việc: Người làm chứng (nếu có) Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị làm việc hoặc nơi cư trú: Người được người sử dụng lao động mời tham dự: Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị làm việc: II. Nội dung: Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như: hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động… trong trường hợp đương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội dung) như: hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động… Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền đồng Việt Nam), phương thức bồi thường… Ý kiến của người đại diện BCH Công đoàn cơ sở, người bào chữa cho đương sự, đương sự (cần ghi rõ người sử dụng lao động chứng minh lỗi đúng hay sai với quy định của pháp luật) Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động. Hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức độ bồi thường, phương thức bồi thường. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có) Kết thúc cuộc họp vào lúc ……….giờ………..ngày…………tháng…………năm……………………… Đương sự Đại diện BCH Công đoàn Thủ trưởng đơn vị (Hoặc người được ủy quyền) Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………… Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sinh ngày……………………tháng……………năm…………………Tại:………………………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đơn vị (Phòng, chi nhánh, tổ, nhóm…):………………………………………………………………………………………………………………… Chức danh công việc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trong thời gian thực hiện HĐLĐ số:……/……………………………từ ngày:…………/………/………………… đến ngày ………/………/…………………, tôi tự nhận xét quá trình làm việc của mình như sau: Nêu được các hiểu biết về công ty: Cơ cấu tổ chức công ty; Nội quy lao động của công ty; các quy định khác… Các quy định của công ty về chức năng nhiệm vụ công việc được giao: … Công việc được giao và thực hiện công việc được giao: Nêu tất cả các công việc được giao (nêu cụ thể) Việc đã thực hiện được, kết quả thực hiện như thế nào? Việc chưa thực hiện được, nêu lý do cụ thể. Trường hợp đã là nhân viên chính thức (ký tiếp hợp đồng) thì nêu rõ khen thưởng và kỷ luật trong thời gian công tác. … Các kiến nghị của cá nhân về công việc được giao: Nêu nguyện vọng của cá nhân ………………………………………, ngày………tháng………năm…………………… (ký và ghi rõ họ tên)
Tài liệu liên quan