Một số câu trắc nghiệm môn Lập trình mạng

Câu Hỏi 1 Loại kết nối nào nên sử dụng Cáp thẳng? A. switch tới switch B. switch tới hub C. switch tới router D. hub tới hub E. router tới PC Trả Lời: C

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số câu trắc nghiệm môn Lập trình mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số câu trắc nghiệm môn Lập trình mạng Câu Hỏi 1 Loại kết nối nào nên sử dụng Cáp thẳng? A. switch tới switch B. switch tới hub C. switch tới router D. hub tới hub E. router tới PC Trả Lời: C Câu Hỏi 2 Loại cáp nào sử dụng để kết nối cổng COM của máy tính đến cổng CONSOLE của một router hoặc switch? A. crossover B. straight-through C. rolled D. shielded twisted-pair Trả Lời: C Câu Hỏi 4 Xem hình dưới đây. Một kỹ sư mạng đang sử lí sự cố về một kết nối Internet trên máy tính. Những gì gây ra vấn đề trên? A. DNS server không đúng B. Default gateway không đúng C. IP address không đúng D. Subnet mask không đúng Trả Lời: C Câu Hỏi 5 Chức năng nào của Router thực hiện trong một mạng (Chọn 2) A. chuyển mạch gói tin B. truy cập lớp bảo mật C. lựa chọn đường dẫn D. thiết bị cầu nối giữa các thành phần trong mạng LAN Trả Lời: A C Câu Hỏi 6 Lớp nào của mô hình tham chiếu OSI sử dụng địa chỉ phần cứng của thiết bị để đả m bảo chuyển phát thông điệp tới máy chủ trong một mạng LAN? A. physical B. data link C. network D. transport Trả Lời: B Câu Hỏi 7 Lớp nào của mô hình tham chiếu OSI dùng để điều khiển lưu lượng, trình tự, và bá o nhận để đảm bảo độ tin cậy của mạng. A. data link B. network C. transport D. presentation E. physical Trả Lời: C Câu Hỏi 8 Giao thức được tìm thấy trong lớp mạng của mô hình tham chiếu OSI và chịu trách nhiệm xác định đường dẫn dẫn và chuyển mạch lưu lượng ? A. LAN B. routing C. WAN D. network Trả Lời: B Câu Hỏi 9 Điều nào sau đây không phải là loại điều khiển luồng? A. buffering B. cut-through C. windowing D. load balancing Trả Lời: B Câu Hỏi 10 Một máy nhận thực hiện checksum trên một frame và phát hiện frame đó bị hư. Fra me đó sau này bị loại bỏ. Tại lớp nào của mô hình OSI đã xảy ra vấn đề này. A. session B. network C. physical D. data link E. transport Trả Lời: D Câu Hỏi 11 Acknowledgement, Sequencing, and Flow control là đặc điểm của mô hình tham c hiếu OSI nào? A. Layer 2 B. Layer 3 C. Layer 4 D. Layer 5 E. Layer 6 F. Layer 7 Trả Lời: C Câu Hỏi 12 Làm thế nào để dịch vụ DHCP server gán IP tự động cho Host? A. Địa chỉ được cấp phát sau khi thỏa thuận giữa máy chủ và Host để xác định chiề u của thoả thuận. B. Địa chỉ được giao cho một thời gian nhất định. Vào cuối kỳ, mỗi máy phải thực hiện một request mới, và sau đó được gán một địa chỉ khác. C. Mỗi địa chỉ được cho một host thuê. Mỗi host thường sẽ được giữ một địa chỉ b ằng cách liên lạc với DHCP server một cách định kỳ để gia hạn hợp đồng. D. Địa chỉ sẽ được giao cho một máy và sử dụng mãi mãi. Trả Lời: C Câu Hỏi 12 Which IP address can be assigned to an Internet interface? Địa chỉ nào có thể gán cho một mạng? A. 10.180.48.224 B. 9.255.255.10 C. 192.168.20.223 D. 172.16.200.18 Trả Lời: B Câu 1: Khoá riêng có đặc điểm( mã hóa đối xứng ) a. Thời gian thực hiện chậm b. Không an toàn c. Được thay thế bằng khoá công khai d. Thời gian thực hiện nhanh Đáp án b. Câu 2: So sánh tốc độ mã và giải mã của hệ mật mã công khai với mật mã bí mật h iện đại (với cùng độ dài bản rõ và độ dài khóa)? a. Tốc độ như nhau b. Mật mã công khai nhanh hơn c. Mật mã công khai chậm hơn Đáp án c. Câu 3 Trong mật mã, khóa công khai dùng để làm gì? (Có thể nhiều đáp án) a. Mã hóa b. Giải mã c. Kí d. Kiểm tra chữ kí Đáp án a,d. Câu Hỏi 7 Lớp nào của mô hình tham chiếu OSI dùng để điều khiển lưu lượng, trình tự, và bá o nhận để đảm bảo độ tin cậy của mạng. A. data link B. network C. transport D. presentation E. physical Trả Lời: C Câu Hỏi 8 Giao thức được tìm thấy trong lớp mạng của mô hình tham chiếu OSI và chịu trách nhiệm xác định đường dẫn dẫn và chuyển mạch lưu lượng ? A. LAN B. routing C. WAN D. network Trả Lời: B Câu Hỏi 9 Điều nào sau đây không phải là loại điều khiển luồng? A. buffering B. cut-through C. windowing D. load balancing Trả Lời: B Câu Hỏi 10 Một máy nhận thực hiện checksum trên một frame và phát hiện frame đó bị hư. Fra me đó sau này bị loại bỏ. Tại lớp nào của mô hình OSI đã xảy ra vấn đề này. A. session B. network C. physical D. data link E. transport Trả Lời: D Câu Hỏi 11 Acknowledgement, Sequencing, and Flow control là đặc điểm của mô hình tham c hiếu OSI nào? A. Layer 2 B. Layer 3 C. Layer 4 D. Layer 5 E. Layer 6 F. Layer 7 Trả Lời: C Câu Hỏi 12 Làm thế nào để dịch vụ DHCP server gán IP tự động cho Host? A. Địa chỉ được cấp phát sau khi thỏa thuận giữa máy chủ và Host để xác định chiề u của thoả thuận. B. Địa chỉ được giao cho một thời gian nhất định. Vào cuối kỳ, mỗi máy phải thực hiện một request mới, và sau đó được gán một địa chỉ khác. C. Mỗi địa chỉ được cho một host thuê. Mỗi host thường sẽ được giữ một địa chỉ b ằng cách liên lạc với DHCP server một cách định kỳ để gia hạn hợp đồng. D. Địa chỉ sẽ được giao cho một máy và sử dụng mãi mãi. Trả Lời: C Câu Hỏi 12 Which IP address can be assigned to an Internet interface? Địa chỉ nào có thể gán cho một mạng? A. 10.180.48.224 B. 9.255.255.10 C. 192.168.20.223 D. 172.16.200.18 Trả Lời: B Câu 1: Khoá riêng có đặc điểm( mã hóa đối xứng ) a. Thời gian thực hiện chậm b. Không an toàn c. Được thay thế bằng khoá công khai d. Thời gian thực hiện nhanh Đáp án b. Câu 14: So sánh tốc độ mã và giải mã của hệ mật mã công khai với mật mã bí mật hiện đại (với cùng độ dài bản rõ và độ dài khóa)? a. Tốc độ như nhau b. Mật mã công khai nhanh hơn c. Mật mã công khai chậm hơn Đáp án c. Câu 5 Trong mật mã, khóa công khai dùng để làm gì? (Có thể nhiều đáp án) a. Mã hóa b. Giải mã c. Kí d. Kiểm tra chữ kí Đáp án a,d.
Tài liệu liên quan