Nhập môn CSDL phân tán

Hệ CSDL phân tán - DDBS System (DDBS): là một tập hợp dữ liệu có liên đới logic và được phân bố trên các nút của một mạng máy tính. Hệ quản trị CSDL phân tán - DDBS Management Sytem (DDBMS) là một hệ thống phần mềm cho phép quản lý các DDBS và làm cho việc phân tán trở nên vô hình đối với người sử dụng. Có thể nói DDBS không phải là một tập hợp các tập tin được lưu trữ riêng rẽ tại các nút của mạng máy tính. Mà một DDBS là các tập tin vừa liên đới logic và vừa phải có cấu trúc và phải được truy xuất qua một giao diện chung.

pdf591 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2528 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn CSDL phân tán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên