Phân tích hạt nhân phóng xạ

Việc lựa chọn một phản ứng hạt nhân có thể sinh ra một hạt nhân phóng xạ dễ dàng hơn, hoặc làm giảm sự can thiệp của các yếu tố khác. Phản ứng (n,y) cho sản phẩm tương ứng là 76As chu kì bán rã 26.5 giờ (bị phân rã bởi sự phát xạ của các hạt B- và tia y)

pdf50 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích hạt nhân phóng xạ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên