Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm kỹ thuật thông qua nghiên cứu bài học

Tóm tắt: Năng lực dạy học được xem như thành tố quan trọng nhất tạo nên năng lực sư phạm của giáo viên kỹ thuật. Tìm hiểu và vận dụng “nghiên cứu bài học- Lesson Study” như một con đường để phát triển năng lực sư phạm nói chung và năng lực dạy học nói riêng cho sinh viên sư phạm kỹ thuật là cần thiết và mang tính thực tiễn. Bài viết đề cập đến bản chất, nguyên tắc và các bước vận dụng nghiên cứu bài học vào phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên kỹ thuật ở Việt Nam.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm kỹ thuật thông qua nghiên cứu bài học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan