Quan hệ kinh tế quốc tế

1.1. Quan hệ kinh tế đối ngoại. Quan hệ kinh tế đối ngoại là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ cao của một nền kinh tế với bên ngoài. Lưu ý: ? Quan hệ kinh tế đối ngoại là những bộ phận của nền kinh tế các quốc gia. ? Bên ngoài (có thể hiểu là phần còn lại của thế giới). 1.2. Quan hệ kinh tế quốc tế. ? Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể các mối kinh tế đối ngoại của các nền kinh tế xét trên phạm vi toàn thế giới. Đứng trên góc độ một nước nhìn ra bên ngoài ta có quan hệ kinh tế đối ngoại, đứng trên góc độ không của riêng một quốc gia nào ví dụ như của các tổ chức quốc tế, của một nhà nghiên cứu hay của các chính phủ để khẳng định chính sách nói chung thì các nền kinh tế đối ngoại đan xen với nhau tạo thành quan hệ kinh tế quốc tế.

pdf122 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 4866 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quan hệ kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan