Rèn luyện năng lực tư duy thống kê cho học sinh qua dạy học định nghĩa thống kê của xác suất

ABSTRACT Teaching definitions of statistics of probability to develop statistical thinking of high school students The article provides four components of the ability of statistical thinking, and proposes five educational measures for developing ability of statistical thinking for students in teaching statistics and probability at high schools. The solutions are illustrated by the teaching situation of definition of statistics of probability in the program of Algebra and Analysis of the 11th form.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Rèn luyện năng lực tư duy thống kê cho học sinh qua dạy học định nghĩa thống kê của xác suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan