Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của đất nước, ngay sau ngày giành chính quyền về tay nhân dân chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất để nhanh chóng dập tắt nạn đói. Lời đề nghị của Người thật là cụ thể: “ Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo”. Hai mươi lăm ngày sau đó, ngày 28 tháng 9 năm 1945, trên báo Cứu Quốc số 53, dưới tiêu đề “sẻ cơm nhường áo” chủ tịch Hồ Chí Minh thống thiết kêu gọi: “ Hỡi đồng bào yêu quý, Từ tháng giêng đến tháng bảy năm nay, ở Bắc Bộ ta đã có hai triệu người chết đói. Kế đó lại bị nước lụt, nạn đói càng tăng thêm, nhân dân càng khốn khổ. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với các đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước : Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ “ để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng cứu khổ, cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nói trên

docx4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan