Thẩm định tổng quát

Các dự án do CP chấp nhận chủ trương đầu tư: - Các dự án không phân biệt nguồn vốn đầu tư hay quy mô đầu tư trong các lĩnh vực: Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không; xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản; Phát thanh, truyền hình; sản xuất thuốc lá điếu; thành lập cơ sở đào tạo đại học; thành lập KCN, KCX, KCNC, KK.

pdf12 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1986 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thẩm định tổng quát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3. Thẩm định tổng quát ẩ ề ấ ấ ấ3.1 Th m quy n ch p nhận và c p gi y chứng nhận đầu tư dự án. 3.2 Thẩm định hồ sơ của dự án. 3.3 Thẩm định các điều kiện pháp lý. 3.4 Thẩm định hình thức đầu tư. 3 5 Thẩ đị h thời h đầ tư. m n ạn u . 3.6 Thẩm định mục tiêu đầu tư. 3.7 Thẩm định địa điểm đầu tư. 3.8 Thẩm định kế hoạch tổ chức triển khai dự án. 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 1 3.1 Thẩm quyền chấp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án a/ Các dự án do CP chấp nhận chủ trương đầu tư: Cá d á khô hâ biệ ồ ố đầ h- c ự n ng p n t ngu n v n u tư ay quy mô đầu tư trong các lĩnh vực: Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không vận tải hàng không; xây dựng và, kinh doanh cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản; Phát thanh, truyền hình; sản xuất thuốc lá điếu; thành lập cơ sở đào tạo đại học; thành lập KCN, KCX, KCNC, KK - Các dự án không thuộc mục a và có vốn trên 1.500 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh điện, chế biếng khoáng ấ 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 2 sản, luyện kim; sản xu t kinh doanh rượu bia; … 3.1 Thẩm quyền chấp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án a/ Các dự án do CP chấp nhận chủ trương đầu tư: Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực:- kinh doanh v.tải biển; thiết lập mạng và cung cấp d.vụ bưu chính, viễn thông và internet; thiết lập mạng truyền phát, dẫn sóng; thành lập cơ sở NCKH độc lập. b/ Dự án do UBND cấp tỉnh học thành phố trực thuộc TW ấ iấ hứ hậ đầ tc p g y c ng n n u ư: - Dự án đầu tư ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT bao gồm các dự án được CP chấp thuận chủ trương. - Dự án đầu tư p.triển k.cấu hạ tầng KCN, KCNC, KCX đối với những địa phương chưa thành lập BQL 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 3 3.1 Thẩm quyền chấp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án c/ Dự án do BQL KCN, KCX, KCNC, KKT cấp GCNĐT. - Dự án đầu tư trong KCN, KCX, KCNC, KKT bao ồ ả á d á đã đ CP hấ h ậ hủg m c c c ự n ược c p t u n c trương. đầ h iể kế ấ h ầ- Dự án u tư p át tr n t c u ạ t ng KCN, KCX, KCNC ầ ố(Nhà đ u tư trong nước không phải đăng ký với s vốn nhỏ hơn 15 tỷ đồng và không có điều kiện). 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 4 3.2 Thẩm định hồ sơ dự án / Đối ới d á ó ô đầ ừ 300 ỷ đồ ởa v ự n c quy m u tư t t ng tr lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư- . - Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư: giấy ĐKKD quyết định thành lập CMND hộ, , , chiếu,… - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm). - Giải trình kinh tế - kỹ thuật. - Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đầu liên doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài). 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 5 3.3 Thẩm định các điều kiện pháp lý / Cá ă bả há lý ó liêa c v n n p p c n quan: - Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 L ậ Đầ à 29/11/2005- u t u tư ng y . - Luật chứng khoán; …. ầb/ Xác định tính pháp lý của dự án đ u tư: - Dự án đầu tư phải phù hợp với chủ trương, chính á h h h ủ NN đị hs c , quy oạc c a , a p ương. - Dự án đầu tư phải phù hợp với chiến lược phát triển SXKD ủ d h hiệc a oan ng p. - Chủ đầu tư phải có đầu đủ tư cách pháp nhân, khả năng tài chính 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 6 3.4 Thẩm định hình thức đầu tư a/ Đầu tư trực tiếp: - Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài. - Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa NĐT trong inước và ngoà nước. - Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; th h đồ BOT BTO BTeo ợp ng , , . - Mua CP hoặc góp vốn để tham gia điều hành quản lý. ầ- Đ u tư sáp nhập hay mua lại công ty. b/ Đầu tư gián tiếp: Mua CP, cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ ó iá thô ỹ ĐTCK đị h hế TC t i 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 7 c g ; ng qua qu , n c rung g an. 3.5 Thẩm đinh thời hạn đầu tư - Dự án đầu tư nước ngoài có thời hạn không quá 50 năm. Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm. - Dự án đầu tư tại KCN KCX KCNC thời, , , … hạn không quá 50 năm, thời hạn không vượt quá thời hạn hoạt động Công ty phát triển hạ tầng. Trường hợp vượt qua phải có sự chấp thuận của CP. 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 8 3.6 Thẩm định mục tiêu dự án - Mục tiêu của dự án có phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của CP và địa phương không? - Việc khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia có phù hợp không? Ngành nghề trong dự án đầu tư: có thuộc nhóm- ưu đãi không? Lĩnh vực đầu tư có điều kiện không? 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 9 3.7 Thẩm định các yếu tố khác a/ Thẩm định điều kiện vận chuyển: - Gần nguồn nguyên liệu hay thị trường tiêu thụ. - Gần trục giao thông chính: đường sắt, đường sông, biển, hàng không. b/ Thẩm định điều kiện tư nhiên: khí hậu, thủy văn, địa hình, địa chất. c/ Thẩm định điều kiện kinh tế - xã hội: Thu nhập đầu người, dân số, phong tục, cảnh quan, … d/ Thẩm định về các điều kiện cơ sở hạ tầng: điện, nước, thông tin liên lạc. 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 10 3.7 Thẩm định các yếu tố khác e/ Thẩm định việc xem xét các tác động hạn chế của dự án: - Vấn đề làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. - Vấn đề gây ô nhiễm môi trường. - Vấn đề thu hẹp việc làm. - Ảnh hưởng tiêu cực đến phong tục, tập quán của dân cư. - Vấn đề cạnh tranh và làm phá sản các doanh nghiệp khác. 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 11 3.8 Thẩm định kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án a/ Thẩm định việc cung cấp các điều kiện đầu tư: Vốn , đất đai, máy móc – thiết bị, tiến độ thực hiện. b/ Biểu đồ GANTT, chương trình PERT. c/ Thẩm định tiến độ thực hiện: - Đấu thầu xây dựng và mua máy móc, thiết bị. - Tiến hành thi công xây dựng. - Kế hoạch lắp đặt, chạy thử - Nghiệm thu, bàn giao, huấn luyện nhân sự, … 15/12/2010 B01011 - Dự án đầu tư 12
Tài liệu liên quan