Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật.”

ppt42 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin kính chào thầy cô và toàn thể các bạn !Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTrình bầy: Nhóm 4DANH SÁCH THÀNH VIÊN1, NGUYỄN THỊ KIM OANH2, VŨ THỊ OANH3, NGUYỄN THỊ PHÚC4, ĐINH THỊ PHƯƠNG5, LƯƠNG MINH PHƯỢNG6, PHẠM THỊ QUYÊN7, PHÙNG THỊ QUYÊN8, ĐẶNG THỊ XUÂN QUỲNH9, ĐỖ THỊ QUỲNH10, PHẠM THỊ QUỲNH11, LÊ HỒNG SƠN12, PHẠM THỊ HỒNG THẮM13, TRƯƠNG THỊ THẮM14, NGUYỄN THỊ THẮM15, HÀ THỊ THANHNỘI DUNG TRÌNH BẦYI,Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của ĐCSVNII, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng trong sạch, vững mạnhVề sự ra đời của ĐCSVNVai trò của ĐCSVNBản chất của ĐCSVNQuan niệm của ĐCSVN cầm quyềnXây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của ĐảngNội dung công tác xây dựng ĐCSVNI, QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1, Về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt NamCách mạng trước hết cần có ĐảngQuan điểm của chủ nghĩa Mác- LêNinKinh nghiệm của cách mạng thế giới“ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr 280)Kinh nghiệm của cách mạng Việt NamHồ Chí Minh đánh giá về con đường cứu nước của: +Phan Bội Châu: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.+Phan Chu Trinh: “Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương”+Hoàng Hoa Thám: “ Vẫn nặng về cốt cách phong kiến”3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽAN NAM CỘNG SẢN ĐẢNGĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNGĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀNĐảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sửĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCN MÁCPHONG TRÀO CÔNG NHÂNPHONG TRÀO YÊU NƯỚC2,Vai trò của đảng cộng sản Việt NamĐảng lựa chọn con đường xây dựng đường lối chiến lược , sách lược cách mạng“Muốn khỏi đi lạc hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”Tổ chức,đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng“Cách mạng trước hết cần có đảng, để trong thì vận động, tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”(Đường cách mệnh)"Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong"Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên“ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC, LÀNG NƯỚC THEO SAU”3, Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt NamĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂNMục tiêu, lí tưởng của Đảng“Chính vì vậy Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” ( HCM toàn tập, t6, tr175).Nền tảng tư tưởng lý luận của ĐảngNguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng:Đảng tuân thủ một cách nghiêm túc, chặt chẽ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sảnĐảng cộng sản việt nam là Đảng của nhân dân lao động, Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại đại hội II4, Quan niệm của Đảng Cộng Sản Việt nam cầm Quyềna, Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trở thành đảng cầm quyền“Cách mạng Việt Nam sẽ đi theo con đường của cách mạng tháng mười”Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một trang mới trong lịch sử dân tộc“công nông là gốc cách mạng, nhưng trước phải làm cho dân giác ngộ”“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều. Nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin”B, Quan niệm của Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền dân là chủ“ Đảng cầm quyền là Đảng tiếp tục lãnh đạo sự ngiệp cách mạng trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân giành được quyền lực nhà nước và Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước đó để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”Mục đích, lý tưởng của đảng cầm quyềnĐảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của tổ quốc của nhân dânĐảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dânNgười lãnh đạoPhải có đạo đức cách mạngCó tài năng, năng lựcLÀ NGƯỜI ĐẦY TỚTrung thành với lợi ích của nhân dânToàn tâm toàn ý phục vụ nhân dânII,Tư tưởng Hồ chí minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh1, xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của đảnga, Hồ Chí Minh khẳng định Đảng phải thường xuyên tự xây dựngMục đích xây dựng, chỉnh đốn ĐảngNhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnhQuan điểm chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnhVề lý luậnVề thực tiễn2, NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMa, Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luậnĐể đạt được mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ:“Chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam”Vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin cần chú ý: - Phải phù hợp với từng đối tượng - Phải phù hợp với từng hoàn cảnh - Học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của Đảng Cộng Sản khác, đồng thời tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác- Lênin - Tăng cường đấu tranhXây XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊXây dựng đường lối cách mạng khoa học và đúng đắn: Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, chủ yếu bằng việc đề ra cương lĩnh, đường lối chiến lược, phương hướng phát triển kinh tế -xã hội cũng như sách lược và những quy định mục tiêu phát triển của xã hội theo hướng lâu dài cũng như của từng giai đoạnHồ chí minh lưu ý "cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, C, XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, CÔNG TÁC CÁN BỘHệ thống tổ chức của đảngĐẢNGQUẦN CHÚNGChi bộCÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNGTập trung dân chủTập thể lãnh đạo, cá nhân phụ tráchTự phê bình và phê bìnhKỷ luật nghiêm minh, tự giácĐoàn kết thống nhất trong ĐảngCán bộ, công tác cán bộ của Đảng“ cán bộ là cái dây chuyền trong bộ máy. Cái dây chuyền mà không tốt, không chạy thì động cơ dù có tốt toàn bộ máy cũng không chạy. Cán bộ là người đem chính sách của chính quyền, của đoàn thể thực hiện trong dân chúng. Cán bộ không tốt thì dù chính sách có hay, có tốt cũng không thực hiện được”CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ CẦN TẬP TRUNG CÁC VẤN ĐỀ Huấn luyện cán bộ Dạy và dùng cán bộ Lựa chọn cán bộ Chính sách đối với cán bộMột đảng chân chính, cách mạng phải có đạo đức. Chính nó tạo nên uy tín và sức mạnh của Đảng: “ có đạo đức cách mạng trong sáng Đảng ta mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đó là mục tiêu, lý tưởng của đảng và cũng là tư cách số một của Đảng cầm quyền”D, XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨCTư cách và phẩm chất đạo đức của Đảng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.Phương pháp rèn luyện đạo đức: đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân – “ nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng”KẾT LUẬN * Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh. + Về sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam + Về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam + Lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền + Quan niệm xây dựng Đảng về đạo đức * Ý nghĩa của việc học tập. - Thấy rõ vai trò lãnh đạo không thể thiếu được của Đảng trong cách mạng Việt Nam - Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Tham gia thực hiện đường lối, chính sách của Đảng; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt - Có phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.