• Bài tâp về hàm số với ba vấn đề liên tục, khả vi, khả tíchBài tâp về hàm số với ba vấn đề liên tục, khả vi, khả tích

  Lấy một số thực x bất kỳ. Áp dụng điều kiện ban đề cho với 19 x − và 94 x − ta thu được: Bây giờ ta dễ dàng chứng minh bằng quy nạp với mọi n ∈ ℕ

  pdf35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 2515 | Lượt tải: 12

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - Nguyễn Thanh LâmBài giảng Quy hoạch tuyến tính - Nguyễn Thanh Lâm

  Giả sử, một cái túi có thể chứa tối đa bkg (bỏ qua yếu tố thể tích). Có n loại đồ vật ) , 1 ( n i Ti = có thể được đưa vào trong túi với khối lượng & giá trị tương ứng là i a và ic. Yêu cầu đặt ra: Cần đặt vào trong túi bao nhiêu đồ vật mỗi loại để cái túi có giá trị lớn nhất.

  pdf66 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 4

 • Xác suất thống kê kinh tế - Đoàn Hồng ChươngXác suất thống kê kinh tế - Đoàn Hồng Chương

  Nếu một công việc có thể thực hiện theo k phương án A1,A2.,Ak và mỗi phương án có ni(i =1,2,.,k)cách thực hiện thì số cách thực hiện công việc là

  pdf70 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Xác suất & thống kê - Lê Văn TrọngBài giảng Xác suất & thống kê - Lê Văn Trọng

  Công việc A được chia thành k giai đoạn, giai đoạn thứi có ni cách hoàn thành i=1.k. Vậy số cách để hoàn thành cả công việc A là: n=n1n2.nk (1) TD1: Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách vào 3 ngăn kéo? Giải: Công việc xếp 5 cuốn sách vào 3 ngăn kéo được chia thành 5 giai đoạn. Gđ1: Xếp cuốn thứ nhất, có 3 cách Gđ2: Xếp cuốn thứ hai, có 3 c...

  pdf68 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 3343 | Lượt tải: 7

 • Chương IV: Phương trình vi phânChương IV: Phương trình vi phân

  Trong toán học, phương trình vi phân là một chuyên ngành phát triển, có tầm quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tế trong các lãnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế.

  pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1121 | Lượt tải: 6

 • Chương III: Tích phân đường và tích phân mặtChương III: Tích phân đường và tích phân mặt

  Xem 1 dây vật chất hình dạng L và có mật độ khối lượng là f(M) phụ thuộc vào điểm M trên dây, thì khối lượng của dây vật chất là:

  pdf47 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 6

 • Chương II Tích phân bộiChương II Tích phân bội

  Người ta chứng minh được rằng: Hàm f(x,y) liên tục trên một miền đóng, bị chặn D thì khả tích trên miền đó.

  pdf20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 5

 • Chương I: Phép tính vi phân hàm nhiều biếnChương I: Phép tính vi phân hàm nhiều biến

  Với n là một số nguyên dương, ký hiệu Rn được dùng để chỉ tập hợp tất cả các bộ n số thực (x1, x2,., xn) và ta thường gọi Rn là không gian (thực ) n chiều.

  pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 2

 • Bài 14 Chuỗi lũy thừaBài 14 Chuỗi lũy thừa

  Trước hết có thể thấy rằng chuỗi (*) hội tụ tại x=0. Định lý sau đây là một trong những kết quả quan trọng liên quan đến vấn đề tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

  pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 2

 • Bài 13 Chuỗi tổng quát, chuỗi hàmBài 13 Chuỗi tổng quát, chuỗi hàm

  Chuỗi thỏa điều kiện tiêu chuẩn Leibnitz trong định lý trên được gọi là chuỗi Leibnitz. Nếu dùng tổng Sn= để xấp xỉ tổng của chuỗi Leibnitz thì phần dư thứ n của chuỗi là Rn thỏa:

  pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 1