• Tổng hợp tuyệt kỹ bấm máy Casio giải phương trình - Hệ phương trình - bất phương trìnhTổng hợp tuyệt kỹ bấm máy Casio giải phương trình - Hệ phương trình - bất phương trình

  (Bản scan) Tổng hợp tuyệt kỹ bấm máy Casio giải phương trình - Hệ phương trình - bất phương trình

  doc24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Toán rời rạc (Phần 2)Giáo trình Toán rời rạc (Phần 2)

  CHƯƠNG V MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ 5.1. ĐỒ THỊ CÓ TRỌNG SỐ VÀ BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT. 5.1.1. Mở đầu: Trong đời sống, chúng ta thường gặp những tình huống như sau: để đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong thành phố, có nhiều đường đi, nhiều cách đi; có lúc ta chọn đường đi ngắn nhất (theo nghĩa cự ly), có lúc lại cần chọn đường đ...

  pdf101 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Toán rời rạc (Phần 1)Giáo trình Toán rời rạc (Phần 1)

  LỜI NÓI ĐẦU Được sự động viên mạnh mẽ của các đồng nghiệp trong các Khoa Toán-Cơ-Tin học, Công nghệ Thông tin và Vật lý (Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế), các Khoa Toán và Tin học (Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế) và đặc biệt do nhu cầu học tập của các sinh viên trong Đại học Huế ở các Khoa nói trên và các học viên cao học ngành Phương ...

  pdf66 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Toán cao cấp (Phần 2)Giáo trình Toán cao cấp (Phần 2)

  Chương III. Không gian vectơ Vectơ n - chiều 1. Định nghĩa Một bộ gồm n số x = (x1, x2, , xn) được gọi là một vectơ n chiều. Số xi được gọi là tọa độ thứ i của vectơ x. Ta có thể coi x như một ma trận cấp 1 x n. Ta cũng có thể coi như một ma trận cấp n x 1, khi đó ta viết:

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Toán cao cấp (Phần 1)Giáo trình Toán cao cấp (Phần 1)

  Chương I. Định thức Định nghĩa và tính chất 1. Hoán vị và nghịch thế Xét tập n số tự nhiên đầu tiên {1, 2, 3., n} Một cách sắp xếp có thứ tự các số này sẽ được gọi là một hoán vị từ n số đã cho. Ta đã biết số các hoán vị khác nhau từ n phần tử đã cho là: n! = 1.2.3 n Ví vụ: Tập {1, 2, 3} có 3! = 6 hoán vị là p1 = (1,2,3); p2 = (1,3,2); p...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ma trận của ánh xạ tuyến tínhBài giảng Ma trận của ánh xạ tuyến tính

  1. Định nghĩa 2. Tính chất 3. Ma trận đổi cơ sở, ma trận đồng dạng 4. Vec tơ riêng, giá trị riêng 5. Chéo hóa ma trận

  pptx17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0

 • Ánh xạ tuyến tínhÁnh xạ tuyến tính

  Ta ghi Hom (E ) thay cho Hom ( E, E) .  Một ánh xạ tuyến tính đơn ánh được gọi là đơn cấu.  Một ánh xạ tuyến tính toàn ánh được gọi là toàn cấu  Một ánh xạ tuyến tính song ánh được gọi là đẳng cấu.

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0

 • Vài định lí minimax cho hàm đa trịVài định lí minimax cho hàm đa trị

  TÓM TẮT Chúng tôi chứng minh vài điều kiện đủ cho sự tồn tại đẳng thức minimax và điểm yên ngựa. Các kết quả được thiết lập cho các hàm đa trị vô hướng xác định trên nửa dàn tôpô.

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0

 • Định lí điểm bất động chung với điều kiện co kiểu pata suy rộng trong không gian b-Mêtric sắp thứ tựĐịnh lí điểm bất động chung với điều kiện co kiểu pata suy rộng trong không gian b-Mêtric sắp thứ tự

  TÓM TẮT Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng điều kiện co kiểu Pata trong bài báo [8] cho hai ánh xạ trong không gian b-mêtric sắp thứ tự và thiết lập định lí điểm bất động chung cho chúng. Đồng thời, chúng tôi suy ra một số hệ quả từ định lí, xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được và vận dụng định lí được thiết lập để khảo sát sự tồn tại...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Hàm số mũ: một nghiên cứu tri thức luận và đối chiếu giữa Việt Nam và PhápHàm số mũ: một nghiên cứu tri thức luận và đối chiếu giữa Việt Nam và Pháp

  TÓM TẮT Phần đầu của bài báo so sánh tiến trình xây dựng khái niệm hàm số mũ ở trường trung học phổ thông Việt Nam và Pháp và đặt ra câu hỏi ban đầu. Câu hỏi này dẫn đến một khảo sát về sự hình thành và phát triển khái niệm hàm số mũ trong lịch sử toán học nhằm rút ra những đặc trưng tri thức luận của khái niệm. Những đặc trưng này giúp nhìn l...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0