• Tập bài giảng xây dựng ĐảngTập bài giảng xây dựng Đảng

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đã, đang giành được những thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng là đề ra đường lối chính trị đúng đắn, tổ c...

  pdf94 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Chương II: Cá nhân chiến đấuChính trị học - Chương II: Cá nhân chiến đấu

  Trong chiến đấu tiến công từng người có thể tự mình hoặc cùng tổ tiêu diệt các mục tiêu như : địch trong ụ súng - lô cốt (có nắp hoặc không có nắp); địch ở trong chiến hào, giao thông hào, hầm ngầm trong nhà, xe tăng, xe bọc thép, một tên địch hay tốp địch ngoài công sự ngoài ra còn làm một số nhiệm vụ khác khi được giao nhiệm vụ tự mình tiêu d...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Chương I: Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí MinhChính trị học - Chương I: Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  I) Cơ sở khách quan a) Bối cảnh thời đại - Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền và xác lập quyền thống trị của mình trên phạm vi toàn thế giới. - Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga<1917> với sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới đánh dấu sự mở ra của một thời đại mới từ chủ nghĩa tư s...

  docx6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mớiChính trị học - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Giáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân YÊU CẦU Nắm chắc các nội dung cơ bản của bài học - Nhận rõ trách nhiệm của Quân đội, quân nhân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN - Kết hợp học mới, ôn cũ, biết vận dụng vào thực ...

  ppt52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩaSản xuất hàng hóa và sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  I. SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA. 1- Sản xuất hàng hoá và ưu thế của nó trong phát triển lực lượng sản xuất Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai hiểu tổ chức kinh tế: sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hóa. Đặc trưng cơ bản của sản xuất tự cấp tự túc là sản xuất sản phẩm ra để tự tiêu dùng, còn sản xuất hàng hóa...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt NamĐề cương ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Câu 1: Định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. 1. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một là, về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. • Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướn...

  docx12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016)Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016)

  Xu thế chung cho sự phát triển của lịch sử xã hội loài người luôn luôn theo hướng đi lên, ngày một tiến bộ hơn, văn minh hơn.Thật vậy, chưa bao giờ thế giới phát triển như ngày nay. Năng suất lao động tăng nhanh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật với công nghệ cao trở nên phổ biến, quá trình khu vực hóa, nhất thể hóa, toàn cầu hóa và hộ...

  docx9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt NamKinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam I. Tính khách quan và đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1- Tính khách quan của kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa a) Khái niệm kinh tế thị trường Kinh tế thị trường là mô hỡnh kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực hiện trên ...

  doc9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội ở Việt NamKinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam

  I. Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1. Khái niệm và nội dung của kinh tế nông thôn Kinh tế nông thôn là một hệ thống những nhân tố cấu thành của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong tất cả những ngành nghề trên địa bàn nông thôn và giữa chúng có quan hệ hữu cơ với nhau. Kinh tế nông...

  doc9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhHọc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  -Giúp cho người học hiểu được khái niệm,đặc điểm,ý nghĩa vai trò của đạo đức.Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội -Giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. -Thông việc tìm hiểu kiến thức nhằm nâng cao trình độ nh...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0