Bài giảng Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ tiền tệ trong mô hình IS - LM

Đường IS có độ dốc ngược (dốc xuống bên phải), phản ảnh: - Mối quan hệ nghịch biến giữa Y và i. - Độ dốc IS cao hay thấp phụ thuộc độ nhạy cảm của I đối với i. Nếu I quá nhạy cảm đối với i thì IS có độ dốc thấp

ppt30 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2702 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ tiền tệ trong mô hình IS - LM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên