Các kiểu đạo đức và các mối quan hệ của đạo đức

Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, qui định, chuẩn mực nhằm định hướng con người tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, chống lại cái giả, cái ác, cái xấu Đạo đức nảy sinh do nhu cầu đời sống xã hội, là sản phẩm của lịch sử xã hội, do cơ sở kinh tế - xã hội quyết định. Ngay từ chế độ cộng sản nguyên thủy ý thức của con người mong muốn đã được hình thành, từ đó được phát triển hoàn thiện dần trên cơ sở phát triển của hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp nhau từ thấp đến cao.

doc3 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các kiểu đạo đức và các mối quan hệ của đạo đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan