Đề cương chi tiết kỹ thuật lập trình

Để thực hiện việc viết và thực thi một chương trình đơn giản trong C++, người ta thường làm theo các bước sau: - Vào môi trường soạn thảo mã lệnh của C++: để làm được việc này, trên máy tính phải được cài đặt phần mềm Turbo C 3.0 (hoặc cao hơn, hoặc Booland C ). Tìm file TC.exe trong thư mục TC\BIN (hoặc TC30\BIN) và thực thi file này.

doc88 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương chi tiết kỹ thuật lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan