Lập trình WinCC cho hệ thống SCADA

1. Khởi động WinCC 2. Tạo một Project mới 3. Cài đặt Driver kết nối PLC 4. Định nghĩa các Tag sử dụng 5. Tạo và soạn thảo một giao diện người dùng 6. Cài đặt thông số cho winCC Runtime 7. Chạy chương trình (Activate) 8. Có thể dùng chương trình WinCC Variable Simulator để mô phỏng hoạt động của các Tag

pdf134 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2918 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình WinCC cho hệ thống SCADA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên