Cặp phạm trù: Nội dung và hình thức

Nội dung: là phạm trù triết học dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vât. Hình thức: là phạm trù triết học dùng để chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

ppt24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 4917 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cặp phạm trù: Nội dung và hình thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 7Nội dung:là phạm trù triết học dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vât.Hình thức:là phạm trù triết học dùng để chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.Ở thực vật (cây):Nội dung: là các bộ phận như lá, rễ, quả, Các quá trình: hô hấp, quang hợp, *RỄ CỦRỄ CHÙMRỄ CỌCHÌNH THỨC*LÁ SENLÁ PHONG*HÌNH THỨCQUẢ TÁOQUẢ CAMToàn bộ các yếu tố vật chất như tế bào, các cơ quan, các hệ thống, các quá trình hoạt động của các hệ thống...tạo nên cơ thể. Nội dungHình thứcBên ngoài: hình thể, màu da, khuôn mặt,.Bên trong: cách thức sắp xếp, tổ chức, liên kết các hệ thống.Nội dung: toàn bộ những sự kiện của cuộc sống hiện thực mà tác phẩm phản ánh.Hình thức:+Bên trong: thể loại, phương pháp kết cấu bố cục, nghệ thuật xây dựng hình tượng, các thủ pháp miêu tả, tu từ... +Bên ngoài: kiểu chữ, cách trình bày,màu sắc, khổ chữ,..Nội dung: là con người, công cụ LĐ, đối tượng lao động, các quá trình con người sử dụng công cụ LĐ tác động vào đối tượng LĐ để tạo ra sản phẩm. Hình thức: là trình tự kết hợp, thứ tự sắp xếp các yếu tố vật chất của quá trình sản xuất quy định vị trí của người sản xuất với tư liệu sản xuất và sản phẩm.Vậy giữa nội dung và hình thức có quan hệ như thế nào??? NỘI DUNGHÌNH THỨCBất kì sự vật nào cũng có nội dung và hình thức.Cùng 1 nội dung có thể được thể hiện qua nhiều hình thức.Cùng 1 hình thức có thể truyền tải được nhiều nội dung.1.Nội dung và hình thức thống nhất với nhau. Ví dụ: Quá trình sản xuất ra một sản phẩm có thể bao gồm những yếu tố nội dung giống nhau như: con người, công cụ, vật liệu... nhưng cách tổ chức, phân công quá trình sản xuất có thể khác nhau. Như vậy nội dung quá trình sản xuất được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. *Ví dụ: Cùng một hình thức tổ chức sản xuất như nhau nhưng được thực hiện trong những ngành, những khu vực, với những yếu tố vật chất khác nhau, sản xuất ra những sản phẩm khác nhau. Vậy là một hình thức có thể chứa đựng nhiều nội dung khác nhau.2.Nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động nội dung.Nội dung bao giờ cũng quyết định hình thức biểu hiện nó, khi nội dung thay đổi thì hình thức cũng thay đổi theo.*Trong cơ chế bao cấp ở nước ta trước đây, do quan hệ sản xuất chưa phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất nên không kích thích được tính tích cực của người sản xuất, không phát huy được năng lực sẵn có của lực lượng sản xuất của chúng ta. Nhưng từ sau đổi mới, khi chúng ta chuyển sang xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất nước ta, do vậy tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất phát triển. *Tiệm bán bánh xà phòng Liên Xô**Nội dung bao giờ cũng quyết định hình thức biểu hiện nó, khi nội dung thay đổi thì hình thức cũng thay đổi theo.Hình thức có thể tác động trở lại nội dung theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.2.Nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động nội dung.Khi xem xét sự vật cần căn cứ vào nội dung, tuy nhiên không được tách rời nội dung và hình thức, xem nhẹ hình thức, hoặc tuyệt đối hóa 1 trong 2 mặt đó.Trong hoạt động thực tiễn,cần làm cho nội dung và hình thức phù hợp với nhau,nếu hình thức không phù hợp với nội dung thì phải thay đổi hình thức.