Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa

* Tìm hiểu về tác động của chính phủ đối với nền kinh tế khi thay đổi chi tiêu và thuế ròng. * Tìm hiểu chính sách tài khoá mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô. * Hiểu được tác động của chính sách tài khoá đối với nền kinh tế.

ppt41 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 4258 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan