• Giáo trình kinh doanh xuất bản phẩm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩmGiáo trình kinh doanh xuất bản phẩm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

  Mục tiêu học tập cho chương 5: - Giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về quy trình kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường hiện nay. - Cung cấp những kiến thức về từng nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. - Giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản để tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm

  pdf97 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh doanh xuất bản phẩmGiáo trình Kinh doanh xuất bản phẩm

  Từ phía cơ quan định hướng: Chưa cung cấp nhiều thông tin, chưa có sự dẫn dắt cụ thể đối với doanh nghiệp dẫn đến sự phối hợp các khâu thị trường, hàng hoá, giá cả, thời gian chưa chặt chẽ. - Từ phía các nhà xuất bản: Ít tìm tòi thông tin, ít nhanh nhạy nên chưa có đủ sự hiểu biết cần thiết về nhu cầu của thị trường quốc tế. Nội dung chất lượn...

  pdf90 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chíBài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chí

  (Bản scan) Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chí Từ khi ra đời đến nay, báo chí luon góp phần đắc lực vào sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Báo chí chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và mọi giải cấp trong xã hội đều coi báo chí là công cụ đấu trnah chính trị quan trọng

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 19: Social effects of mass communicationBáo chí truyền thông - Chapter 19: Social effects of mass communication

  Investigating Mass Communication Effects Effects on Knowledge and Attitudes Media Effects on Behavior: A Short History The Impact of Televised Violence Encouraging Prosocial Behavior Other Behavior Effects Research about The Social Effects of the Internet Communication in the Future: Social Impact

  ppt29 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 18: International and comparative media systemsBáo chí truyền thông - Chapter 18: International and comparative media systems

  International Media Systems World Media Online Comparative Media Systems Examples of Other Systems

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 17: Ethics and other informal controlsBáo chí truyền thông - Chapter 17: Ethics and other informal controls

  Ethics: rules of conduct or principles of morality guiding us to proper behavior Ethical principles do not provide magic answers to all ethical dilemmas

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 16: Formal controls: laws, rules, regulationsBáo chí truyền thông - Chapter 16: Formal controls: laws, rules, regulations

  The Press, The Law, and the Courts Protecting News Sources Covering the Courts Reporters’ Access to Information Defamation Invasion of Privacy Copyright Obscenity and Pornography Regulating Broadcasting Regulating Cable TV The Telecommunications Act of 1996 Regulating Advertising

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 15: AdvertisingBáo chí truyền thông - Chapter 15: Advertising

  Defining Advertising A Brief History of Advertising Advertising in the Digital Age Organization of the Consumer Advertising Industry Producing Advertising Economics Business-to-Business Advertising

  ppt28 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 14: Public relationsBáo chí truyền thông - Chapter 14: Public relations

  Defining Public Relations A Short History of Public Relations Public Relations in the Digital Age Organization of the Public Relations Industry Departments and Staff The Public Relations Program Economics

  ppt19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 13: News gathering and reportingBáo chí truyền thông - Chapter 13: News gathering and reporting

  Deciding What is News News Reporting in the Digital Age Categories Of News and Reporting The News Flow The Wire Services Media Differences in News Coverage Readership and Viewership

  ppt24 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0