• Bài giảng Luật kinh tế - TS. Lê Văn HưngBài giảng Luật kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ  Định nghĩa Luật Kinh tế: Quan niệm Luật Kinh tế của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, bao cấp – những vấn đề pháp lý đặt ra khi chuyển sang kinh tế thị trường.  Luật Kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng XHCN – những nguyên tắc pháp lý của nền kinh tế thị trường: nguyên tắc tự do kinh doanh; nguyên tắc...

  pdf276 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bị hại và trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụngBài giảng Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bị hại và trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng

  Cơ cấu bài giảng 1. Kỹ năng gặp, trao đổi với người bị tạm giữ,bị can, bị cáo, người bị hại: 1.1 Mục đích, yêu cầu 1.2 Chuẩn bị cho việc gặp người bị tạm giữ,bị can, bị cáo, người bị hại 1.3 Nội dung gặp 1.4 Gặp, trao đổi với bị can, bị cáo trong một số trường hợp cụ thể 2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc với Viện Kiểm sát, Toà án 2.1 Mục đích, y...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩmBài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩm

  1- Chuẩn bị trước khi ra phiên toà 4 - TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ 2- THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ 3 - Xét hỏi tại phiên toà 5 – TUYÊN ÁN VÀ NGHỊ ÁN

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Định tội danhBài giảng Định tội danh

  1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỊNH TỘI DANH ĐTD là hoạt động áp dụng pháp luật hình sự, trong đó chủ thể tiến hành ĐTD căn cứ vào các QPPL để xác định một hành vi nguy hiểm cho xã hội xảy ra trên thực tế với có phải là tội phạm không; nếu có thì là tội gì, theo Điều Khoản nào của Bộ luật hình sự.

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sựBài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THẨM QUYỀN XÉT XỬ 1.1. Khái niệm: Là tổng hợp các dấu hiệu của một VAHS cho phép xác định tòa án này hay tòa án khác được quyền xét xử sơ thẩm VAHS đó 1.2. Phân loại thẩm quyền xét xử: a. Thẩm quyền theo sự việc Là sự phân định thẩm quyền xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp và ảnh hưởng xã hội của tội phạm. Că...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0

 • Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra: Một số vấn đề lý luận và thực tiễnBồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Hiện nay, với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, số lưọng máy móc, thiết bị hiện đại mang tính tự động hóa cao được sử dụng ngày một nhiều, cùng với đó kéo theo tai nạn gia tăng ảnh hưởng đến an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của mọi người. Những sự vật mà hoạt động của chúng luôn tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại được gọi là nguồ...

  doc17 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4193 | Lượt tải: 10

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ chồngCơ sở lý luận và thực tiễn của việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ chồng

  Gia đình là tế bào của xã hội trong đó quan hệ vợ chồng là quan hệ nền tảng có vai trò quan trọng trong đời sống. Ngoài những yếu tố về nhân thân như tình cảm, gắn bó, chăm sóc trong quan hệ này đặt ra những vấn đề về tài sản. Trong đó, quyền có tài sản riêng là quyền cơ bản của con người đã được Nhà nước công nhận, đảm bảo. Sự qui định này là một ...

  doc16 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3022 | Lượt tải: 14

 • Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong bộ luật dân sự năm 2005Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong bộ luật dân sự năm 2005

  Tài sản luôn được coi là một điều kiện vật chất để duy trì các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Khái niệm về tài sản chắc chắn đã được hình thành từ rất lâu, gần như song song với lịch sử hình thành loài người. Tài sản là một công cụ của đời sống xã hội nên khái niệm về tài sản không phải là một khái niệm thuần túy có tính học t...

  doc21 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 16757 | Lượt tải: 36

 • Câu hỏi ôn tập môn Luật kinh tếCâu hỏi ôn tập môn Luật kinh tế

  (Bản scan) Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hàng hóa, dịch vụ... và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

  pdf10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 5174 | Lượt tải: 26

 • Đề tài Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayĐề tài Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Cải cách tài chính công là một trong bốn nội dung lớn của chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2001-2010. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những chương trình trọng điểm, và nội dung chủ yếu là thực hiện chế độ khoán chi hành chính, tạo thế chủ động cho các cơ quan h...

  doc13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 0