• Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra: Một số vấn đề lý luận và thực tiễnBồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Hiện nay, với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, số lưọng máy móc, thiết bị hiện đại mang tính tự động hóa cao được sử dụng ngày một nhiều, cùng với đó kéo theo tai nạn gia tăng ảnh hưởng đến an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của mọi người. Những sự vật mà hoạt động của chúng luôn tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại được gọi là nguồ...

  doc17 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3834 | Lượt tải: 10

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ chồngCơ sở lý luận và thực tiễn của việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ chồng

  Gia đình là tế bào của xã hội trong đó quan hệ vợ chồng là quan hệ nền tảng có vai trò quan trọng trong đời sống. Ngoài những yếu tố về nhân thân như tình cảm, gắn bó, chăm sóc trong quan hệ này đặt ra những vấn đề về tài sản. Trong đó, quyền có tài sản riêng là quyền cơ bản của con người đã được Nhà nước công nhận, đảm bảo. Sự qui định này là một ...

  doc16 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2571 | Lượt tải: 14

 • Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong bộ luật dân sự năm 2005Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong bộ luật dân sự năm 2005

  Tài sản luôn được coi là một điều kiện vật chất để duy trì các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Khái niệm về tài sản chắc chắn đã được hình thành từ rất lâu, gần như song song với lịch sử hình thành loài người. Tài sản là một công cụ của đời sống xã hội nên khái niệm về tài sản không phải là một khái niệm thuần túy có tính học t...

  doc21 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 15587 | Lượt tải: 36

 • Câu hỏi ôn tập môn Luật kinh tếCâu hỏi ôn tập môn Luật kinh tế

  (Bản scan) Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hàng hóa, dịch vụ... và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

  pdf10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 4782 | Lượt tải: 26

 • Đề tài Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayĐề tài Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Cải cách tài chính công là một trong bốn nội dung lớn của chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2001-2010. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những chương trình trọng điểm, và nội dung chủ yếu là thực hiện chế độ khoán chi hành chính, tạo thế chủ động cho các cơ quan h...

  doc13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 0

 • Đấu thầu hàng hóa dịch vụĐấu thầu hàng hóa dịch vụ

  Như đã trình bày ở trên, đấu thầu hàng hóa dịch vụ là một hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng...

  doc12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 4

 • Đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chínhĐánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính

  Đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm pháp luật hành chính nói riêng luôn là một nhiệm vụ trọng yếu của Nhà nước ta. Việc xác lập một hệ thống vi phạm hành chính, chế tài hành chính và cách thức quy định chúng trong các văn bản pháp luật trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ trật tự, an ninh xã hội, tăng ...

  doc13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 6

 • Bài học kỳ môn luật dân sự: Pháp luật về hợp đồng thuê nhà ởBài học kỳ môn luật dân sự: Pháp luật về hợp đồng thuê nhà ở

  Hợp đồng thuê nhà ở là một loại hợp đồng dân sự thông dụng được hình thành giữa bên có nhà cho thuê và bên thuê nhà. Song quan hệ thuê nhà không chỉ mang tính chất riêng tư giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà ở mà nó còn mang tính chất xã hội chính trị. Bộ luật dân sự quy định chế định hợp đồng thuê nhà ở tiểu mục hợp đồng thuê tài sản nhằm mục đ...

  doc23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1849 | Lượt tải: 9

 • Khái niệm và lịch sử hình thành, phát triển của luật quốc tếKhái niệm và lịch sử hình thành, phát triển của luật quốc tế

  Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa các quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đới sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có ...

  doc151 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 7101 | Lượt tải: 42

 • Bài giảng Pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp thương mạiBài giảng Pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

  2.1.2 Phá sản pháp nhân: Là phá sản một tổ chức có TCPN, tổ chức này phải gánh chịu hậu quả của việc phá sản. Việc trả nợ cho chủ nợ của pháp nhân dựa trên tài sản của pháp nhân.

  ppt151 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 3332 | Lượt tải: 23