• Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mayTiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may

  I - MỤC ĐÍCH: Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. II – PHẠM VI: Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho các sản phẩm may của công ty . III – ĐĨNH NGHĨA: Việc phân cấp chất lượng được dựa trên 04 mức như sau: - Loại A: là loại đạt 100% về chất lượng. - Loại B là k...

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 8

 • Hợp đồng khoán gọn công việcHợp đồng khoán gọn công việc

  - Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc - Mức lương : - Hình thức trả lương: Chuyển khoản hoặc tiền mặt - Được trả lương vào các ngày: 15 và cuối hàng tháng - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo quy định của ABC - Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Được tính trong lương hàng tháng

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 6341 | Lượt tải: 8

 • Mẫu biên bản họp phòngMẫu biên bản họp phòng

  Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt: trên tổng số: + Vắng mặt: trên tổng số: - Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự:

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 19988 | Lượt tải: 14

 • Hồ sơ nhân viên- Đánh giá thực hiện công việcHồ sơ nhân viên- Đánh giá thực hiện công việc

  Nội dung trách nhiệm chính: Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quảvà đánh giá kết quảthực hiện công việc:

  pdf4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 19

 • Quy trình thi công chungQuy trình thi công chung

  1. Mục đích: Đưa ra những quy định chung, thống nhất trong việc nghiên cứu, triển khai thi công công trình xây dựng ở Công ty Mẹ kể từ khi ký hợp đồng kinh tế tới khi hoàn thành, bàn giao công trình (kể cả thời gian bảo hành công trình). 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các công trình do Công ty Mẹ nhận thầu thi công hoặc được thi côn...

  doc52 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2882 | Lượt tải: 33

 • Quy trình xây dựng, thi công nhà thấp tầngQuy trình xây dựng, thi công nhà thấp tầng

  1. Mục đích: Nhằm quy định thống nhất trình tự, cách thức của quá trình thi công xây lắp một ngôi nhà dân dụng có số tầng từ 1  6 tầng và không có các yêu cầu đặc biệt. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho các đơn vị tham gia thi công các công trình dân dụng do Công ty Mẹ quản lý, thực hiện.

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3568 | Lượt tải: 27

 • Quy trình thi công nền đấtQuy trình thi công nền đất

  1. Mục đích: Quy định thống nhất trình tự thi công công trình nền đất ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng - Quy trình này tương ứng với mục 5.3.11 trong quy trình thi công chung: QT.02B - Quy trình được áp dụng đối với công trình thi công "Nền đất ".

  doc7 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4865 | Lượt tải: 21

 • Quy trình thi công đường nướcQuy trình thi công đường nước

  1. Mục đích: Quy định thống nhất trình tự, cách thức thi công tuyến thoát nước. 2. Phạm vi áp dụng: - Thi công các tuyến thoát nước: mương; rãnh thoát nước bằng đất, hoặc bằng vật liệu khác (xây gạch, đá, bê tông.), cống thoát nước (cống hộp, cống tròn). - Thi công đào hồ, kè bờ hồ.

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5859 | Lượt tải: 17

 • Quy trình quản lý kho bãiQuy trình quản lý kho bãi

  1. Mục đích: Quy định thống nhất cách thức bảo quản, quản lý các vật tư, hàng hoá lưu giữ trong kho của các đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho các kho tại đơn vị trực thuộc và các kho lưu động tại công trình. 3. Tài liệu liên quan: Các tiêu chuẩn, quy phạm, hướng dẫn về lưu kho, bảo quản hàn...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 10092 | Lượt tải: 51

 • Quy trình phân tích dữ liệu thống kêQuy trình phân tích dữ liệu thống kê

  1. Mục đích: Quy định thống nhất cách thức phân tích dữ liệu thống kê tại Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng trong Công ty Mẹ đối với 2 vấn đề: - Sự thoả mãn của khách hàng. - Giá trị sản lượng. 3. Tài liệu liên quan: Sổ tay chất lượng; các quy trình trong hệ thống

  doc7 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2828 | Lượt tải: 12