• Mẫu Quy định quản lý văn phòng phẩmMẫu Quy định quản lý văn phòng phẩm

  I - MỤC ĐÍCH: - Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm. II – PHẠM VI: - Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty . III – ĐỊNH NGHĨA: - VPP: “văn phòng phẩm”

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5637 | Lượt tải: 14

 • Mẫu qui định quản lý văn bản đến, văn bản điMẫu qui định quản lý văn bản đến, văn bản đi

  I/ MỤC ĐÍCH: II/ PHẠM VI - Áp dụng cho toàn bộ công ty III/ ĐỊNH NGHĨA - TỪ VIẾT TẮT: IV/ NỘI DUNG:

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2499 | Lượt tải: 23

 • Mẫu Quy định quản lý mạng máy tínhMẫu Quy định quản lý mạng máy tính

  I/ MỤC ĐÍCH: - Quản lý tài nguyên trên mạng, internet của công ty - Đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin của công ty - Đảm bảo các công cụ phương tiện cho người sử dụng II/ PHẠM VI - Áp dụng cho toàn bộ công ty III/ ĐỊNH NGHĨA - TỪ VIẾT TẮT: - TKWeb: Tài khoản dùng để quản lý và cập nhật tin trên Web - TKFTP: Tài khoản dùng...

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3056 | Lượt tải: 13

 • Mẫu Quy định tiếp kháchMẫu Quy định tiếp khách

  I/ MỤC ĐÍCH: - Xác định các mức chi phí tiếp khách cho các bộ phận. - Xác định quy trình đón tiếp khách của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 9158 | Lượt tải: 26

 • Mẫu Quy định quản lý con dấuMẫu Quy định quản lý con dấu

  I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng đúng quy định, mục đích. - Tránh việc đóng dấu sai mục đích. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4466 | Lượt tải: 21

 • Mẫu Quy định quản lý và tổ chức cuộc họpMẫu Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp

  I/ MỤC ĐÍCH: - Thông tin các quyết định mới từ quản lý cấp trên. - Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều bộ phận. - Nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp của công ty III/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ các cuộc họp của công ty. II/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3117 | Lượt tải: 16

 • Mẫu Quy trình bảo hành, bảo trìMẫu Quy trình bảo hành, bảo trì

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3099 | Lượt tải: 19

 • Mẫu Quy định sửa chữaMẫu Quy định sửa chữa

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 5

 • Mẫu Quy trình quản lý thư viện công tyMẫu Quy trình quản lý thư viện công ty

  I/ MỤC ĐÍCH: - Đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của các bộ phận. - Quản lý các tài liệu, sách của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho bộ phận HCQT và các bộ phận, cá nhân có nhu cầu. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 3

 • Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sảnBiên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

  Bên A (Bên sữa chữa) : Tên doanh nghiệp : Địa chỉ : Điện thoại : Do ông (bà) : Chức vụ : Làm đại diện Bên B (Bên được sửa chữa) Tên doanh nghiệp : Địa chỉ văn phòng tại : Điện thoại : Fax : Tài khoản : Mã số thuế : Người theo dõi việc sữa chữa: Bộ phận:

  doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 6020 | Lượt tải: 6