• Vai trò của rừng (tiếp)Vai trò của rừng (tiếp)

  .HIỆN TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG: 1. Khái niệm rừng: • Rừng là một tổng thể cây gỗ, có mối liên hệ lẫn nhau, nó chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển (Morozov 1930). Rừng chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất và là một bộ phận của cảnh quan địa lý.

  pdf26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 1003 | Lượt tải: 0

 • Trồng, chăm sóc và thu hoạch tre kinh doanh măngTrồng, chăm sóc và thu hoạch tre kinh doanh măng

  Cây tre nói chung và cây tre lấy măng nói riêng đều là một loài cây trồng rừng ở nhiều nơi trên đất nước ta. Trong các quy mô hộ gia đình, cây tre lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Ngoài ý nghĩa về bảo vệ đất, nó có ý nghĩa kinh tế rất lớn so với nhiều loại cây lâm nghiệp và công nghiệp khác.

  pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu về cây TrẩuTìm hiểu về cây Trẩu

  Câygỗnhỏhay trung bình, đơn tính cùng gốc (rất ít khi gặp khác gốc), rụng lá vềmùa khô; thân thẳng, tròn, cao 5-15m; cành non không có lông, lỗ bì rõ; vỏngoài màu xám, thịt vỏmàu hồng, có nhựa mủ trong. Lá mọc so le; phiến lá nguyên hoặc chia 3-5 thuỳ, kẽ giữa các thuỳcótuyến dạng cốc; đầu có mũi nhọn ngắn; gốc hình tim, gần tròn hoặc...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 1026 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về cây Trám trắngTìm hiểu về cây Trám trắng

  Cây gỗ lớn, cao 20 m hoặc hơn. Thân thẳng tròn, phân cành muộn. Cành non màu nâu nhạt, có lông mềm. Vỏ mỏng màu nâu xám. nứt dọc nhẹ, thịt hồng, có mùi thơm đặc biệt và khi bị cắt có nhựa đặc chảy ra. Lá kép lông chim lẻ, mọc so le, dài 35-40 cm, mang 7-11 lá chét; lá chét hình trái xoan, mặt trên màu xanh nhạt, bóng, mặt dưới có lôn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về cây Trầm hươngTìm hiểu về cây Trầm hương

  Câygỗlớn thường xanh, tán thưa, cao 15-20(-30)m, đường kính đạt tới 40-60cm hay hơn. Thân thường thẳng, đôi khi có rãnh dạng lòng máng; vỏmàu nâu xám, nứt dọc nhẹ, dễbóc và tước ngược từgốc lên. Cành mảnh, cong queo, màu nâu nhạt, có lông hoặc nhẵn. Lá đơn mọc so le; phiến lá hình trứng, bầu dục thuôn đều hoặc mác thuôn, kích thước 5-...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về cây Trám đenTìm hiểu về cây Trám đen

  Cây gỗ lớn, cao 25-30 m, đường kính 60-90 cm hay hơn. Thân thẳng, phân cành cao khi mọc trong rừng, nhưng nếu mọc ngoài sáng, cây phân cành sớm, tán toả rất rộng. Vỏ ngoài màu nâu nhạt, thịt hơi hồng, có nhựa mủ đen với mùi thơm rất đặc biệt. Lá kép lông chim 1 lần, lẻ; lá chét hình thuôn, trái xoan, dài 6-12 cm, rộng 3-6 cm, chất lá cứn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Những vấn đề cơ bản trong Quản lý rừng dựa vào cộng đồngBài giảng Chương 3: Những vấn đề cơ bản trong Quản lý rừng dựa vào cộng đồng

  Thành công trong quản lý rừng cộng đồng được xác định đa chiều, đa thông số. Một thông số đơn lẻ (chẳng hạn như thông số nâng cao độ che phủ rừng, tăng diện tích rừng trồng, công bằng về chia sẻ lợi ích, hay xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng) có thể làm nổi bật sự thành công này trên một khía cạnh nào đó, nhưng nếu chỉ xem xét tính thành công dưới m...

  doc29 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu về cây TràmTìm hiểu về cây Tràm

  Câygỗnhỏ hay trung bình, thường xanh, cao 10-15m (đôi khi tới 20-25m), và đường kính có thể đạt 50-60cm. Đôi khi là câybụi, cao 0,5-2m, nếu mọc ởvùng đồi cằn cỗi Thân thường không thẳng; vỏ ngoài mỏng, xốp, màu trắng xám, thường bong thành nhiều lớp. Hệrễphát triển mạnh. Lá đơn, mọc so le;phiến lá hình mác hay hình trái xoan hẹp, thư...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 969 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu về Lâm nghiệp - Chương 3: tài nguyên rừngTài liệu về Lâm nghiệp - Chương 3: tài nguyên rừng

  TÀI NGUYÊN RỪNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM I. Kh¸i niÖm vµ ph©n bè 1. Khái niệm Rõng lµ mét HST ®iÓn h×nh vµ quan träng nhÊt sinh quyÓn, lµ l¸ phæi xanh cña thÕ giíi, ®ã lµ sù thèng nhÊt trong mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a sinh vËt - ®Êt - m«i tr-êng, trong ®ã thùc vËt, cô thÓ h¬n lµ c¸c loµi c©y gç ®ãng vai trß chñ ®¹o. Rõng ®· cã qu¸ tr×nh lÞch sö ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 818 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu về Cây rừngTài liệu về Cây rừng

  Thực Hành 1. Phương pháp lập một khóa tra thực vật. 2. Phương pháp thu hái và ép mẫu thực vật. 3. Định danh cây rừng.

  ppt57 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 11/03/2016 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 1