• Bài giảng Kiến trúc máy tính - Giới thiệu môn học - Nguyễn Thanh SơnBài giảng Kiến trúc máy tính - Giới thiệu môn học - Nguyễn Thanh Sơn

  Tóm tắt Nội dung môn học  Là môn học cơ sở ngành máy tính, giảng dạy cho cả chuyên ngành KTMT lẫn KHMT  Cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động và tổ chức ở các máy tính số  Vấn đề đánh giá hiệu suất  Kiến trúc tập lệnh  Tính toán số học  Đường đi dữ liệu và tín hiệu điều khiển  Hệ thống bộ nhớ  Giao tiếp với ngoại vi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương: What is Computer? - Nguyễn Thanh SơnBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương: What is Computer? - Nguyễn Thanh Sơn

  Typical Attributes  The instruction set (instruction types and operations)  Basic data representation methods  I/O mechanisms  The basic units in the CPU  Functions of the major components  Instruction execution  Memory organization (memory addressing techniques)  The ways in which the basic components are interconnected Course ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Đa lõi, Đa xử lý và Máy tính cụmBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Đa lõi, Đa xử lý và Máy tính cụm

  Phần cứng & Phần mềm  Phần cứng  Đơn xử lý (serial): e.g., Pentium 4  Song song (parallel): e.g., quad-core Xeon e5345  Phần mềm  Tuần tự (sequential): ví dụ Nhân ma trận  Đồng thời (concurrent): ví dụ Hệ điều hành (OS)  Phần mềm tuần tự/đồng thời có thể đều chạy được trên phần đơn/song song  Thách thức: sử dụng phần cứng hiệu q...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khácBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác

  Đặc tính của hệ thống I/O  Tính ổn định (Dependability) rất quan trọng:  Đặc biệt các thiết bị lưu trữ  Đại lượng đo hiệu suất  Thời gian đáp ứng (Latency=response time)  Hiệu suất đầu ra (Throughput=bandwidth)  Hệ thống để bàn & nhúng  Quan tâm chủ yếu là thời gian đáp ứng & đa dạng thiết bị  Hệ thống máy chủ (Servers)  Chủ yếu...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Tổ chức và Cấu trúc bộ nhớBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Tổ chức và Cấu trúc bộ nhớ

  Tính cục bộ (Locality)  Chương trình truy cập một vùng nhỏ không gian bộ nhớ  Cục bộ về thời gian (Temporal Locality)  Những phần tử vừa được tham chiếu có xu hướng được tham chiếu lại trong tương lai gần  Ví dụ: các lệnh trong 1 vòng lặp, các biến quy nạp  Cục bộ về không gian (Spatial Locality)  Những phần tử ở gần những phần tử vừa...

  pdf70 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ Xử lýBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ Xử lý

  Nguyên lý thiết kế luận lý  Biểu diễn thông tin nhị phân  Áp mức thấp = 0, Áp mức cao = 1  Một đường dây cho mỗi bit  Dữ liệu gồm nhiều bit sẽ biểu diễn một tuyến nhiều đường dây  Phần tử tổ hợp  Thực hiện trên dữ liệu  Kết quả đầu ra = hàm(đầu vào)  Phần tử trạng tái (mạch tuần tự)  Lưu được dữ liệu

  pdf128 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Phép số họcBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Phép số học

  Xử lý tràn  Một số ngôn ngữ (như C) không xử lý tràn  Sử dụng lệnh MIPS: addu, addui, subu  Các ngôn ngữ khác (như Ada, Fortran) yêu cầu xử lý tràn bằng ngoại lệ  Sử dụng lệnh MIPS: add, addi, sub  Khi có tràn, bẫy bằng ngoại lệ & xử lý:  Cất PC vào thanh ghi exception PC (EPC)  Nhảy đến chương trìn xử lý tràn  Dùng mfc0 khôi phục ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Ngôn ngữ máy - Tập lệnhBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Ngôn ngữ máy - Tập lệnh

   Tập các lệnh của 1 máy tính  Máy tính khác nhau có các tập lệnh khác nhau  Tuy vậy, có thể có nhiều điểm giống nhau  Máy tính ở các thế hệ trước thường có tập lệnh rất đơn giản  Lý do: dễ thực hiện  Một số máy tính hiện nay cũng có tập lệnh đơn giản Tập lệnh (Instruction Set) Tập lệnh MIPS  Được sử dụng trong môn học này  Stanf...

  pdf68 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các khái niệm và Công nghệBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các khái niệm và Công nghệ

  Lịch sử phát triển  Thế hệ thứ I: 1945 - 1955  Đèn chân không, Board mạch  Thế hệ thứ II: 1955 - 1965  transistors, hệ thống bó (IBM máy tính lớn)  Thế hệ thứ III: 1965 – 1980  Mạch tổ hợps & Đa lập trình (Mini, Main Frame)  Thế hệ thứ IV: 1980 – đến nay  personal computers  Siêu máy tính, Data Center, Tính toán lưới  Máy tính ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 9: Giới thiệu các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệuBài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 9: Giới thiệu các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu

  • Trừu tượng (Abstraction), Bao bọc (encapsulation), Che dấu thông tin (information hiding). Đối tượng (Object) và thuộc tính (attributes) Định danh đối tượng (Object identity). Phương thức (Methods) và thông điệp (messages). Lớp (Classes), lớp con (subclasses), lớp cha (superclasses), thừa kế (Inheritance). Overloading Đa hình (Polymorphism) và li...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0