• Đảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềmĐảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềm

  Bảo trì sửa chữa - dịch vụ hỗ trợ người sử dụng và chỉnh sửa phần mềm. Bảo trì thích ứng - điều chỉnh các gói phần mềm đến sự khác biệt trong các yêu cầu mới của khách hàng, thay đổi điều kiện môi trường. Bảo trì cải thiện chức năng - kết hợp (1) bảo trì hoàn thiện các chức năng mới được thêm vào phần mềm để nâng cao hiệu suất, với (2) các hoạt...

  pptx10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các giải thuật sắp xếpCấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các giải thuật sắp xếp

  Bài toán sắp xếp: Là quá trình xử lý một danh sách các phần tử (hoặc các mẫu tin) để đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử.  Lưu ý: Thứ tự đề cập ở đây là một thứ tự tổng quát.  Ví dụ: Danh sách trước khi sắp xếp: {1, 25, 6, 5, 2, 37, 40} Danh sách sau khi sắp xếp: {1...

  pdf40 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay ngành công nghệ thông tinSổ tay ngành công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin (CNTT) theo nghĩa rộng là toàn bộ lĩnh vực liên quan đến máy tính như hệ thống, phần mềm, quản trị thông tin, lý thuyết thông tin,. Hiểu theo nghĩa hẹp, Công nghệ thông tin là lĩnh vực đào tạo ra các kỹ sư, chuyên viên để thiết lập, quản trị hệ thống máy tính, phát triển hệ thống web, cơ sở dữ liệu và ứng dụng cho tất cả các ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Danh sách liên kếtCơ sở dữ liệu - Danh sách liên kết

  Được khai báo tường minh  Tồn tại khi vào phạm vi khai báo và chỉ mất khi ra khỏi phạm vi này.  Được cấp phát vùng nhớ trong vùng dữ liệu (data segment) hoặc là Stack. Kích thước không thay đổi trong suốt quá trình sống.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Cây nhị phân tìm kiếmCơ sở dữ liệu - Chương 5: Cây nhị phân tìm kiếm

  Nội dung 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Hình dạng 4. Định nghĩa kiểu dữ liệu 5. Các lưu ý khi cài đặt 6. Các thao tác

  pdf41 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợiCơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợi

  Nội dung Trình bày khái niệm Ngăn xếp (Stack) và Hàng đợi (Queue) Minh họa các ứng dụng Các phương pháp xây dựng Stack và Queue

  pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Danh sách liên kếtCơ sở dữ liệu - Chương 3: Danh sách liên kết

  Mục tiêu  Nắm vững khái niệm về kiểu dữ liệu tĩnh và động  Nắm vững cách tổ chức dữ liệu động bằng danh sách liên kết và minh họa được các thao tác xử lý trên danh sách liên kết đơn  Cài đặt minh họa được các thao tác của danh sách đơn bằng ngôn ngữ C/ C++

  pdf68 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật sắp xếp (tiếp theo)Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật sắp xếp (tiếp theo)

  Nắm vững, minh họa và tính toán được các phép gán (hoán vị) các giải thuật sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều  Cài đặt được các giải thuật bằng ngôn ngữ C/C++

  pdf115 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật tìm kiếmCơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật tìm kiếm

  Mục tiêu Xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin Nắm vững và minh họa được giải thuật tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều Cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C/C++

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CTDL & GTCơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CTDL & GT

  Giới thiệu vai trò của tổ chức dữ liệu Mối quan hệ giữa GT & CTDL Các khái niệm và yêu cầu về CTDL Nhắc lại các kiểu dữ liệu trong C++ Tổng quan về đánh giá độ phức tạp GT

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0