• Bài giảng Microsoft excel: cách quản lý dữ liệu trong Microsoft ExcelBài giảng Microsoft excel: cách quản lý dữ liệu trong Microsoft Excel

  Microsoft Excel được sử dụng là phần mềm bảng tính điện tử mạnh nhất, phức tạp nhất đồng thời có nhiều ứng dụng nhất hiện nay. - Ngoài ra Microsoft Excel còn được sử dụng để quản trị cơ sở dữ liệu. - Phiên bản mới nhất hiện nay của Excel là Microsoft Excel XP, nó đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của người sử dụng đồng thời bổ sung các công cụ mới v...

  doc49 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Triển khai hệ thống web server với HTTPSĐề tài Triển khai hệ thống web server với HTTPS

  Vào Start -> Settings -> Control Panel ->Add or Remove Programs -> Windows Component Wizard -> Check vào Certificate Services.

  ppt23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 4

 • Bài tập nhóm Triển khai HTTPS cho wedserverBài tập nhóm Triển khai HTTPS cho wedserver

  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) port 80, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) port 25, POP3 (Post Office Protocol version 3) port 110 là các protocol rất phổ biến hiện nay. Nhưng trong môi trường Network thì chúng chưa thật sự an toàn vì có thể sniffer để lấy password.vì thế ta nên triển khai HTTPS (port 443), SMTPS (port 465), POPS (port 995). ...

  doc16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tổng quan cơ sở dữ liệu AccessBài giảng Tổng quan cơ sở dữ liệu Access

  Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả năng liên kết và công cụ truy vấn mạnh mẽ giúp quá t...

  doc112 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tối ưu hóa câu hỏiBài giảng Tối ưu hóa câu hỏi

  Dãy các phép chọn Dãy các phép chiếu Hoán vị giữa phép chiếu và phép chọn Hoán vị giữa phép chọn và phép tích Hoán vị giữa phép hợp và phép chọn Hoán vị giữa phép chọn và phép trừ Hoán vị giữa phép chiếu và phép hội Hoán vị giữa phép chiếu và phép tích

  ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ràng buộc toàn vẹnBài giảng Ràng buộc toàn vẹn

  Một số quy định Những thuộc tính khoá (những thuộc tính nằm trong khoá chính của quan hệ) không được phép sửa giá trị Thao tác thêm và xoá xét trên một bộ của quan hệ. Thao tác sửa xét sửa từng thuộc tính trên bộ của quan hệ Trước khi xét thao tác thực hiện có thể làm vi phạm ràng buộc hay không thì CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước.

  ppt34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 1043 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ tân từBài giảng Ngôn ngữ tân từ

  Gồm 4 phần: Miền giá trị của các biến của công thức (ký hiệu là tập M) Sử dụng các hằng, các tân từ (ý nghĩa tân từ, xác định được quan hệ n ngôi) Ý nghĩa của công thức Xác định 1 quan hệ n ngôi trên tập Mn

  ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ SQLBài giảng Ngôn ngữ SQL

  3.1 Lệnh tạo bảng (CREATE) 3.1.1 Cú pháp 3.1.2 Một số kiểu dữ liệu 3.2 Lệnh sửa cấu trúc bảng (ALTER) 3.2.1 Thêm thuộc tính 3.2.2 Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính 3.2.3 Xoá thuộc tính 3.2.4 Thêm ràng buộc toàn vẹn 3.2.5 Xoá ràng buộc toàn vẹn 3.3 Lệnh xóa bảng (DROP)

  ppt41 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Ngôn ngữ đại số quan hệBài giảng Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Trích chọn các bộ (dòng) từ quan hệ R. Các bộ được trích chọn phải thỏa mãn điều kiện chọn p. Ký hiệu: Định nghĩa: p(t):thỏa điều kiện p Kết quả trả về là một quan hệ, có cùng danh sách thuộc tính với quan hệ R. Không có kết quả trùng. Phép chọn có tính giao hoán

  ppt40 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Mô hình thực thể mối kết hợpBài giảng Mô hình thực thể mối kết hợp

  Khóa của loại thực thể là thuộc tính nhận diện thực thể. Căn cứ vào giá trị của khóa có thể xác định duy nhất một thực thể. Ví dụ: Mỗi học viên có một mã số duy nhất => Khoá của loại thực thể HOCVIEN là Mã học viên

  ppt53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 2