• Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát website trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênNghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát website trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Tóm tắt: Trong bài báo chúng tôi trình bày quá trình thiết kế, cài đặt và thử nghiệm một giải pháp bảo đảm an toàn cho website của trường ĐH SPKT Hưng Yên. Cụ thể chúng tôi nghiên cứu các phương pháp tấn công và các giải pháp phòng chống tấn công website trên Internet. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất giải pháp chống tấn công thay đổi nội dung từ việ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Kiểm thử tự động hướng dữ liệu cho ứng dụng web sử dụng Selenium WebDriverKiểm thử tự động hướng dữ liệu cho ứng dụng web sử dụng Selenium WebDriver

  Tóm tắt: Kiểm thử tự động hướng dữ liệu sử dụng dữ liệu tách rời với kịch bản kiểm thử, lưu trữ trong các dạng bảng tính sử dụng rất hiệu quả trong việc kiểm thử ứng dụng Web. Mục tiêu của bài báo này là xây dựng một công cụ kiểm thử tự động hướng dữ liệu cho ứng dụng Web sử dụng nền tảng Selenium WebDriver. Với công cụ kiểm thử này, người sử d...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 7: Sử dụng mạng LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 7: Sử dụng mạng Linux

  – Giới thiệu Bộ Giao thức TCP/IP V4 – Cài đặt card mạng NIC và cấu hình TCP/IP – Các lệnh hỗ trợ – Một số giao thức ứng dụng phổ biến của TCP/IP: DNS, TELNET, SSH, FTP, – WWW và PHP – Chia sẻ dữ liệu: MS Windows – Linux, UNIX – UNIX

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 6: Sử dụng C và Java trên LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 6: Sử dụng C và Java trên Linux

  –Ngôn ngữ C, C++. –Trình biên dịch cc, gcc, g++ –Tiện nghi make –Sun Java: jre, jdk –Phần mềm Netbeans –Ngôn ngữ scripting: Perl, Python, Tcl/Tk, Ruby,

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 5: Bảo mật hệ thống UnixTài liệu Quản trị web - Bài 5: Bảo mật hệ thống Unix

  • Chủ nhân (Owner, User − U), nhóm (Group − G), người khác (Others − O) • Lệnh thay đổi chủ nhân: chown • Lệnh thay đổi nhóm liên kết: chgrp • Quyền hạn cho phép trên tập tin (File permission): – r: read, – w: write, – x: executive (file) ─ executable (folder)

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 4: Lập trình ShellTài liệu Quản trị web - Bài 4: Lập trình Shell

  –Tổng quan –Khái niệm cơ bản trong lập trình shell –Điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp –Hàm trong shell –Các lệnh bổ sung

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 3: Hệ thống tập tin LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 3: Hệ thống tập tin Linux

  Hệ thống tập tin Linux. – Cấu trúc thư mục hệ thống tập tin Linux. – Lệnh thao tác trên hệ thống tập tin Linux. – Sử dụng đĩa di động trên Linux. – Mô tả tổng quát hệ thống tập tin Linux. – Phần mềm thao tác hệ thống tập tin Linux. – Bảo mật hệ thống tập tin – Bảo mật cho người sử dụng – Bảo mật trong quản trị hệ thống

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 2: Tổng quan về Hệ điều hành LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 2: Tổng quan về Hệ điều hành Linux

  1. Hệ điều hành multi–user và multi–tasking – Multi-user – Multi-tasking 2. Các hệ thống Unix – SCO Unix, HPUX, AIX, – BSD Unix – Linux: • Live CDROM, live DVD: Knoppix, Austrumi, • Slackware, Debian, SUSE, Ubuntu, • Red Hat, Red Hat Enterprise Linux ─ RHEL, Fedora, • CentOS

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 1: Tổng quan về phần mềm mã nguồn mởTài liệu Quản trị web - Bài 1: Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở

  Các định nghĩa về phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software - OSS) • Phần mềm tự do (free software) • Các loại phần mềm. • Bốn nguyên lý của phần mềm mã nguồn mở. • Hệ điều hành mã nguồn mở. • Phần mềm văn phòng mã nguồn mở thông dụng. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. • Công cụ lập trình mã nguồn mở. • Phần mềm máy ảo Oracle Virt...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Các thực hành tốt cho Google AdwordsCông nghệ web - Các thực hành tốt cho Google Adwords

  Chính sách cho Văn bản Quảng cáo 2 Chính sách cho Trang đích 3 Sản phẩm không được cho phép 4 Giải quyết vấn đề chính sách 5 Mẹo để giảm thiểu vi phạm chính sách 6 Trường hợp lạm dụng mã khuyến mãi

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 0