• Tài liệu Quản trị web - Bài 7: Sử dụng mạng LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 7: Sử dụng mạng Linux

  – Giới thiệu Bộ Giao thức TCP/IP V4 – Cài đặt card mạng NIC và cấu hình TCP/IP – Các lệnh hỗ trợ – Một số giao thức ứng dụng phổ biến của TCP/IP: DNS, TELNET, SSH, FTP, – WWW và PHP – Chia sẻ dữ liệu: MS Windows – Linux, UNIX – UNIX

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 6: Sử dụng C và Java trên LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 6: Sử dụng C và Java trên Linux

  –Ngôn ngữ C, C++. –Trình biên dịch cc, gcc, g++ –Tiện nghi make –Sun Java: jre, jdk –Phần mềm Netbeans –Ngôn ngữ scripting: Perl, Python, Tcl/Tk, Ruby,

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 5: Bảo mật hệ thống UnixTài liệu Quản trị web - Bài 5: Bảo mật hệ thống Unix

  • Chủ nhân (Owner, User − U), nhóm (Group − G), người khác (Others − O) • Lệnh thay đổi chủ nhân: chown • Lệnh thay đổi nhóm liên kết: chgrp • Quyền hạn cho phép trên tập tin (File permission): – r: read, – w: write, – x: executive (file) ─ executable (folder)

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 4: Lập trình ShellTài liệu Quản trị web - Bài 4: Lập trình Shell

  –Tổng quan –Khái niệm cơ bản trong lập trình shell –Điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp –Hàm trong shell –Các lệnh bổ sung

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 3: Hệ thống tập tin LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 3: Hệ thống tập tin Linux

  Hệ thống tập tin Linux. – Cấu trúc thư mục hệ thống tập tin Linux. – Lệnh thao tác trên hệ thống tập tin Linux. – Sử dụng đĩa di động trên Linux. – Mô tả tổng quát hệ thống tập tin Linux. – Phần mềm thao tác hệ thống tập tin Linux. – Bảo mật hệ thống tập tin – Bảo mật cho người sử dụng – Bảo mật trong quản trị hệ thống

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 2: Tổng quan về Hệ điều hành LinuxTài liệu Quản trị web - Bài 2: Tổng quan về Hệ điều hành Linux

  1. Hệ điều hành multi–user và multi–tasking – Multi-user – Multi-tasking 2. Các hệ thống Unix – SCO Unix, HPUX, AIX, – BSD Unix – Linux: • Live CDROM, live DVD: Knoppix, Austrumi, • Slackware, Debian, SUSE, Ubuntu, • Red Hat, Red Hat Enterprise Linux ─ RHEL, Fedora, • CentOS

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quản trị web - Bài 1: Tổng quan về phần mềm mã nguồn mởTài liệu Quản trị web - Bài 1: Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở

  Các định nghĩa về phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software - OSS) • Phần mềm tự do (free software) • Các loại phần mềm. • Bốn nguyên lý của phần mềm mã nguồn mở. • Hệ điều hành mã nguồn mở. • Phần mềm văn phòng mã nguồn mở thông dụng. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. • Công cụ lập trình mã nguồn mở. • Phần mềm máy ảo Oracle Virt...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Các thực hành tốt cho Google AdwordsCông nghệ web - Các thực hành tốt cho Google Adwords

  Chính sách cho Văn bản Quảng cáo 2 Chính sách cho Trang đích 3 Sản phẩm không được cho phép 4 Giải quyết vấn đề chính sách 5 Mẹo để giảm thiểu vi phạm chính sách 6 Trường hợp lạm dụng mã khuyến mãi

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 14: Dịch vụ WebCông nghệ web - Bài 14: Dịch vụ Web

  Windows Communication Foundation (WCF) » Thể hiện ứng dụng dịch vụ trên nền tảng Windows » Hỗ trợ các ứng dụng dịch vụ phân tán Service  Webservice:Remoting, COM+, Websercice, MobileService  WinService: SystemCall, Remoting » WCF được xây dựng cho các ứng dụng phân tán » WCF ra đời thay thế cho các ứng dụng thế hệ cũ » Tạo một nền tảng t...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 13: AjaxCông nghệ web - Bài 13: Ajax

  AJAX: Asynchronous Javascript And XML » Ajax là sự tích hợp của các công nghệ Javascript + Server Script + XML » Ajax là kỹ thuật tạo web động, đẩy nhanh tốc độ truy xuất » Không cần tải toàn bộ trang (tải phần nhỏ trong trang) » Sử dụng: XMLHttpRrequest, XMLHttpResponse » Xây dựng ứng dụng theo: Rick Internet Application » Lợi ích: Nhanh hơ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0