• Luật tổ chức tín dụng 2010Luật tổ chức tín dụng 2010

  Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  doc82 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1321 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tóm tắt các biện pháp phòng chống tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội trong luận án tiến sĩ luật học của Bùi Kiến QuốcĐề tài Tóm tắt các biện pháp phòng chống tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội trong luận án tiến sĩ luật học của Bùi Kiến Quốc

  Việt Nam đang trên con đường phát triển, từng bước đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đai hoá. Bên cạnh những tiến bộ vượt bậc đạt được trong mọi mặt của đời sống xã hội như kinh tế, văn hoá.thì nước ta đang phải đối mặt với nhiều hệ quả của quá trình đô thị hoá, một trong những vấn nạn mà nước ta đang gặp phải đó là vấn nạn giao thông. Mấy năm ...

  doc12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luậtGiáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

  Mỗi môn khoa học đều có đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Đối với lý luận về nhà nước và pháp luật cũng vậy Xem xét đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật là xác định phạm vi các vấn đề mà nó nghiên cứu, là giải thích sự khác nhau giữa nó với các khoa học khác.

  doc266 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 12295 | Lượt tải: 110

 • Đề tài Quyền được chết: Một số vấn đề về mặt pháp lýĐề tài Quyền được chết: Một số vấn đề về mặt pháp lý

  Cuộc sống đối với mỗi người có lẽ là “tài sản” quí nhất mà không một ai muốn rời bỏ. Trong Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại một câu nói trong tuyên ngôn về nhân quyền của nước Mỹ : “ Người ta sinh ra ai cũng có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc

  doc24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Khái niệm quy phạm pháp luậtBài giảng Khái niệm quy phạm pháp luật

  Khái niệm: Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm,thời gian, chủ thể, các hoàn cảnh,tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đặt ra. Vai trò: Xác định môi trường tác động của quy phạm pháp luật.

  ppt22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2607 | Lượt tải: 5

 • Hệ thống Luật thừa kếHệ thống Luật thừa kế

  Trong hệ thống pháp luật Việt Nam quyền thừa kế là một chế định quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Hiến pháp Việt Nam luôn khẳng định quyền thừa kế tài sản của cá nhân: ''Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế tài sản của công dân" (Điều 58 của Hiến pháp 1992). Trên cơ sở đó Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam được Q...

  doc39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1876 | Lượt tải: 6

 • Bài giảng Khái niệm quốc tế: Lịch sử phát triển và nguồn gốcBài giảng Khái niệm quốc tế: Lịch sử phát triển và nguồn gốc

  Quan hệ pháp lý quốc tế giữa các nước đã có từ thời kỳ cổ đại. Nhưng thuật ngữ luật quốc tế ra đời muộn hơn. Trong nhà nước chiếm hữu nô lệ La Mã, để phân biệt với pháp luật điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa người dân La Mã với nhau (jus civile), người ta thấy xuất hiện một khái niệm mới luật vạn dân (jus gentium).

  doc211 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2451 | Lượt tải: 12

 • Bài giảng Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và luật ngân hàngBài giảng Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và luật ngân hàng

  Thời kỳ sản xuất hàng hoá phát triển làm xuất hiện sự trao đổi hàng hoá giản đơn. Cùng với sự xuất hiện của nền kinh tế hàng hoá và sự trao đổi sản phẩm làm ra đã làm xuất hiện vật ngang giá chung để trao đổi. Trên cơ sở đó, đồng tiền xuất hiện thích ứng với quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá dịch vụ.

  doc81 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2390 | Lượt tải: 27

 • Bài giảng Khái niệm chung về môi trường, bảo vệ môi trường, luật bảo vệ môi trườngBài giảng Khái niệm chung về môi trường, bảo vệ môi trường, luật bảo vệ môi trường

  Với tính chất là một thuật ngữ pháp lý. Môi trường được định nghĩa trong Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam (thông qua 27/12/1993): “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên” (Đ1. LBVMT

  doc43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 7756 | Lượt tải: 44

 • Bài giảng Tổng quan về luật biển và công ước luật biển 1982Bài giảng Tổng quan về luật biển và công ước luật biển 1982

  Luật biển là một trong những ngành của Luật quốc tế xuất hiện từ thời xa xưa và có vai trò quan trọng trong đời sống quan hệ quốc tế. Lúc đầu mới hình thành, Luật biển chỉ tồn tại dưới dạng những tập quán được một số ít quốc gia thừa nhận và vận dụng. Về sau, trãi qua thời gian dài hợp tác và đấu tranh giữa các quốc gia, Luật biển ngày càng phát tr...

  doc59 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2780 | Lượt tải: 15