• Đề tài Một số giải pháp phát triển mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhấp kinh tếĐề tài Một số giải pháp phát triển mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhấp kinh tế

  Tiêu thụ cao su tự nhiên thế giới tăng từ 6,019 triệu tấn năm 1996 lên 8.180 triệu tấn năm 2004, đạt tốc độ tăng tr-ởng bình quân 3,78%/năm trong giai đoạn 1996 - 2004. Tốc độ tăng tr-ởng tiêu thụ cao su tự nhiên có xu h-ớng tăng lên qua các năm do nhu cầu sử dụng cao su tự nhiên nhiều hơn trong ngành sản xuất săm lốp ô tô, xe máy. Từ năm 1...

  pdfChia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2494 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến nam 2010Đề tài Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến nam 2010

  Đại hội IX của Đảng đã xác định chiến l-ợc phát triển kinh tế xã hội ở n-ớc ta thời kỳ 2001 - 2010, trong đó, mục tiêu phát triển kinh tế là đ-a GDP năm 2010 ít nhất lên gấp đôi năm 2000, xuất khẩu tăng gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội IX của Đảng, Bộ Th-ơng mại đã xây dựng Chiến l-ợc phát triển xuất ...

  pdf165 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2887 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt NamĐề tài Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam

  Châu ácó một con sông đi qua nhiều n-ớc, đó là sông Lan Th-ơng - Mê Kông, đ-ợc coi là sông “Đa nuýp”của Ph-ơng Đông. Uỷ ban sông Mê Kông đ-ợc thành lập năm 1957, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều hoạt động của Uỷ ban Mê Kông bị hạn chế do chiến tranh triền miên vànạn diệt chủng tại Campuchia. Năm 1992, Ngân hàng p...

  pdf186 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2478 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ ờ Việt Nam hiện nayĐề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ ờ Việt Nam hiện nay

  (Bản scan) Tát cả thành viên xã hội đều được hưởng những lợi ích chung do nhà nước cung cáp như cơ sở hạ tàng (đường xá, cầu cảng, vệ sinh môi trường, đê điều, giao thông liên lạc...) cơ sở phúc lợi xã hội...

  pdf203 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Lễ hội đền hùng - Cội nguồn lịch sử và văn hóaĐề tài Lễ hội đền hùng - Cội nguồn lịch sử và văn hóa

  Giỗ Tổ tức giỗ vua Hùng - vị vua Tổ của người Việt, người có công sáng lập nhà nước Văn Lang và mở ra thời đại Hùng Vương trong lịch sử Việt Nam (từ khoảng thế kỷ VII trước Công nguyên (TCN) đến thế kỷ III sau Công nguyên (SCN), cũng là nhà nước hình thành sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á cổ đại. Như vậy, từ Văn Lang đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2555 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và những vấn đề kinh tế vĩ mô trung – dài hạnĐề tài Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và những vấn đề kinh tế vĩ mô trung – dài hạn

  Sự tái diễn hàng năm một chu kỳ như vậy chứa đựng nguy cơ tạo vòng xoáy bất ổn và xu hướng suy thoái rất đáng lo ngại. Nó chứng tỏ năng lực điề u hành vĩ mô của bộ máy quản trị quốc gia còn nhiều bất cập, nhất là trong bối cảnh hội nhập, khi cơ hội và tahchs thức tràn vào, khi nền kinh tế phải trực diện đương đầu với các tình thế ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư côngĐề tài Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư công

  Đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước (chỉ tính phần ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ) vào các dự án, các chương trình m ục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực phục vụ công ích, không nhằm mục đích kinh doanh (đầu tư công) có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống kết cầu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội, tạo động lực thúc đẩy...

  pdf6 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hiệu quả của FDI và đòi hỏi việc thay đổi chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoàiĐề tài Hiệu quả của FDI và đòi hỏi việc thay đổi chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Trong gần một thập kỷ qua, diễn biến tình hình trên thế giới có nhiều phức tạp. Xu thế hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế gia tăng mạnh cùng sự phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tri thức, tạo nên sự dịch chuyển mạnh cơ cấu kinh tế quốc tế. Kinh ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hệ lụy vĩ mô của chính sách công nghiệp ở Việt NamĐề tài Hệ lụy vĩ mô của chính sách công nghiệp ở Việt Nam

  Bài viết này xem xét mối liên hệgiữa tình trạng vĩmô với chính sách công nghiệp của Việt Nam trong sự đối chiếu với kinh nghiệm của một sốquốc gia trong khu vực. Phát hiện chính của bài viết là mô hình phát triển công nghiệp hiện nay là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những mất cân đối vĩmô của Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Tương tựnh...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Dự án chương trình đầu tư và hiệu quả kinh tế trong bước phát triển công nghệ dầu khí đến năm 2010Đề tài Dự án chương trình đầu tư và hiệu quả kinh tế trong bước phát triển công nghệ dầu khí đến năm 2010

  (Bản scan) Trong các ngành thuộc ngành kinh tế quốc dân, công nghiệp dầu khí tuy còn non trẻ nhưng đã đóng một vai trò khá quan trọng, và ngày càng phát triển đem lại lợi ích cho đất nước

  pdf148 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 21/12/2012 | Lượt xem: 2455 | Lượt tải: 1