• Tìm hiểu về luật cán bộ công chứcTìm hiểu về luật cán bộ công chức

    Chế độ công vụ, cán bộ, công chức là nội dung quan trọng trong hoạt động của nền hành chính quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, công chức vừa là đối tượng của quá trình đổi mới, cải cách, vừa là thước đo của quá trình đổi mới, dân chủ hóa đời sống xã hội. Đặc biệt, với Pháp lệnh Cán bộ, công chức được Nhà nước ban hành năm 1998 (sau đó được sử...

    docx19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2877 | Lượt tải: 2