• Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toánHệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán

  Mục tiêu chung:  Định nghĩa và các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ  Phương pháp tiếp cận kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán 1. Khái niệm và mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ a) Khái niệm Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các chính sách và các thủ tục thực hiện chính sách được thiết lập bởi cấp lãnh đạo và được ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin kế toán 2Hệ thống thông tin kế toán 2

  Mục tiêu chung:  Các khái niệm về hệ thống, hệ thống thông tin kế toán.  Vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.  Phân loại hệ thống, hệ thống thông tin kế toán.  Quá trình phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

  pdf30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Hạch toán ké toán trong các doanh nghiệpHạch toán ké toán trong các doanh nghiệp

  Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ mình. Xét trong một quá trình liên tục và đổi mới không ngừng, quá trình sản xuất đồng thời là quá trình tái sản xuất. ...

  pdf180 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toánKế toán kiểm toán - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

  Hàng tồn kho là các loại vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, phần lớn đang dự trữ trong kho, một số còn đang đi đường, chuẩn bị để dùng vào sản xuất kinh doanh hay để bán. Hàng tồn kho ở các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại như: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm, hàng mua đang đi đường, hàng gởi đi bán.

  pdf36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Microsoft excel trong kế toánMicrosoft excel trong kế toán

  Khởi động và kết thúc: Tập tin chính để chạy phần mềm Excel có tên là excel.exe, cho thi hành chương trình này để khởi động Excel. Thông thường, khi cài đặt, phần mềm cũng tạo ra các biểu tượng khởi động nhanh (shortcut), chọn các biểu tượng này để khởi động Excel cũng là cách làm phổ biến. Nếu muốn mở tập tin nào ngay sau khi khởi động, tậ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩuXác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

  CẤU TRÚC HỆ THỐNG HIỆN HÀNH  HAI PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU: – XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP QUỐC GIA – XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN GATT/WTO

  pdf135 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kiểm ToánBộ đề thi trắc nghiệm môn Kiểm Toán

  Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là: 1. Điều chỉnh hoạt động quản lý. 2. Sử lý vi phạm. 3. Xác minh và bày tỏ ý kiến. 4. Không trường hợp nào đúng. Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ? 1. Kiểm toán hoạt động. 2. Kiểm toán nội bộ. 3. Kiểm t...

  doc46 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Phương pháp kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 3: Phương pháp kiểm toán

  Phương pháp kiểm toán cơ bản là phương pháp được thiết kế và sử dụng nhằm mục đích thu thập các bằng chứng có liên quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp. Đặc trưng của phương pháp này là việc tiến hànhcác thử nghiệm, các đánh giá đều dựa vào các số liệu. Các thông tin trong báo cáo tài chính và hệ thống kế toán của đơn v...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị ngân hàng trong nền kinh tế hội nhậpBài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị ngân hàng trong nền kinh tế hội nhập

  1.3. QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.3.1. Khái niệm về quản trị hiện đại và quản trị hiện đại trong kinh doanh ngân hàng 1.3.1.1. Khái niệm về quản trị hiện đại -Hoạt động :lập kế hoạch, tổ chức và bố trí nhân sự, phối hợp, lãnh đạo, và kiểm soát -Sử dụng hiệu quả và hữu hiệu các nguồn tài nguyên -Tầm quan trọng của các mục t...

  ppt21 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngKế toán kiểm toán - Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố cơ bản: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong đó, lao động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu...

  pdf118 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0