• Kế toán kiểm toán - Chương 1: Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanhKế toán kiểm toán - Chương 1: Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanh

  Sau khi học xong chương này, học viên có thể: ?Giải thích được bản chất của kế toán, đối tượng phục vụ và sự phát triển của kế toán. ?Phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị và những lĩnh vực khác của kế toán. ?Nêu được các quy định pháp lý về kế toán và giải thích ảnh hưởng của nó đến công tác quản trị DN

  pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanhKế toán, ngôn ngữ của kinh doanh

  Sau khi học xong chương này, học viên có thể:  Giải thích được bản chất của kế toán, đối tượng phục vụ và sự phát triển của kế toán.  Phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị và những lĩnh vực khác của kế toán.  Nêu được các quy định pháp lý về kế toán và giải thích ảnh hưởng của nó đến công tác quản trị DN

  pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề: Trách nhiệm kiểm toán viênChuyên đề: Trách nhiệm kiểm toán viên

  Làm cơ sở đưa ra ý kiến rằng BCTC: Lập trên cơ sở chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành Tuân thủ pháp luật liên quan Trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu Giúp đơn vị cải tiến Không bảo đảm cho sự tồn tại và khả năng quản lý

  ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Kế toán quản trịKế toán quản trị

  Bài tập số 53/ Trang 508 H àng tồn kho ở cửa hàng bán lẻ vào 31 tháng 3 là 160.000.000 đồng. Nhà quản trị rất băn khoăn vì tồn kho quá cao. Giám đốc cửa hàng đã chấp nhận một chính sách như sau về hàng hóa mua vào và hàng hóa tồn kho. Vào cuối tháng, hàng tồn kho sẽ là 10.000.000 đồng cộng với 90% giá vốn của hàng bán ra trong tháng tiếp theo. Gi...

  doc8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương V: Công cụ hệ thốngKế toán kiểm toán - Chương V: Công cụ hệ thống

  MỤC TIÊU  Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các câu lệnh nhằm điểu khiển chương trình phần mềm kế toán hoạt động có hiệu quả.  Nâng cao khả năng quản lý, lưu trữ, bảo vệ số liệu trong chương trình kế toán.  SỐ TIẾT: 5  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Công ty tài chính kế toán FAST, 2005, Chương 4: Phân hệ hệ thống trong Hướng dẫn thực hành phầ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương IV: Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toánKế toán kiểm toán - Chương IV: Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán

  MỤC TIÊU  Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán trong các phần mềm kế toán và kế toán thủ công  Giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc thiết lập các báo cáo kế toán trên máy, các thao tác chỉnh sửa sổ kế toán, báo cáo kế toán.  Giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING, c...

  pdf20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương III: Cập nhật các nghiệp vụ phát sinhKế toán kiểm toán - Chương III: Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh

  Nhiệm vụ của kế toán mua hàng và công nợ phải trả  Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà cung cấp và hợp đồng.  Tính thuế GTGT của hàng hoá mua vào.  Theo dõi các khoản phải trả, tình hình trả tiền và tình trạng phải trả cho các nhà cung cấp.  Cập nhật các phiếu nhập: nội địa, nhập khẩu, chi phí mua hàng, hoá đ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương II: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toánKế toán kiểm toán - Chương II: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán

  MỤC TIÊU  Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp.  Nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp.  Tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế toán tại một số doanh ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán máyBài giảng Kế toán máy

  MỤC TIÊU  Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính  Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán  Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế t...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệpTìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTN CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TTN VÀ CÁCH KÊ KHAI CHƯƠNG III: MỘT SỐ GiẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

  pdf36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0