• Chương 1: Tổng quan về lý thuyết Cơ sở dữ liệuChương 1: Tổng quan về lý thuyết Cơ sở dữ liệu

   Dữ liệu nghĩa là thông tin và nó là một thành phần vô cùng quan trọng trong bất kỳ công việc cần thực hiện.  Một Cơ sở dữ liệu làmột tập dữ liệu.  Vì vậy, một CSDL làmột tập dữ liệu được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập, quản lý vàcập nhật.

  pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phần 1: Tổng quan về MySQLPhần 1: Tổng quan về MySQL

  • Vai trò của hệ quản trị CSDL. • Cấu trúc của hệ quản trị MySQL • MySQL? • Các bước cài đặt MySQL. • Khởi động MySQL • Một số thao tác cơ bản – Tạo một cơ sở dữ liệu mới – Tạo một bảng mới – Xóa bảng – Xóa CSDL – Mở một Query Editor để viết câu lệnh SQL

  pdf45 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tinChương 1 Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Hệ thống Hệ thống tổ chức Hệ thống quản lý Thông tin Hệ thống thông tin Phân tích thiết kế hệ thống Vai trò - Yêu cầu đối với một phân tích viên Tiếp cận xây dựng HTTT Mô hình và các phương pháp mô hình hóa

  ppt87 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phần 1: Giới thiệu OraclePhần 1: Giới thiệu Oracle

   Tập hợp các sản phẩm phần mềm phục vụ cho mục đích xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, các ứng dụng giao tiếp cơ sở dữ liệu bên dưới.  Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mang tính mềm dẻo, linh động, thích ứng cao với các quy mô xử lý giao dịch, an toàn hệ thống. Cung cấp các công cụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu.

  pdf16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn cơ sở dữ liệu - Chương 1 Tổng quan về CSDL – CSDL quan hệNhập môn cơ sở dữ liệu - Chương 1 Tổng quan về CSDL – CSDL quan hệ

  Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ

  ppt26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chuyển đổi các ứng dụng một bên thuê thành các ứng dụng nhiều bên thuêChuyển đổi các ứng dụng một bên thuê thành các ứng dụng nhiều bên thuê

  Là các chuyên gia công nghệ, một trong những mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ các kinh nghiệm của mình và những bài học mà chúng tôi học được, trong trường hợp này là kiến thức mà chúng tôi đã thu được từ việc xây dựng các ứng dụng nhiều bên thuê chạy trên IBM® SmartCloud Enterprise (Doanh nghiệp SmartCloud của IBM). Cụ thể là, chúng tôi sẽ ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chuyển đổi ứng dụng web của bạn thành giải pháp SaaS nhiều bên thuêChuyển đổi ứng dụng web của bạn thành giải pháp SaaS nhiều bên thuê

  Ứng dụng web điển hình so với SaaS Đặc trưng trọng tâm xác định một SaaS là khả năng cho phép khách hàng sử dụng một ứng dụng phần mềm trên cơ sở thuê bao dùng đến đâu trả đến đó. Họ không phải mua giấy phép dùng phần mềm và thu xếp để cài đặt, lưu trữ trên máy chủ và quản lý nó. Những khía cạnh vận hành ấy là trách nhiệm của tổ chức cung cấ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL - Object Definition Language)Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL - Object Definition Language)

  1. Giới thiệu 2. Các kiểu dữ liệu ODL 3. Định nghĩa đối tượng - Định nghĩa Interface - Bản số trong ODL - Kế thừa - Khóa và thùng chứa

  pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • HQT CSDL hướng đối tượng (OODBMS: Object-Oriented DataBase Management System)HQT CSDL hướng đối tượng (OODBMS: Object-Oriented DataBase Management System)

  1. Giới thiệu - Sự phát triển của HQT CSDL và các ứng dụng - Ưu nhược điểm của HQT CSDL quan hệ - Tiếp cận hướng đối tượng

  pdf246 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Cơ bản về SQL cho người mới bắt đầuCơ bản về SQL cho người mới bắt đầu

  Đây là bài đầu tiên trong loạt bài về Database và C# của mình. Căn bản SQL cho người lập trình C# Bài này mình giới thiệu cho các bạn các thành phần cơ bản của SQL mà bạn cần biết để có thể viết một chương trình làm việc với cơ sở dữ liệu bằng C#. • Query • Câu lệnh INSERT • Câu lệnh UPDATE • Câu lệnh DELETE • Kiểu dữ liệu T-SQL

  doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0