• Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tưBài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư

  Đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu được kết quả mong đợi, được mục tiêu nhất định trong tương lai.

  pdf171 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Lập tiến độ dự án (project scheduling)Lập tiến độ dự án (project scheduling)

   Hiểu được tầm quan trọng của việc lập tiến độ dự án và quản lý tốt thời gian thực hiện dự án  Định nghĩa các họat động nhưlà nền tảng cho việc phát triển tiến độ dự án  Mô tả cách thức nhà quản lý dự án sử dụng sơđồ mạng và sự phụ thuộc để hổ trợ việc sắp xếp trình tự các họat động  Giải thích cách thức mà các công cụ và kỹ thuật khác...

  pdf41 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chương VIII Phân tích khía cạnh kinh tế - Xã hội dự án đầu tưChương VIII Phân tích khía cạnh kinh tế - Xã hội dự án đầu tư

  1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư 2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư 3. Xác định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương VII Phân tích tài chính dự án đầu tưChương VII Phân tích tài chính dự án đầu tư

  1. Mục đích, vai trò và yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư 2. Một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành phân tích tài chính dự án đầu tư 3. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư

  pdf45 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương VI Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự ánChương VI Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án

  1. Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án 2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến khía cạnh tổ chức quản lý dự án 3. Các hình thức tổ chức và nguyên tắc tổ chức quản lý chủ yếu

  pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương V Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật dự án đầu tưChương V Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật dự án đầu tư

  Khái niệm: Nghiên cứu kỹ thuật dự án là việc phân tích, lựa chọn phương pháp sản xuất, công nghệ và thiết bị, nguyên vật liệu, địa điểm phù hợp với những ràng buộc về vốn, trình độ quản lý và kỹ thuật, quy mô thị trường, yêu cầu của cầu của xã hội về việc làm và giới hạn cho phép về mức độ ô nhiễm môi trường do dự án tạo ra.

  ppt27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chương IX Những vấn đề cơ bản về quản lý dự ánChương IX Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

  Theo PMBOK Guide: “Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của các chủ thể liên quan đến dự án”.

  pdf72 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương IV Nghiên cứu thị trường dự án đầu tưChương IV Nghiên cứu thị trường dự án đầu tư

  Khái niệm Mục đích Xác định thị phần mà dự án dự kiến sẽ chiếm lĩnh và cách thức chiếm lĩnh đoạn thị trường đó Vai trò Quyết định có đầu tư thực hiện dự án hay không? Xác định quy mô đầu tư thích hợp.

  ppt23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chương I Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và dự án đầu tưChương I Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và dự án đầu tư

  Khái niệm dự án đầu tư Trên phương diện quản lý Trên phương diện phát triển Xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Xét về mặt nội du...

  ppt16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Lập ngân sách dự án - Lưu Trường VănLập ngân sách dự án - Lưu Trường Văn

  Ngân sách dự án là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu: chi phí, tiến độ & chất lượng dự án

  pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0