• Chương 7: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốnChương 7: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốn

  - Phần thu nhập hay cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho chủ thể cung cấp vốn trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là chi phí sử dụng vốn. - Từ phía nhà đầu tư, chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi khi cung cấp vốn cho doanh nghiệp.

  ppt53 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệpChương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

  - Sự cần thiết của đầu tư dài hạn: ĐTDH giúp DN phát triển bền vững và sinh lợi cao, đạt được các mục tiêu của DN - Khái niệm: đầu tư dài hạn có thể được hiểu là hoạt động sử dụng vốn để hình thành nên những yếu tố (tài sản và nhân lực) cần thiết hay thực hiện những dự án nhằm thu được lợi nhuận trong dài hạn

  ppt44 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng kế hoạch ngân lưu & lập Báo cáo ngân lưu cho dự ánXây dựng kế hoạch ngân lưu & lập Báo cáo ngân lưu cho dự án

  Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm. Trong phân tích tài chính dự án, chúng ta sử dụng ngân...

  ppt75 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệp

  - Cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính phục vụ việc ra các quyết định trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ lĩnh vực kinh tế nói chung - Cung cấp các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học: quản trị dự án, quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán.

  pdf58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng kế toán tài chính chương 1+ 2Bài giảng kế toán tài chính chương 1+ 2

  Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác qu...

  pdf338 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Bài 9 Trái phiếu và định giá trái phiếuBài 9 Trái phiếu và định giá trái phiếu

  zTrái phiếu là giấy chứng nhận/công cụ nợ do một tổ chức phát hành và bán cho nhà đầu tư để huy động nợ dài hạn với cam kết sẽ trả lãi và gốc tại một điểm thời gian nhất định. zCác chi tiết cần chú ý: z Tổ chức phát hành: Chính phủ hoặc công ty z Nhà đầu tư: Tổ chức hoặc cá nhân z Nợ dài hạn: Nợ có thời hạn trên 1 năm z Lãi: Trả theo đ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Kế hoạch tài chính và phân tích Báo cáo tài chínhKế hoạch tài chính và phân tích Báo cáo tài chính

  2. Nội dung kếhoạch tài chính : Kếhoạch tài chính bao gồm các bộphận kếhoạch sau : - Kếhoạch đầu tưdài hạn - Kếhoạch định mức VLĐ - Kếhoạch vay nợgồm vay nợngân hàng, các định chếtài chính trung gian và kế hoạch phát hành trái phiếu - Kếhoạch khấu hao TSCĐ - Kếhoạch doanh thu lợi nhuận - Kếhoạch phân phân phối lợi nhuận và sửdụng các q...

  pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Kế hoạch tài chính và phân tích Báo cáo tài chínhKế hoạch tài chính và phân tích Báo cáo tài chính

  1. Khái niệm : Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối của DN 2. Nội dung kế hoạch tài chính : Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : - Kế hoạch đầu tư dài hạn - Kế hoạch định mức VLĐ - Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các định chế tài chính tr...

  doc9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư dài hạn của doanh nghiệpĐầu tư dài hạn của doanh nghiệp

  Đầu tư chính là sự hy sinh giá trị chắc chắn ở thời điểm hiện tại để đổi lấy (khả năng không chắc chắn) giá trị trong tương lai. Cần phân biệt hai khái niệm khác nhau trong đầu tư đó là đầu tư tài chính và đầu tư thực. - Đầu tư thực : là một khoản tiền đầu tư để hình thành nhà máy mới, kết quả của nó là làm gia tăng xuất lượng trong tương lai như ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Doanh thu _ lợi nhuận và phân phối lợi nhuậnDoanh thu _ lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

  a. Khái niệm : Tiêu thụ sản phẩm là quá trình DN xuất giao hàng cho bên mua và nhận được tiền bán hàng theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên mua bán. Kết thúc quá trình tiêu thụ DN có doanh thu bán hàng. Doanh thu hay còn gọi là thu nhập của DN đó là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp lao vụ và dịch vụ của DN. b. Nội dung c...

  doc7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0