• Bài giảng Chiến lược sản phẩmBài giảng Chiến lược sản phẩm

  Chỉ ra tầm quan trọng của SP và chiến lược SP trong kinh doanh. Trình bày một số chiến lược SP điển hình. 3. Giới thiệu về chu kỳ sống của SP và tiến trình phát triển một SP mới.

  ppt44 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân khúc thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trườngBài giảng Phân khúc thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trường

  Thị trường là tập hợp tất cả các người mua thực sự và người mua tiềm tàng đối với một sản phẩm . Như vậy marketing không chấp nhận quan điểm cho rằng thị trường là nơi diễn ra sự mua bán hàng hóa hay sự gặp gỡ giữa một cung và một cầu của phái kinh tế cổ điển và tân cổ điển trước đây bởi vì hiểu như vậy là quá máy móc và không thể nào xác định đư...

  ppt28 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing - Chương 4: Nghiên cứu MarketingBài giảng Marketing - Chương 4: Nghiên cứu Marketing

  1. Giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp. 2. Giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing. 3. Mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  ppt20 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing - Chương 3: Hành vi khách hàngBài giảng Marketing - Chương 3: Hành vi khách hàng

  Một nền văn hóa cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những tác động của các trào lưu văn hoá khác và quá trình biến đổi này cũng tạo ra những nhu cầu và hành vi tiêu dùng mới. Các nhóm văn hóa khác nhau có nhu cầu khác nhau. Các giai tầng xã hội khác nhau cũng có nhu cầu khác nhau.

  ppt32 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chuẩn bị giao dịch, tiến tới ký kết hợp đồng ngoại thươngChuẩn bị giao dịch, tiến tới ký kết hợp đồng ngoại thương

  Hệ thống chính sách kinh tế, chính trị, luật pháp: Điều kiện địa lý Điều kiện khí hậu thời tiết Điều kiện giao thông vận tải Dung lượng thị trường Thị hiếu tiêu dùng, tập quán tiêu dùng

  ppt17 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing - Chương 2: Môi trường MarketingBài giảng Marketing - Chương 2: Môi trường Marketing

  Môi trường Marketing của DN bao gồm các tác nhân và các lực lượng nằm ngoài chức năng quản trị M nhưng có tác động đến chức năng quản trị M trong việc triển khai và duy trì các cuộc giao dịch thành công với KH trong thị trường mục tiêu. Như vậy môi trường Marketing của DN bao gồm môi trường vi mô và môi trường vĩ mô, chính chúng tạo ra cơ hội và ...

  ppt17 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing - Chương 1: Nhập môn MarketingBài giảng Marketing - Chương 1: Nhập môn Marketing

  Giới thiệu sự hình thành và phát triển của marketing Đưa ra một số khái niệm marketing từ đó rút ra bản chất của nó. Chỉ ra tầm quan trọng của marketing Trình bày các chức năng cơ bản của M.

  ppt20 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Nguyễn Thị Thu ThảoBài giảng Marketing căn bản - Nguyễn Thị Thu Thảo

  “Mục tiêu của Marketing là làm cho sản phẩm của mình phù hợp với khách hàng mục tiêu thông qua hiểu biết họ để cho sản phẩm của mình tự nó bán lấy nó” Từ khóa cần nhớ: Khách hàng mục tiêu Bản chất của Marketing không phải là bán hàng

  ppt27 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hoạt động kinh doanhPhân tích hoạt động kinh doanh

  I. Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh trong DN II. Các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh III. Các phương pháp cơ bản trong phân tích HĐKD

  ppt42 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Xây dựng kế hoạch marketingBài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Xây dựng kế hoạch marketing

  Phân tích thị trường Phân tích nội tại Phân tích SWOT Xác định thị trường mục tiêu Định vị thương hiệu Xác định mục tiêu marketing Sách lược marketing mix Hoạch định ngân sách Hoạch định kế hoạch đo lường, kiểm soát

  ppt44 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0