• Bài 1: Chu chuyển vốn quốc tếBài 1: Chu chuyển vốn quốc tế

  •Việc ghi nhận các giao dịch được thựchiện qua bút toán kép: mỗi giao dịchđược ghi vào sổhai lần trên tưcách là một khoản có và một khoản nợ. •Như vậy, trên tổng thể tổng các khoản có và tổng các khoảnnợsẽ bằng nhau đối với một cán cân thanh toán của một quốc gia; tuy nhiên đối với một phần nào của báo cáo cán cân thanh toán, có thể có v...

  pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 2

 • Phân tích báo cáo tài chínhPhân tích báo cáo tài chính

  Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị:mối quan tâm hàng đầu là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ của DN đánh giá năng lực thực hiện và xác định các lĩnh vực cần thiết phải được can thiệp Đối với các cổ đông: sử dụng chúng để theo dõi tình hình vốn đầu tư của mình đang được quản lý như thế nào Đối với các chủ ngân hàng, những người cho ...

  ppt52 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 1

 • Phân tích Báo cáo tài chính (PTBCTC)Phân tích Báo cáo tài chính (PTBCTC)

  PTBCTC xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của PTBCTC. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ p...

  doc15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Lời giải chính xác cho những thắc mắc về WACCLời giải chính xác cho những thắc mắc về WACC

  Dù là môi trường mởnhưng một sốkhái niệm rất cơbản thì sau khi thảo luận nên có các kết luận khoa học chính xác đểcho người học hiểu đúng những khái niệm đó. Với những khái niệm lọai này không nên dừng ởmức “chat”. Một trong những vấn đềcực kỳquan trọng theo tôi là những thảo luận xung quanh khái niệm WACC. Chúng ta đều biết WACC quan trọng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0

 • Nội dung phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệpNội dung phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Song, nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những vấn đề gì? Tác giả xin đề xuất hai nội dung cơ bản khi tiến hành p...

  doc11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng giá cả thị trường để định giá đầu vào (Phần 2)Vận dụng giá cả thị trường để định giá đầu vào (Phần 2)

  Nếu một công ty cung cấp một đầu-vào có sức mạnh thịtrường đáng kểthì mức giá có thểsẽlớn hơn chi phí cận biên. Trong trường hợp nhưvậy, nên định giá mức cắt giảm tiêu dùng tưtheo mức giá thịtrường. Nó sẽngang bằng với mức sẵn sàng chi trảcủa người tiêu dùng như được đo lường bởi đường cầu trước khi tiến hành dựán. Nên xác định giá trịcủa bất ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng giá cả thị trường để định giá đầu vào (Phần 1)Vận dụng giá cả thị trường để định giá đầu vào (Phần 1)

  Đầu-vào là các dịch vụvà hàng hoá sửdụng trong dựán. Ví dụnhưbê tông và lao động dùng trong việc xây một con đập, vật liệu xây dựng dùng trong việc tiến hành một dựán xây nhà công cộng hay đất đai dùng đểxây sân-gôn của thành phố. Phần lớn trong sốcác dịch vụ, hàng hoá này được đem ra bán hay thuê trên một dạng thịtrường nào đó. Mức giá được ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Thị trường tài chính (financial markets)Thị trường tài chính (financial markets)

  - Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự chu chuyển vốn (giao lưu vốn) từ những người có vốn nhàn rỗi đến những người cần sử dụng vốn. - Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động cung, cầu vốn. - Thị trường tài chính là nơi tập trung huy động các nguồn vốn trong xã hội để tài trợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các chủ thể trong nền ...

  ppt121 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm: Chương 2: Tài chính doanh nghiệpTrắc nghiệm: Chương 2: Tài chính doanh nghiệp

  1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tàisản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. TL: d) theo định n...

  doc28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2

  13. Chức năng giám đốc tài chính có những đặc điểm: a. Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền b. Giám đốc tài chính được thực hiện đối với quá trình tạo lập và sửdụng các quỹtiền tệ c. Giám đốc tài chính mang đặc điểm giám đốc toàn diện, thường xuyên, liện tục và rộng rãi d. Tất cảcác đặc điểm trên 14. Vai trò của tài chính VN t...

  pdf57 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0