• Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 3 Lý thuyết sản xuất, chi phí và các mục tiêu của doanh nghiệpBài giảng Kinh tế vi mô - Bài 3 Lý thuyết sản xuất, chi phí và các mục tiêu của doanh nghiệp

   Yếu tố sản xuất (ytsx) Là tất cả những yếu tố tham gia vào đầu vào của quá trình sản xuất, như nguyên, nhiên, vật liệu, lao đông Yếu tố sản xuất được chia thành hai loại yếu tố sản xuất cố định và yếu tố sản xuất biến đổi

  pdf80 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môn học kinh tế vĩ mô - Bài 2: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chínhBài giảng Môn học kinh tế vĩ mô - Bài 2: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

  Mục đích nghiên cứu 1. Các định chế trong hệ thống tài chính 2. Mối quan hệ giữa hệ thống tài chính và 1 số biến kinh tế vĩ mô then chốt (tiết kiệm và đầu tư) 3. Mô hình cung, cầu vốn trong thị trường tài chính

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 2 Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủBài giảng Bài 2 Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ

  CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG - Chế độ tỷ giá hối đóai bao gồm những qui tắc xác định phương thức mua bán ngọai hối đối với các thể nhân và pháp nhân là người cư trú và người không cư trú. - Các quốc gia khác nhau có chế độ tỷ giá khác nhau

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môn học kinh tế vĩ mô - Bài 1: Sản xuất và tăng trưởngBài giảng Môn học kinh tế vĩ mô - Bài 1: Sản xuất và tăng trưởng

  Mục tiêu nghiên cứu Xem xét các yếu tố quyết định quy mô và tăng trưởng của GDP thực tế trong dài hạn qua 3 bước: 1 - Xem xét số liệu thực tế về GDP bình quân đầu người một số nước 2 - Nghiên cứu vai trò của năng suất 3 - Mối quan hệ giữa năng suất và các chính sách KT

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sử dụng mô hình DEA trong đánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất tác động đến tăng trưởng kinh tếBài giảng Sử dụng mô hình DEA trong đánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất tác động đến tăng trưởng kinh tế

  Stochastic frontiers (SF) a functional form must be specified; measurement of both random error and efficiency error; hypothetical test for acceptance a functional form before running; frontier is constructed based on statistical tecnique.

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1 Cung cầuBài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1 Cung cầu

  CUNG CẦU I. CẦU II. CUNG III. CÂN BẰNG CUNG CẦU IV. SỰ CO GIÃN CỦA CUNG CẦU V.CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CẢ VÀ LƯỢNG CÂN BẰNG

  pdf149 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 7: Chiến lược phát triển ngoại thươngBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 7: Chiến lược phát triển ngoại thương

  CHƯƠNG 7: I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 1. Khái niệm - “Chiến lược” thường được hiểu là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài. - Chiến lược vs Chiến thuật 2. Các mô hình chiến lược Theo phân chia của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) 2.1. CL tăng trưởng nhanh 2....

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 9: Chính sách nhập khẩuBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 9: Chính sách nhập khẩu

  VAI TRÒ CỦA NHẬP KHẨU 1. Nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa đất nước Tỷ trọng sản phẩm CN trong GDP VN 1990: 18.8% 2001: 32.1% 2004: 34% 1995: 22.8% 2002: 32.6% 2005: 34.7% 2000: 31.4% 2003: 33.4% 2008: 39.91% • 1999-2000: chặng đường đầu tiên của quá trình CNH, HĐH trên nền ...

  pdf91 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập môn Lịch sử học thuyết kinh tếÔn tập môn Lịch sử học thuyết kinh tế

  Câu 1: Giải thích quan điểm sau đây của trường phái Trọng thương: “Kết quả của thương mại quốc tế: bên có lợi, bên bị thiệt hại”. Anh chị nhận định như thế nào về quan điểm trên? Giải thích. Theo anh chị hiện nay thương mại quốc tế phát triển theo xu hướng nào? Giải thích. * Nhận định về quan điểm trên: Chống lại. * Giải thích: - Thương mại qu...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Các biện pháp chống bán phá giáCác biện pháp chống bán phá giá

  Lý thuyết đằng sau quy chế nền kinh tế phi thị trường là giá cả và chi phí tại thị trường nội địa của Việt Nam và Trung Quốc là không hợp lý – không theo các quy tắc thị trường. Khi điều khoản nền kinh tế phi thị trường được áp dụng, DOC sẽ bỏ qua chi phí và giá thực tế tại thị trường trong nước của nhà xuất khẩu. Thay vào đó, DOC xây dựng “giá t...

  pdf39 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0