• Bài 8. Kế thừaBài 8. Kế thừa

  Kế thừa (Inherit, Derive) „ Tái sử dụng mã nguồn (Reusability) Tạo lớp mới bằng cách phát triển lớp đã có. Lớp mới kế thừa những gì đã có trong lớp cũ và phát triển những tính năng mới. „ Lớp cũ: Lớp cha (parent, superclass) Lớp cơ sở(base class) „ Lớp mới: Lớp con (child, subclass) Lớp dẫn xuất (derived class)

  pdf13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Searching Tree)Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Searching Tree)

  Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khoá của nút đang xét lớn hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái và nhỏ hơn khoá của tất các nút thuộc cây con phải.  Cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm là cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây nhị phân nói chung.

  pdf42 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài 8 (6 tiết): Cây (TREE)Bài 8 (6 tiết): Cây (TREE)

  * Định nghĩa: Cây là một tập hợp hữu hạn các nút, trong đó có một nút đặc biệt gọi là gốc (Root). Giữa các nút có một quan hệ phân cấp gọi là quan hệ cha con. * Một cây không có nút nào gọi là cây rỗng (Null tree). * Các ví dụ về cây:

  pdf41 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Cây cân bằng (Balanced Tree)Cây cân bằng (Balanced Tree)

  Cây cân bằng tương đối:  Là cây nhị phân thỏa mãn điều kiện là đối với mọi nút của cây thì chiều cao của cây con trái và chiều cao của cây con phải của nút đó hơn kém nhau không quá 1 (theo định nghĩa của Adelson-Velskii và Landis).  Cây cân bằng tương đối còn gọi là cây AVL (AVL Tree).

  pdf37 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Chương 7: Vận hành và bảo trì Phần mềmChương 7: Vận hành và bảo trì Phần mềm

  Bảo trì phần mềm chính là hoạt động chỉnh sửa chương trình sau khi nó đã được đưa vào sử dụng. Bảo trì thường không bao gồm những thay đổi chính liên quan tới kiến trúc của hệ thống. Những thay đổi trong hệ thống thường được cài đặt bằng cách điều chỉnh những thành phần đang tồn tại và bổ sung những thành phần mới cho hệ thống.

  ppt11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chương 7 Mật mã khóa đối xứngChương 7 Mật mã khóa đối xứng

  Nhiều người cho rằng kỷ nguyên của mật mã học hiện đại được bắt đầu với Claude Shannon, người được coi là cha đẻ của mật mã toán học. Năm 1949 ông đã công bố bài Lý thuyết về truyền thông trong các hệ thống bảo mật (Communication Theory of Secrecy Systems) trên tập san Bell System Technical Journal - Tập san kỹ thuật của hệ thống Bell - và một thời...

  doc82 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Chương 7: Kiểu cấu trúcChương 7: Kiểu cấu trúc

  - Khái niệm : Cấu trúc là một kiểu dữ liệu kiểu bản ghi(record) , cho phép nhiều loại dữ liệu được nhóm lại với nhau. ( Khái niệm cấu trúc trong C tương tự như pascal hay Foxpro).

  docx15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chương 7 – Chuỗi và kí tựChương 7 – Chuỗi và kí tự

  Chuỗi và ký tự có khả năng Sửa đổi text Xử lý các từ. Mở rộng từ các chương trước Lớp String và kiểu char Lớp StringBuilder Lớp Regex và Match Tầm quan trọng của các ký tự Hằng ký tự : là số nguyên đại diện cho ký tự đó Mã hoá ký tự Bảng ký tự Unicode Chuỗi - String Đối tượng của lớp String trong không gian tên System Bao gồm các ký...

  ppt76 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn công nghệ phần mềm Chương 7Nhập môn công nghệ phần mềm Chương 7

  Kiểm thử phần mềm: kiểm tra tính chính xác, an toàn, bảo mật và riêng tư của phần mềm bằng cách chạy thử để so sánh kết quả thực tế với lý thuyết nhằm mục đích phát hiện lỗi (nếu có). Kiểm thử chiếm 30% -> 40% chi phí phát triển.  Bảo trì phần mềm: là việc sửa đổi một phần mềm sau khi đã bàn giao để khắc phục các lỗi phát sinh, nâng cấp tính...

  pdf20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Chương 6 Mô hình sự kiện với AWTChương 6 Mô hình sự kiện với AWT

  Hiểu sự cần thiết phải kiểm soát các biến cố. Biết cấu trúc các biến cố trong gói AWT. Nắm bắt cách cơbản để kiểm soát biến cố. Hiểu về lớp vô danh (anonymous class)

  pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0