• Luật hình sự - Các giai đoạn thực hiện tội phạmLuật hình sự - Các giai đoạn thực hiện tội phạm

  1. Định nghĩa Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình cố ý thực hiện tội phạm, bao gồm chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành.

  ppt32 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài 9: Thi hành bản án và quyết định của tòa ánLuật hình sự - Bài 9: Thi hành bản án và quyết định của tòa án

  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thủ tục thi hành bản án, QĐ của Tòa án Hiểu được ý nghĩa và vị trí của giai đoạn thi hành án trong quá trình giải quyết VAHS SV phải nắm được những vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự như: những quy định chung về thi hành án; thủ tục thi hành các loại hình phạt; giảm thời h...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài 8: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sựLuật hình sự - Bài 8: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

  I. TÍNH CHẤT CỦA PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ 1. Tính chất của phúc thẩm: (Đ. 230 BLTTHS) Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị

  pdf23 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài học 7: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sựLuật hình sự - Bài học 7: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  . THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THẨM QUYỀN XÉT XỬ Khái niệm: Là tổng hợp các dấu hiệu của một VAHS cho phép xác định tòa án này hay tòa án khác được quyền xét xử sơ thẩm VAHS đó

  ppt29 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài 7: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sựLuật hình sự - Bài 7: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  A. THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN I. THẨM QUYỀN XÉT XỬ THEO SỰ VIỆC Là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa Tòa án các cấp với nhau căn cứ vào tính chất của tội phạm.

  pdf28 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài học 6: Điều tra vụ án hình sựLuật hình sự - Bài học 6: Điều tra vụ án hình sự

  Điều tra là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp do pháp luật TTHS quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của Tòa án

  pdf59 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài 6: Điều tra vụ án hình sựLuật hình sự - Bài 6: Điều tra vụ án hình sự

  KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ CỦA GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VAHS Điều tra là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp do pháp luật TTHS quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của Tòa án

  ppt54 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài 5: Khởi tố vụ án hình sựLuật hình sự - Bài 5: Khởi tố vụ án hình sự

  I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC KTVAHS 1. Khái niệm: KTVAHS là giai đoạn mở đầu của quá trình tố tụng hình sự, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hoặc không KTVAHS

  pdf18 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Những biện pháp ngăn chặnLuật pháp - Những biện pháp ngăn chặn

  I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN 1. Khái niệm: Biện pháp ngăn chặn là những biện pháp cưỡng chế do pháp luật tố tụng hình sự quy định và được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố hình sự nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Bài 4: Những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sựLuật hình sự - Bài 4: Những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

  I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TTHS 1. Khái niệm: Biện pháp ngăn chặn là những biện pháp cưỡng chế do pháp luật tố tụng hình sự quy định và được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố hình sự nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục...

  pdf49 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0