• Thanh toán quốc tế International PaymentThanh toán quốc tế International Payment

  TỶGIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁC LOẠI TỶGIÁ -Ngoạihối - Khái niệmtỷgiá -Các loạitỷgiá -Phương pháp yếtgiá -Xácđịnh tỷ giá theo pp chéo - Các nhân tốảnh hưởngđến TGHĐ -Phương phápđiềuchỉnh TGHĐ

  pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mạiBài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Bài 1. NHTM A có m ột số thông tin vay nợ như sau: Công ty đang có 350 triệu đồng nợ đã quá hạn 15 ngày, 750 triệu đồng nợ đã quá hạn 165 ngày, 20 triệu nợ quá hạn 75 ngày 170 triệu đồng nợ quá hạn 261 ngày , 280 triệu quá hạn 181 ngày và một món nợ 300 trd đã quá hạn hơn 3 năm. Yêu cầu: Hãy tính trích lập dự phòng rủi ro cho NHTM A

  pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài tập nhóm môn thanh toán quốc tế : IncotermsBài tập nhóm môn thanh toán quốc tế : Incoterms

  Điều kiện cơ sở giao hàng là tập hợp những quy định có tính nguyên tắc của việc giao nhận hàng hóa giữa các bên giao dịch về việc phân chia trách nhiệm, phân chia chi phí và di chuyển rủi ro trong quá trình giao nhận hàng hóa được quy định trong văn bản được gọi là Incoterms (International Commercial Terms-các điều kiện thương mại quốc tế) bao gồm:...

  doc36 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 1

 • Phân tích Các yếu tố môi trường bên trong của NH SeaBankPhân tích Các yếu tố môi trường bên trong của NH SeaBank

  Tiềm năng thị trường còn rất lớn nhờ vào phát triển kinh tế với tốc độ cao, liên tục cùng với những thành công trong quá trình hội nhập quốc tế. Động lực từ quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Các VBPL trong lĩnh vực TC, NH ngày càng được hoàn thiện

  ppt10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chương 2- Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệpChương 2- Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

  a) Hoạt động chủ yếu -Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn của seabank thông qua các kênh :huy động vốn qua đối tác chiến lược của doanh nghiệp ,thông qua nguồn tiền cá nhân với mức lãi suất cạnh tranh ,huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng và thu đổi ngoại tệ và một nguồn huy động quan trọng là ngân hàng nhà nước nhưng phải chị...

  doc12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thái BìnhĐề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thái Bình

  Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. Chất lượng tín dụng ngắn hạn Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn Một số quy định pháp lý ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn

  ppt20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàngChương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng detail b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng detail 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại detail b. Ngân hàng trung ương detail

  ppt43 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng thương mại Quản lý thanh khoảnNgân hàng thương mại Quản lý thanh khoản

  Trong nền kinh tế hiện đại, sự phát triển của các NHTM đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp và điều chuyển vốn. NH kinh doanh trên lĩnh vực vô cùng nhạy cảm là tiền tệ, các vấn đề xung quanh lĩnh vực này luôn được xem xét một cách hết sức thận trọng vì có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của NH nói riêng và của cả nền kinh t...

  docx62 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp môn quản trị tài chínhTổng hợp môn quản trị tài chính

  Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại”.Luật Cạnh tranh cũng nói đến hợp nhất doanh nghiệp - là việc “hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, Mua một doanh nghiệp có sẵn là sự đầu tư ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chương IV: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong Ngân hàngChương IV: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong Ngân hàng

  - Đơn xin vay vốn -Giấyđăngkýkinhdoanh - Quyết định thành lập DN - Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán tr-ởng - Quyết định đầu tư của Ban Gđốc/HĐ CĐông

  pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0