• Trắc nghiệm toán cao cấpTrắc nghiệm toán cao cấp

  Cho ma trận M5x6 [R]: M là họ vector hàng của A, N là họ vector cột của A. Biết hạng của A=5. Khẳng định nào đúng: a. M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính b. M và N đều độc lập tuyến tính c. M v à N đều phụ thuộc tuyến tính d. N độc lập tuyến tính, M phụ thuộc tuyến tính

  doc7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 3868 | Lượt tải: 32

 • Hạng của ma trận và nghiệm đầy đủ của ax = 0, ax = bHạng của ma trận và nghiệm đầy đủ của ax = 0, ax = b

  Hệphương trình Ax = b có thểthu gọn vềmột hệphương trình tuyến tính tương đương mà có số phương trình ít hơn. Chẳng hạn:

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 5224 | Lượt tải: 30

 • Giới thiệu vectơ và giải hệ phương trình tuyến tínhGiới thiệu vectơ và giải hệ phương trình tuyến tính

  Chúng ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày các sốliệu rời rạc nhiều hơn là liên tục và dạng số hóa chứkhông phải là thuật toán. Chính vì thếvéc tơvà ma trận trởthành ngôn ngữhàng ngày được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Bài giảng Toán III này dựa trên giáo trình “ Nhập môn Đại sốtuyến tính “ của tác giảGilbert Strang. Khác với nhi...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 3288 | Lượt tải: 19

 • Bài toán vận tảiBài toán vận tải

  Trong §1, chương 1 ta đã giới thiệu về bài toán vận tải. Dạng tổng quát có thể định nghĩa như sau: Đây chính là bài toán Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc có ẩn và m+n ràng buộc. Các ràng buộc có thể viết lại dưới dạng . Trong đó A là ma trận có m+n dòng và cột, x là véctơ

  doc26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 11364 | Lượt tải: 71

 • Lý thuyết đối ngẫuLý thuyết đối ngẫu

  1. Định nghĩa bài toán đối ngẫu: Cho bài toán Quy hoạch tuyến tính, ta gọi là bài toán (P) Bài toán sau đây được gọi là bài toán đối ngẫu của bài toán (P), ta gọi là bài toán (Q) Trong đó các cặp ràng buộc , , ., được gọi là các ràng buộc đối ngẫu với nhau.

  doc36 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 7545 | Lượt tải: 40

 • Phương pháp đơn hìnhPhương pháp đơn hình

  Vì mọi bài toán Quy hoạch tuyến tính đều có thể đưa về dạng chính tắc, nên ở đây ta chỉ xét cho bài toán dạng chính tắc.

  doc33 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 22055 | Lượt tải: 57

 • Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tínhTính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính

  2.1. Định lý 1: Tập hợp các phương án của bài toán Quy hoạch tuyến tính là một tập lồi. 2.2. Định lý 2: Tập hợp các phương án tối ưu của bài toán Quy hoạch tuyến tính là một tập lồi.

  doc15 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 11341 | Lượt tải: 40

 • Bài toán quy hoạch tuyến tính 
và ý nghĩa hình họcBài toán quy hoạch tuyến tính và ý nghĩa hình học

  Bài toán Quy hoạch tuyến tính tổng quát có dạng sau đây Tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm

  doc10 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 6182 | Lượt tải: 26

 • Một số bài toán dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tínhMột số bài toán dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính

  Ví dụ 1: Một xí nghiệp dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III . Số lượng các nguyên liệu I, II, và III mà xí nghiệp có là 8, 24, 12. Số lượng các nguyên liệu cần để sản xuất một đơn vị sản phẩm A, B được cho ở bảng sau đây.

  doc14 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 16291 | Lượt tải: 66

 • Bài tập Giải tích 2 - Phương trình vi phânBài tập Giải tích 2 - Phương trình vi phân

  1. Phát biểu ñịnh lý tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân cấp 1 2. Ý nghĩa hình học của ptvp cấp 1. 3. Dạng của ptvp biến sốphân ly. Chỉrõ phương pháp tích phân phương trình ñó? 4. Dạng của ptvp ñẳng cấp và cách giải nó. 5. Ptvp cấp 1 nhưthếnào ñược gọi là ptvp tuyến tính? Cách giải? 6. Dạng của ptvp toàn phần. Thếnào là th...

  pdf2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 6910 | Lượt tải: 31