• Đại số tuyến tính - Số phứcĐại số tuyến tính - Số phức

  Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính. Sinh viên sau khi kết thúc môn học nắm vững các kiến thức nền tảng và biết giải các bài toán cơ bản: tính định thức, làm việc với ma trận, bài toán giải hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, tìm trị riêng véc tơ riêng, đưa dạng toàn phương về chính tắc.

  ppt51 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 3654 | Lượt tải: 12

 • Bài tập đại số tuyến tính - Ma trậnBài tập đại số tuyến tính - Ma trận

  Bài 2.1.Tích AB của các ma trận A và B sẽthay ñổi nhưthếnào nếu: a. ðổi chỗdòng i và dòng j của ma trận A. b. Nhân dòng j của ma trận A với sốc rồi cộng vào dòng i của nó. c. ðổi chỗcột i và cột j của ma trận B. d. Nhân cột j của ma trận B với sốc rồi cộng vào cột i của nó.

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 6021 | Lượt tải: 38

 • Lý thuyết và bài tập Định thứcLý thuyết và bài tập Định thức

  Tính chất cơbản của ñịnh thức: TC1: Phép chuyển vịkhông làm thay ñổi ñịnh thức TC2: Nếu ñổi chỗhai dòng bất kỳcủa ma trận vuông thì ñịnh thức ñổi dấu TC3: Nếu ñịnh thức có một hàng chỉgồm toàn sốkhông thì ñịnh thức bằng không. TC4: Một ñịnh thức có hai hàng giống nhau thì bằng không. TC5: Nếu nhân mọi phần tửcủa một hàng nào ñó với k thì ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 3824 | Lượt tải: 21

 • Bài tập đại số tuyến tính - Ma trận - Định Thức - Hệ phương trình tuyến tínhBài tập đại số tuyến tính - Ma trận - Định Thức - Hệ phương trình tuyến tính

  HƯƠNG I. MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆPHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH §1. KHÁI NIỆM VỀMA TRẬN Bài 1:Thực hiện các phép tính sau

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 8169 | Lượt tải: 58

 • Bài tập đại số tuyến tínhBài tập đại số tuyến tính

  Tổng hợp các bài tập đại số tuyến tính.

  pdf26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 3274 | Lượt tải: 41

 • Bài giảng đại số tuyến tính và giải tíchBài giảng đại số tuyến tính và giải tích

  Tài liệu bài giảng đại số tuyến tính dùng trong các trường cao đẳng - đại học.

  pdf50 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 2245 | Lượt tải: 19

 • Bài giảng đại số tuyến tínhBài giảng đại số tuyến tính

  Tập các số thực được ký hiệu là R . Ta đã biết hai phép toán cộng (+) và nhân (.) thông thường trên R có các tính chất sau:

  pdf105 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 4673 | Lượt tải: 56

 • Cổ phần hoá và thị trường chứng khoánCổ phần hoá và thị trường chứng khoán

  Nội dung trình bày : •Đổi mới trong cơ chế cổ phần hoá •Chính sách gắn cổ phần hoá với thị trường chứng khoán

  ppt13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 5

 • Ủy ban chứng khoán nhà nước - Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoánỦy ban chứng khoán nhà nước - Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán

  CỔ PHIẾU LÀ BẰNG CHỨNG ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG HÌNH THỨC CHỨNG CHỈ, BÚT TOÁN GHI SỔ HOẶC DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ XÁC NHẬN QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI SỞ HỮU ĐỐI VỚI MỘT PHẦN VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

  ppt22 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 1

 • Cổ phiếu toàn tập - Hướng dẫn về tiền tệ và đầu tư của tạp chí Wall StreetCổ phiếu toàn tập - Hướng dẫn về tiền tệ và đầu tư của tạp chí Wall Street

  Cổphầnlà các tỷlệsởhữu của một công ty. Khi bạn mua cổphần công ty, hoặc là các cổphiếu, bạn sởhữu một phần của công ty ñó. Mua cổphần là ñầu tưvàovốn góp chủsỡhữu của công ty. Nếu bạn mua cổphần của công ty bạn sẽnắm cổphiếu xác ñịnh quyền sởhữu ñối với công ty ñó, và người ta gọi bạn là cổ ñông. Bạn mua cổphần vì bạn kỳvọng rằng giá trịcổ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 8