• Báo cáo Công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BscBáo cáo Công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Bsc

  Tại TTGDCK Tp HCM: Là Cty Cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu trên 05 tỷ đồng. Có tình hình tài chính lành mạnh…. Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục là số dương. Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% ...

  ppt30 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng triết học Mác - LêninBài giảng triết học Mác - Lênin

  Triết học xuất hiện cả ởphương Đông và phương Tây vào khoảng thếkỷthứVIII đến thế kỷthứIII (TrCN) (1) . - Ởphương Đông: + Trung Quốc: Người Trung quốc cổ đại quan niệm “ triết” chính là “ trí”, là cách thức và nghệthuật diễn giải, bắt bẻcó tính lý luận trong học thuật nhằm đạt tới chân lý tối cao. + Theo người Ấn Độ: triết học được đọc l...

  pdf263 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 26/10/2012 | Lượt xem: 4738 | Lượt tải: 77

 • Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trườngCơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường

  Xã hội loài người đã tồn tại, phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ diệt.Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình th...

  doc15 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 9

 • Tiểu luận Kinh tế lương phân tích mối quan hệ trong kinh tếTiểu luận Kinh tế lương phân tích mối quan hệ trong kinh tế

  I.1.Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008. I.2.Lí do chọn đề tài: - Trước hết,cũng như nhưng môn học khác mà chúng em đều có bài thực hành nhóm,môn Kin...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 6374 | Lượt tải: 53

 • Sách hướng dẫn học tập bộ môn kinh tế chính trị Mác Lê ninSách hướng dẫn học tập bộ môn kinh tế chính trị Mác Lê nin

  Kinh tếchính trịMác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉcó năng lực chuyên môn nghiệp vụmà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủnghĩa. Nhằm phục vụcho đối tượng sinh viên hệ đào tạo từxa của Học việ...

  pdf72 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 29

 • Đề cương kinh tế chính trị Mác – LêninĐề cương kinh tế chính trị Mác – Lênin

  Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên. Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau. Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau đây: a) Phân công lao...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 13267 | Lượt tải: 103

 • Trắc nghiệm kinh tế chính trịTrắc nghiệm kinh tế chính trị

  Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesneyc. Tomas Mun d. William Petty Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển? a. A. Smi...

  doc39 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 3307 | Lượt tải: 50

 • Trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp ánTrắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án

  1. Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với: a.Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng. b.Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. c.Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế. d.Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế. 2. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là : a.Khác nhau. b.Khác nhau nhưng có quan hệ v...

  doc13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 7328 | Lượt tải: 38

 • Quan niệm mác-xít về dân chủ và việc thực hiện quy chế dân chủ cấp cơ sở ở nước ta hiện nayQuan niệm mác-xít về dân chủ và việc thực hiện quy chế dân chủ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

  Lí luận của chủ nghĩa Mác- Lênin chỉ ra rằng dân chủthuộc về bản chất cỷa chủ nghĩa xã hội. Do đó chừng nào bàn chất ấy chưa được hiện thực hoá một chách đầy đủ thì vấn đề giải phóng con người, vấn đề dân chủ còn là khát vọng, còn là xu hướng chung của nhân loại,là vấn đề thời sự của loài người. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học kĩ thuật ...

  doc44 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 17

 • Đề tài Tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở Việt NamĐề tài Tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

  Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sự cọ xát trong cạnh tranh của các doanh nghiệp VN và của cả nền kinh tế ngày càng khốc liệt hơn trong sân chơi toàn cầu. Điều đó tạo ra yêu cầu bức thiết cần phải đẩy mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường tức thúc đẩy việc tăng năng suất lao động để nâng cao sức cạnh tranh. Tro...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 0