• Chương 5 Bộ nhớ máy tínhChương 5 Bộ nhớ máy tính

  Ví trí:  Bên trong CPU: tập thanh ghi, cache  Bộ nhớ trong: Bộ nhớ chính và Cache  Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ,RAID Dung lượng:  Độ dài từ nhớ (tính bằng bit)  Số lượng từ nhớ Đơn vị truyền:  Từ nhớ  Khối nhớ

  pdf86 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Biểu diễn dữ liệu và số học máy tínhChương 3 Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính

   Hệ thập phân (Decimal System): con người sử dụng Hệ nhị phân (Binary System): máy tính sửdụng Hệ thập lục phân (Hexadecimal System): dùng biểu diễn rút ngắn số học nhị phân Cách chuyển đổi giữa các hệ ñếm.

  pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 0

 • Chương 6 Giới thiệu chungChương 6 Giới thiệu chung

  Chức năng: Trao đổi thông tin giữa Máy tính với môi trường bên ngoài. Các thao tác cơ bản:  Vào dữ liệu  Ra dữ liệu Các thành phần chính:  Thiết bị ngoại vi  Module ghép nối vào ra

  pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1121 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Hệ thống máy tínhChương 2 Hệ thống máy tính

   Mô hình cơ bản của máy tính. Các mô hình máy tính hiện nay được thiết kế dựa trên kiến trúc Von Neumann. Các đặc điểm kiến trúc của Von Neumann: Dữ liệu và chương trình chứa trong bộnhớ đọc ghi. Bộnhớ được đánh địa chỉcho các ngăn nhớ không phụ thuộc vào nội dung của chúng. Máy tính thực hiện lệnh một cách tuần tự.

  pdf44 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1043 | Lượt tải: 0

 • Chương 8 Bộ nhớ ảoChương 8 Bộ nhớ ảo

  ? Tổng quan về bộ nhớ ảo ? Cài đặt bộ nhớ ảo : demand paging ? Cài đặt bộ nhớ ảo : Page Replacement – Các giải thuật thay trang (Page Replacement Algorithms) ? Vấn đề cấp phát Frames ? Vấn đề Thrashing ? Cài đặt bộ bộ nhớ ảo : Demand Segmentation

  pdf30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 2

 • Chương 7. Quản lý bộ nhớChương 7. Quản lý bộ nhớ

  ? Khái niệm cơ sở ? Các kiểu địa chỉ nhớ (physical address , logical address) ? Chuyển đổi địa chỉ nhớ ? Overlay và swapping ? Mô hình quản lý bộ nhớ đơn giản

  pdf65 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 1

 • Chương 4 Bộ xử lý trung tâmChương 4 Bộ xử lý trung tâm

  Nhiệm vụ CPU: thực hiện lệnh của chương trình.  Nhận lệnh (Fetch Instruction): CPU nhận lệnh từ bộ nhớ  Giải mã lệnh(Decode Instruction): Xác định thao tác mà lệnh yêu cầu  Nhận dữ liệu(Fetch Data): Nhận dữ liệu từ bộ nhớ hay cổng vào ra  Xử lý dữ liệu(Process Data): thực hiện các phép toán số học và logic đối với dữ liệu  Ghi dữ liệu...

  pdf25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 1

 • Chương 3: Quản lý bộ nhớChương 3: Quản lý bộ nhớ

   Bộ nhớ là thiết bị lưu trữ dữ liệu của máy tính thông qua đó CPU có thể trao đổi thông tin với môi trường ngoài  Bộ nhớ chính được tổ chức như một mảng một chiều các từnhớ (word) vàmỗi từ có một địa chỉ  Việc trao đổi thông tin với môi trường ngoài là thao tác đọc ghi dữ liệu vào bộ nhớ tại một địa chỉ cụ thể

  pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1072 | Lượt tải: 1

 • Chương 1: Tổng quan về hệ điều hànhChương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Hệthống máy tính gồm: phần cứng, HĐH, các chương trình ứng dụng vàngười sửdụng. HĐH rất quan trọng vàkhông thểthiếu, nhờ cóHĐH màngười sửdụng cóthểlàm việc vàkhai thác được các chức năng của phần cứng máy tính

  pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 1

 • Chương 2: Quản lý tiến trìnhChương 2: Quản lý tiến trình

  Đa số các HĐH hiện nay đều cho phép người dùng xử lý nhiều tác vụ đồng thời cùng một lúc trên máy tính để: Tăng hiệu suất sử dụng CPU: các công việc phải trải qua nhiều chu kỳ xử lý (xử dụng CPU) và chu kỳ nhập xuất (IO) xen kẽ nhau

  pdf118 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/03/2015 | Lượt xem: 1102 | Lượt tải: 1