• Bài giảng Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợiBài giảng Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi

  Khái niệm Stress được dùng để chỉ những yếu tốbên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi cho thực vật và những phản ứng của cơ thể thực vật đối với các tác nhân gây stress. Đó là tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện bất lợi của môi trường. Dưới các điều kiện tựnhiên và nhân tạo thực vật không ngừng chịu các stress. Các tác nhân gây nên stress cho ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 4793 | Lượt tải: 12

 • Bài giảng Sinh trưởng và phát triển của thực vậtBài giảng Sinh trưởng và phát triển của thực vật

  Chúng ta đã nghiên cứu các hoạt động sinh lý của thực vật, được xem nhưnhững chức năng sinh lý riêng biệt như: sự trao đổi nước, quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng khoáng và nitơ, sự biến đổi và vận chuyển các chất hữu cơ ở trong cây. Các chức năng sinh lý này xảy ra một cách đồng thời và luôn luôn có mối quan hệ khăng khít ràng buộc với nhau. Kết quả h...

  pdf50 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 6474 | Lượt tải: 13

 • Bài giảng Hô hấp của thực vậtBài giảng Hô hấp của thực vật

  Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Hô hấp được đặc trưng phương trình tổng quát sau: CH 6 12O+ 6O →6CO+ 6HO (Q(calo) = - 674 Kcalo/M) 6 2 2 2 Qua phương trình tổng quát trên chưa nêu được tính chất phức tạp của quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra qu...

  pdf27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 2168 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vậtBài giảng Dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vật

  Dinh dưỡng khoáng và nitơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của thực vật. Điều kiện dinh dưỡng khoáng và nitơ là một trong những nhân tố chi phối có hiệu quả nhất quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Khi phân tích thành phần hóa học của thực vật, người ta phát hiện ra có đến hơn 60 nguyên tố có trong thành phần của cây....

  pdf48 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 3131 | Lượt tải: 9

 • Bài giảng Sự trao đổi nước ở thực vậtBài giảng Sự trao đổi nước ở thực vật

  Trong quá trình tiến hóa, thực vật từ đại dương tiến dần lên cạn và xâm nhập sâu vào các lục địa. Chúng gặp mâu thuẫn lớn là điều kiện cung cấp nước trở nên khó khăn và cơ thể thường xuyên bị thải mất nước rất nhiều vào khí quyển. Việc thỏa mãn nhu cầu về nước cho cây từ đó trở thành điều kiện có tính chất quyết định đối với sự sinh tồn, sinh trư...

  pdf35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Sinh lý tế bào thực vậtBài giảng Sinh lý tế bào thực vật

  Tế bào là đơn vị cơ sở mà tất cảcác cơ thể sống đều hình thành nên từ đó. Năm 1667, Robert Hook đã phát hiện ra đơn vị cấu trúc cơ sở của cơ thể sống là “tế bào”. Ông đã mô tả cấu trúc đó. Đồng thời và độc lập với Robert Hook, nhà bác học Hà Lan Antonie Van Leeuwenhock và người Ý Malpighi đã nghiên cứu ở đối tượng động vật và cũng phát hiện ra tế...

  pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 5

 • Khóa luận Bước đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciensKhóa luận Bước đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

  Chương I - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Giới thiệu chung về đậu tương 1.1.1. Nguồn gốc 1.1.2. Phân loại 1.1.3. Vai trò của đậu tương 1.1.4. Sinh thái đậu tương 1.1.5. Đặc tính của cây đậu tương 1.1.5.1. Tính chịu lạnh 1.1.5.2. Tính chịu hạn 1.1.5.3. Tính chịu đựng và khả năng phục hồi 1.1.5.4. Biến động di truyền về phản ứng với yếu t...

  doc68 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 2