• Sự di truyền của gene đột biến nằm trên nhiễm sắc thể thườngSự di truyền của gene đột biến nằm trên nhiễm sắc thể thường

  Bệnh di truyền trội hầu như luôn luôn biểu hiện trên lâm sàng trong khi đó bệnh di truyền lặn luôn luôn bình thường trên lâm sàng ở cơ thể dị hợp

  pdf5 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 9

 • Sự hoàn thiện và vận chuyển proteinSự hoàn thiện và vận chuyển protein

  Quá trình dịch mã đơn thuần thường là chưa đủ để có thể tạo nên một phân tử protein ở dạng hoạt động chức năng. Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến những biến đổi của protein sau dịch mã và một số cơ chế vận chuyển protein tới đích trong tế bào, ở nơi mà chúng biểu hiện chức năng.

  pdf5 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 2

 • Sự sinh sản của thực vậtSự sinh sản của thực vật

  Định nghĩa Khi cơthểmẹphân thành nhiều khúc – Mỗi khúc cho ra một cá thể độc lập Sinh sản sinh dưỡng tựnhiên Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo

  pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 2

 • Sửa chữa và bảo vệ ADNSửa chữa và bảo vệ ADN

  Tế bào sống có hàng loạt hệ thống sai hỏng DNA theo nhiều cách khác nhau. Tỷ lệ đột biến tự nhiên thấp do nhờ tính hiệu quả của hệ thống sửa sai này. Sai hỏng của hệ thống sửa sai này dẫn đến tỷ lệ đột biến cao.

  pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 2

 • Tách dòng phân tử và xây dựng thư viện hệ genTách dòng phân tử và xây dựng thư viện hệ gen

  Tách dòng phân tử (molecular cloning) là khái niệm chỉ một nhóm các phương pháp được sử dụng để: i) phân lập một một trình tự gen (ADN) đặc hiệu từ hỗn hợp các phân tử ADN ban đầu được tách chiết từ các mẫu sinh học vốn có cấu trúc phức tạp, kích thước lớn; và ii) khuếch đại (sao chép) trình tự lên một số lượng lớn đủ để có thể tiến hành ph...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1648 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tạo dòng genĐề tài Tạo dòng gen

  Tạo dòng một gen là công việc trung tâm của công nghệ DNA tái tổ hợp. Gen là đơn vị cơ sở của thông tin di truyền nằm trên nhiễm sắc thể của tế bào. Mỗi gen ghi rõ cấu trúc của một sản phẩm gen đặc biệt, thường là một protein.

  pdf6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 1

 • Thực hành nuôi cấy mô thực vậtThực hành nuôi cấy mô thực vật

  Môi trường để nuôi cấy mô và tế bào thực vật có chứa đường, vitamin, muối khoáng rất thích hợp cho các loại nấm và vi khuẩn phát triển. Do tốc độ phân bào của nấm và vi khuẩn lớn hơn rất nhiều so với tế bào thực vật, nếu trong môi trường nuôi cấy chỉ nhiễm một vài bào tử nấm hoặc vi khuẩn thì chỉ sau vài ngày đến một tuần, toàn bộ bề mặt môi tr...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 6

 • Thành phần và cấu tạo hóa học của acid nucleicThành phần và cấu tạo hóa học của acid nucleic

  DNA và RNA là những hợp chất cao phân tử. Các đơn phân là các nucleotide. Mỗi nucleotide gồm ba thành phần - H3PO4 - Đường desoxyribose (DNA ), ribose ( RNA) - Nitrogenous base

  pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 3

 • Thành phần và cấu tạo hoá học của Axit Nuclêic -ADNThành phần và cấu tạo hoá học của Axit Nuclêic -ADN

  DNA và RNA là những hợp chất cao phân tử. Các đơn phân là các nucleotide. Mỗi nucleotide gồm ba thành phần : - H3PO4 - Đường Deoxiribose - Base nitric : + Purin : Adenin (A) Guanin (G) + Pyrimidin : Cytosin (C) Timin (T) Uacin (U) - ARN

  pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 0

 • Thí nghiệm đường cong sinh trưởng của nấm menThí nghiệm đường cong sinh trưởng của nấm men

  Trong thí nghiệm này, chủng nấm men sẽ được nuôi cấy trong bình tam giác thuỷ tinh, và sự thay đổi nồng độ tế bào sẽ được kiểm soát bằng cách dùng ba kỹ thuật khác nhau: đếm dưới kính hiển vi, xác định khối lượng khô, độ đục của dịch huyền phù tế bào.

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 2