• Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của 10 giống lạc (arachis hypogaea L.) trồng tại Thanh HóaNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của 10 giống lạc (arachis hypogaea L.) trồng tại Thanh Hóa

  TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí (cường độ quang hợp, chỉ số diện tích lá) và hóa sinh (hàm lượng nitơ, photpho, kali trong lá) của 10 giống lạc trồng trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ kết quả nghiên cứu đã tìm ra sự khác biệt trong các chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của 10 giống lạc và xếp hạng ch...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng chế phẩm bekimi để phòng bệnh do vi khuẩn aeromonas SP. gây ra trên cá dĩa (symphysodon SP.)Sử dụng chế phẩm bekimi để phòng bệnh do vi khuẩn aeromonas SP. gây ra trên cá dĩa (symphysodon SP.)

  TÓM TẮT Vi khuẩn Aeromons hydrophila CD1 là nguyên nhân gây bệnh xuất huyết trên cá dĩa được phân lập. Để phòng bệnh do vi khuẩn này gây ra, chế phẩm Bekimi có nguồn gốc từ thảo dược với thành phần chính là lá trầu (Piper betle) được sử dụng. Kết quả cho thấy chế phẩm có khả năng kháng khuẩn mạnh đối với Aeromonas hydrophila CD1 với đường kính...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Thành phần acid béo của vi tảo và hướng ứng dụngThành phần acid béo của vi tảo và hướng ứng dụng

  TÓM TẮT Kết quả phân tích acid béo của 27 chủng vi tảo cho thấy thành phần acid béo của các chủng thì đa dạng và phụ thuộc vào chủng loài. Đặc biệt có một số chủng giàu acid béo thiết yếu α-linolenic (ALA). Đề xuất các chủng phù hợp ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng, công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt độ cao và sản xuất bio...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Ghi nhận mới về lưỡng cư (amphibia) ở khu dự trữ sinh quyển Cần GiờGhi nhận mới về lưỡng cư (amphibia) ở khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

  Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư (tiến hành từ tháng 4/2013 đến 4/2015), đã cập nhật và xác định ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ (KDTSQ) có 16 loài lưỡng cư, thuộc 9 giống, 5 họ, 1 bộ. Bổ sung vào thành phần loài và nơi phân bố mới của loài Microhyla picta (loài đặc hữu của Việt Nam) cùng với đặc điểm phân bố theo các vùng đất bị nhiễm nước mặn c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của kẽm lên sự sống cá ngựa vằn giai đoạn ấu trùng (1 - 7 ngày tuổi)Đánh giá ảnh hưởng của kẽm lên sự sống cá ngựa vằn giai đoạn ấu trùng (1 - 7 ngày tuổi)

  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nồng độ kẽm lên sự sống của ấu trùng cá Ngựa vằn (1-7 ngày tuổi). Phôi cá Ngựa vằn mới thụ tinh cho tiếp xúc với dung dịch muối kẽm ở10 nồng độ khác nhau (1-10 mg/L) và lô đối chứng (0 mg/L) trong môi trường nước máy. Sau khi nở, ấu trùng được nuôi trong môi trường có các nồng độ Zn tương ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây diệp tài hồng lá đỏ (ludwigia repens rubin) và cây diệp tài hồng lá táo (ludwigia natans)Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây diệp tài hồng lá đỏ (ludwigia repens rubin) và cây diệp tài hồng lá táo (ludwigia natans)

  Đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Diệp tài hồng lá đỏ (Ludwigia repens Rubin) và cây Diệp tài hồng lá táo (Ludwigia natans) từ đốt thân. Kết quả thu được, đối với cây Diệp tài hồng lá đỏ, môi trường thích hợp để tạo chồi từ đốt thân là môi trường MS có bổ sung nồng độ TDZ 0,07 mg/l và NAA 0,01 mg/l, rễ được cảm ứng trê...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang dna dựa trên một khuôn plasmid duy nhấtỨng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang dna dựa trên một khuôn plasmid duy nhất

  Trong lĩnh vực sinh học phân tử, thang DNA là dấu chuẩn không thể thiếu. Nghiên cứu này phát triển phương pháp mới tạo thang DNA nhanh và hiệu quả thông qua công cụ tin sinh học để thiết kế các cặp mồi bắt cặp đặc hiệu trên khuôn plasmid duy nhất pHT254, cho sản phẩm PCR với kích thước khác nhau từ 100 bp đến 2000 bp. Các sản phẩm PCR sau đó đư...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Tạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn bacillus SPP. và pseudomonas SPP. có khả năng hòa tan lânTạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn bacillus SPP. và pseudomonas SPP. có khả năng hòa tan lân

  1. Mở đầu Lân là một nguyên tố đa lượng quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Tuy nhiên, hầu như lân tồn tại trong đất ở dạng khó tan nên cây trồng không thể hấp thu. Vì thế, lân thường được bổ sung vào đất dưới dạng phân bón hòa tan mà cây trồng dễ sử d...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Phân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặnPhân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn

  TÓM TẮT Nghiên cứu đã phân lập được 27 chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn tự nhiên. Các chủng này đa dạng về hình thái, đặc điểm nuôi cấy, về trình tự gen 18S rRNA và sinh trưởng chịu ảnh hưởng của nồng độ CO2, hàm lượng muối và N. Các chủng vừa có hàm lượng dầu cao vừa có sinh khối cao là QG- N1; QG-N14; QGN16; QG-M2;...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Điều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu lưỡng cư (amphibia), bò sát (reptilia) ở núi nhỏ thành phố Vũng TàuĐiều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu lưỡng cư (amphibia), bò sát (reptilia) ở núi nhỏ thành phố Vũng Tàu

  TÓM TẮT Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư, bò sát ở núi Nhỏ TP Vũng Tàu đã ghi nhận được 48 loài thuộc 33 giống, 14 họ, 3 bộ, 2 lớp. Trong đó gồm 8 loài lưỡng cư thuộc 8 giống, 4 họ, 1 bộ và 40 loài bò sát thuộc 25 giống, 10 họ, 2 bộ. Trong đó có 6 loài quý hiếm (2 loài lưỡng cư và 4 loài bò sát) có trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh lục Đỏ IUCN ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0