• Cơ chế sự xâm nhập nước vào tế bào thực vậtCơ chế sự xâm nhập nước vào tế bào thực vật

  1. Sự trao đổi nước của TBTV Nước đi ra, đi vào TB ==> QTSL quan trọng ----->Quyết định TĐC và hoạt động sống. - TBTV chưa có không bào --> Theo cơ chế Hút trương - TB có không bào ---> Theo cơ chế Thẩm thấu Nước vào TBTV theo 3 cơ chế: + Hút trương + Thẩm thấu + Phi thẩm thấu

  ppt92 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Sinh lý bệnh nội tiếtSinh lý bệnh nội tiết

  HỆ NỘI TIẾT 1. Hệ nội tiết - Các tuyến nội tiết - Một số mô và cơ quan 2. Tuyến nội tiết -Tuyến không có ống dẫn -Sản phẩm hormon

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm (hệ đại học) - Phần 2Bài giảng Phân tích thực phẩm (hệ đại học) - Phần 2

  Chƣơng 4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG THỰC PHẨM 4.1. Xác định độ ẩm 4.1.1. Ý nghĩa c a việc xác định độ ẩm trong thực phẩm Độ ẩm còn gọi là thủy phần là lƣợng nƣớc tự do trong thực phẩm. Biết đƣợc độ ẩm là điều quan trọng trong công tác phân tích xác định giá trị dinh dƣỡng và chất lƣợng thực phẩm. Về phƣơng diện dinh dƣỡng, nếu độ ẩm càng...

  pdf75 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm (hệ đại học) - Phần 1Bài giảng Phân tích thực phẩm (hệ đại học) - Phần 1

  Chƣơng 1 ĐẠI CƢƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 1.1. Khái niệm phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm là việc sử dụng các phƣơng pháp phân tích lý học, hóa học, hóa lý, vi sinh vật để xác định các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vật, cảm quan của sản phẩm nhằm xác định một loại thực phẩm nào đó có đạt hay không đạt tiêu chuẩn qui định. Trong nội dung cuốn...

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Từ Gen đến ProteinTừ Gen đến Protein

  Vào năm 2006, hình ảnh một con hươu con bị bạch tạng đang nô đùa giữa đàn hươu nâu ở vùng núi miền đông nước Đức đã gây nên một làn sóng phản ứng khác nhau trong cộng đồng (Hình 17.1). Một tổ chức săn bắn động vật ở địa phương cho rằng: con hươu bạch tạng mắc “bệnh di truyền” và cần giết bỏ. Một số người khác thì cho rằng con hươu đó cần được...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Sự lão hóa của tế bào gốcSự lão hóa của tế bào gốc

  Sự lão hóa !  Senescence xuất phát từ “senex” nghĩa là gười đàn ông già hay tuổi già. !  Senescence (ageing) được mô tả là quá trình có hại xuất hiện sau sự phát triển và trưởng thành

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Cập nhật những kĩ thuật mới trong chuyển gen động vậtCập nhật những kĩ thuật mới trong chuyển gen động vật

  Suy giảm miễn dịch do thiếu Adenosine desaminase Tách tế bào T -> nuôi cấy in vitro -> chuyển gene lành -> tiêm các tế bào này trở lại máu của bệnh nhân -> hệ miễn dịch tăng cường, nhưng không hoàn toàn bền vững -> lặp lại sau vài tháng (1990)

  pdf73 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát sự biểu hiện của genKiểm soát sự biểu hiện của gen

  CHƯƠNG V KIỂM SOÁT SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN Mỗi tế bào trong cơ thể của một sinh vật đa bào đều nhận trọn vẹn một bộ nhiễm sắc thể, một bản sao của ADN trong tế bào ban đầu mà từ đó sinh vật phát triển. Các trình tự nucleotid của ADN nầy chứa đựng toàn bộ thông tin di truyền, đó chính là cơ sở của tiến hóa tế bào. Dù cho mỗi tế bào trong cơ thể nhận...

  docx22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Di truyền họcGiáo trình Di truyền học

  Chương 1 Bản chất của vật chất di truyền Mục tiêu của chương Giới thiệu bản chất của vật chất di truyền là DNA, thành phần, cấu trúc của phân tử DNA, dạng DNA khác nhau trong tế bào. Số tiết: 6 Nội dung I. DNA là vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải là prote...

  pdf272 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Cơ chế tái thiết lập chương trình tế bàoCơ chế tái thiết lập chương trình tế bào

  Oct3/4 (POU5F1). Là một nhân tố phiên mã thuộc họ POU, chứa một trình tự nhận diện octamer (8- bp) được thấy trong các promotor và enhencer của nhiều gen chuyên biệt và biểu hiện thường xuyên. Sự biểu hiện của Oct4 dường như chỉ có ở các dòng tế bào vạn năng.

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0