• Thi thử đại học lần I môn Sinh học Mã đề: 127Thi thử đại học lần I môn Sinh học Mã đề: 127

  1/ Một tế bào sinh dục cái có kiểu gen AaBBDdEeffXY khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là a 2. b 8. c 1. d 16. 2/ Dạng axit nucleic nào dưới đây là phân tử di truyền cho thấy có ở cả 3 nhóm: vi rút, procaryota (sinh vật nhân sơ), eucaryota (sinh vật nhân thực)? a ADN sợi kép thẳng. b ADN sợi kép vòng. c ADN sợi đơn thẳng. d ADN ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học, cao đẳng lần I Năm 2012 Môn Sinh học Khối B Mã đề : 315Đề thi thử đại học, cao đẳng lần I Năm 2012 Môn Sinh học Khối B Mã đề : 315

  Câu 1: Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính A. 30 nm. B. 300nm. C. 11nm. D.110 A0. Câu 2. Ở Cà chua 2n = 24 . Có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiểm khác nhau ? A. 12. B. 18. C. 8. D. 24. Câu 3:Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các...

  doc9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 844 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học, cao đẳng 2012 Môn: Sinh học Mã đề: 109Đề thi thử đại học, cao đẳng 2012 Môn: Sinh học Mã đề: 109

  C©u 1 : Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của CLTN có cấu trúc di truyền: 0.6AA + 0.3Aa + 0.1aa = 1,sau 4 thế hệ ngẫu phối cấu trúc di truyền của quần thể là:0.2AA + 0.1Aa + 0.7aa = 1. Nhận xét đúng về CLTN với quần thể này: A. Quá trình chọn lọc đang đào thải dần cá thể dị hợp B. Quá trình chọn lọc đang đào thải dần kiểu gie...

  doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 1

 • Đề thi thử đại học lần 2 năm 2011-2012 Môn: Sinh học Khối B Mã đề: 153Đề thi thử đại học lần 2 năm 2011-2012 Môn: Sinh học Khối B Mã đề: 153

  Câu 1. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là: A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa. B. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa. C. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa. D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Câu 2...

  doc9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 850 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học lần thứ 4. Năm học 2011-2012 Môn: Sinh họcĐề thi thử đại học lần thứ 4. Năm học 2011-2012 Môn: Sinh học

  Câu 1: Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là: A. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành tế bào sống đầu tiên. B. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện phức hợp đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi và dịch mã. C. Nhiề...

  doc10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 853 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học năm 2012 THPT Thanh Miện (Hải Dương) Môn: Sinh học; Khối BĐề thi thử đại học năm 2012 THPT Thanh Miện (Hải Dương) Môn: Sinh học; Khối B

  Câu 1. Ở người gen A quy định tóc xoăn, gen B quy định mũi cong, gen D quy định lông mi dài trội hoàn toàn so với gen a quy định tóc thẳng, gen b quy định mũi thẳng, gen d quy định lông mi ngắn. Các gen nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Bố và mẹ đều có tóc xoăn, mũi cong, lông mi dài sinh được đứa con có tóc thẳng, mũi thẳng, lông mi ngắ...

  doc9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 851 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học Năm học 2011-2012 Môn Sinh học Mã đề: 156Đề thi thử đại học Năm học 2011-2012 Môn Sinh học Mã đề: 156

  Câu 1. Có 1 đột biến lặn trên NST thường làm cho mỏ dưới của gà dài hơn mỏ trên. Những con gà như vậy mổ được ít thức ăn nên yếu ớt. Những chủ chăn nuôi thường phải liên tục loại chúng khỏi đàn. Khi cho giao phối ngẫu nhiên 100 cặp gà bố mẹ mỏ bình thường, thu được 1500 gà con, trong đó có 15 gà biểu hiện đột biến trên. Giả sử không có đột biến mới...

  doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học Năm học 2011-2012 Môn Sinh học Mã đề: 131Đề thi thử đại học Năm học 2011-2012 Môn Sinh học Mã đề: 131

  C©u 1 : Cho các ví dụ sau: - Ở chim sẻ ngô, khi mật độ là 1 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ là 14, khi mật độ tăng lên 18 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ chỉ còn 8 con. - Ở voi châu Phi, khi mật độ quần thể bình thường thì trưởng thành ở tuổi 11 hay 12 và 4 năm đẻ một lứa; khi mật độ cao thì trưởng thành ở tuổi 18 và 7 năm mới đ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử đại học Năm học 2011-2012 Môn Sinh học Mã đề: 243Đề thi thử đại học Năm học 2011-2012 Môn Sinh học Mã đề: 243

  Câu 1. Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nuclêôtit trong các gen mắt đỏ ít hơn các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự do và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết hidro. Kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến là: A. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 899 | Lượt tải: 0

 • Xác định sinh trưởng của tế bàoXác định sinh trưởng của tế bào

  Trong các hệ thống sinh học, mọi sự sinh trưởng đều có thể được định nghĩa là sự tăng tuần tự của các thành phần hóa học. Sự sinh trưởng của tế bào có thể được xác định bằng số lượng tế bào, sinh khối tế bào hoặc hoạt tính tế bào.

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 3