• Đề tài Năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của công ty cổ phần bảo hiểm PJICOĐề tài Năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của công ty cổ phần bảo hiểm PJICO

  Trong thời buổi kinh tế thị trường, các ngành kinh doanh về lĩnh vực bảo hiểm phát triển mạnh mẽ đông về số lượng, tốt về chất lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phải không ngừng đổi mới để theo kịp nhịp độ phát triển của thị trường để tránh tụt hậu, mất thị phần và tiềm ẩn những nguy cơ tiềm năng khác. Khi mà hàng giờ có hà...

  docx15 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 2737 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Nâng cao chất lượng cho vay của Ngân hàng VPBank Phòng Giao Dịch Hai Bà Trưng Hà NộiĐề tài Nâng cao chất lượng cho vay của Ngân hàng VPBank Phòng Giao Dịch Hai Bà Trưng Hà Nội

  Trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế, cùng sự bùng nổ của khoa học công nghệ, nhu cầu về vốn đầu tư ngày càng tăng cao. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển thì nhu cầu này càng rõ nét. Nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: ngân sách nhà nước, tín dụng nhà nước, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài… Song kh...

  docx82 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 2583 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng việc phát hành thẻ ATM tại Ngân hàng nông nghiệp Hải ChâuĐề tài Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng việc phát hành thẻ ATM tại Ngân hàng nông nghiệp Hải Châu

  Hiện nay trong nền kinh tế mở, trong cơ chế thị trường tất cả các nhà doanh nghiệp muốn thành công trong kinh doanh cần phải hiểu biết cặn kẽ về thị trường khách hàng, biết tìm ra những điều khách hàng muốn được thoả mãn, phải bán cái thị trường cần chứ không phải bán cái mình có sẵn . Chúng ta biết rằng giữa sản xuất và tiêu dùng có những sự các...

  doc59 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 3603 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Kiểm toán khoản mục chi phí quản lý trong BCTC của công ty tư nhân Hoàng TuấnĐề tài Kiểm toán khoản mục chi phí quản lý trong BCTC của công ty tư nhân Hoàng Tuấn

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với tình hình biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới khiến cho sự cạnh tranh giữa các công ty, tập đoàn ngày càng mạnh mẽ. Để đứng vững trong thị trường, mỗi tổ chức phải nâng cao trình độ quản lý và kiểm soát bền vững, phát triển tiềm năng sẵn có và giảm th...

  doc15 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 3691 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ những vấn đề tồn tại và hướng giải quyếtĐề tài Kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ những vấn đề tồn tại và hướng giải quyết

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; ngày 09 tháng 02 năm 2011 Bộ Tài chính đã ban hành tiếp Thông tư số 15/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doan...

  doc9 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp xăng dầuĐề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp xăng dầu

  Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất có vị trí hết sức quan trọng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế, góp phần không nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, ngành xây dựng Việt Nam đã phát triển hết sức nhanh chóng, hàng năm chi phí đầu tư cho xây dựng c...

  docx139 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 8787 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bao Bì Thăng LongĐề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bao Bì Thăng Long

  Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm.Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất.Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh ng...

  doc93 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 4752 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kế toán các khoản thanh toán công ty tnhh thương mại & dịch vụ tin học Nhựt LinhĐề tài Kế toán các khoản thanh toán công ty tnhh thương mại & dịch vụ tin học Nhựt Linh

  Định hướng phát triển: a/ Về nhân lực: Công ty luôn quan niệm rằng sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người vì vậy công ty luôn đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo lao động trẻ có năng lực, trung thực để đáp ứng việc phát triển thích ứng công nghệ mới nhằm giữ vững vị thế là doanh nghiệp tiên phong...

  doc53 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 2472 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từĐề tài Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

  Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng ngày càng mở rộng. Sự giao lưu buôn bán hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau với khối lượng ngày một lớn đã đòi hỏi qúa trình thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu phải nhanh chóng thuận tiện cho các bên. Sau thời gian thực ...

  doc69 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 2663 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Đông TiếnLuận văn Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Đông Tiến

  Tiền lương là một vấn đề kinh tế xã hội phức tạp liên quan đến việc làm và đời sống (lợi ích, thói quen, tâm lý) của hàng chục triệu người, liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là bộ phận cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh, còn đối với lao động tiền lương là một nguồn thu chủ yếu, quan tr...

  doc43 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 4785 | Lượt tải: 2