• Luận văn Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu xây dựng ở Công ty Xây dựng vàTrang trí nội thất Bạch ĐằngLuận văn Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu xây dựng ở Công ty Xây dựng vàTrang trí nội thất Bạch Đằng

  Thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế, Đảng và Nhà nuớc ta đã từng bước đổi mới toàn diện cơ chế quản lý kinh tế cho thích ứng và tạo điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản , phương thức đấu thầu đã được áp dụng để dần dần thay thế cho phương thức chỉ định thầu không còn phù hợp với cơ chế thị trường ...

  doc89 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208

  Một lý do mà mọi người dễ dàng thống nhất là, để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ...

  pdf84 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14

  Trong những năm gần đây, hoà nhập với những biến đổi lớn lao của nền kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay ngành đã thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hình thức tổ chức kinh doanh xây dựng khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Hàng năm vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ lớn...

  doc105 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3

  Chương một: Những cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. 1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. 1.1 Khái niệm vốn. 1.2 Phân loại vốn. 1.3 Vai trò của vốn. 2. Hiệu quả và những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2.1. Hiệu quả và những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn k...

  pdf87 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2525 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp xây dựngLuận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp xây dựng

  Sau một thời gian chuyển đổi cơ chế kinh tế mới cho đến nay nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể và đang từng bước ổn định kinh tế chuẩn bị cho sự phát triển nhảy vọt,tránh nguy cơ tụt hậu bắt kịp với xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới.Tuy nhiên ,chuyển đổi cơ chế kinh tế cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khó khăn ,th...

  pdf82 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 1940 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Bê tông cốt thép số IILuận văn Bê tông cốt thép số II

  I - LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN:3 1. Chọn kết cấu mái :3 2. Chọn dầm cầu trục :3 3. Xác định chiều cao nhà :4 4. Chọn kích thước cột :5 II - XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN :8 1. Tĩnh tải mái:8 2. Tĩnh tải do dầm cầu trục và ray cầu chạy :9 3. Tĩnh tải do trọng lượng bản thân cột :9 4. Hoạt tải sửa chữa mái :10 5. Hoạt tải cầu trục :10 ...

  doc63 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 4156 | Lượt tải: 1

 • Luận văn tính chất cơ bản của vật liệu xây dựngLuận văn tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng

  Quá trình làm việc trong kết cấu công trình, vật liệu phải chịu sự tác dụng của tải trọng bên ngoài và môi trường xung quanh. Tải trọng sẽ gây ra biến dạng và ứng suất trong vật liệu. Do đó, để kết cấu công trình làm việc an toàn thì trước tiên vật liệu phải có các tính chất cơ học theo yêu cầu. Ngoài ra, vật liệu còn phải có đủ độ bền vững...

  pdf76 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2619 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm TrướngLuận văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng

  Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở mỗi doanh nghiệp là một đòi hỏi khách quan, nhất là khi chúng ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một vấn đề khó khăn, phức tạp nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi lẽ đối tượng của nó là những ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873

  Trưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều n...

  pdf64 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 856Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 856

  Trưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều n...

  pdf65 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 1963 | Lượt tải: 4